Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Pedagogik och samhälle 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av lärandeprocesser och pedagogiska frågor utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen syftar till att utveckla förståelse för de olika former av lärande som äger rum inom organisationer, i och efter arbetslivet samt villkoren för detta lärande. Frågor som behandlas är exempelvis förutsättningar för organisationsutveckling och hur individen ges möjlighet till kompetensutveckling inom ramarna för sin yrkesgärning.

Kursinnehåll

  • Kunskapssamhället
  • Formellt, icke-formellt och informellt lärande
  • Lärande i arbetslivet
  • Livslångt lärande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LPOG14
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 43
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Torsdagar kl. 13.00-16.30
Platser
5
Kursansvarig
Joel Hedegaard
Examinator
Joel Hedegaard
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11250kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12644
Senast ändrad 2022-04-27 16:39:24