Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Sociologi, 31-60 hp 30 hp

Kursen syftar till att öka kännedomen om sociologins teoretiska grunder och metodologiska anslag. Kursen behandlar bland annat klassisk och modern sociologisk teori samt forskning om globalisering och ger en fördjupad förståelse av sociala förhållanden. Kursen ger fördjupad träning i sociologisk analys och tillämpning av sociologiska kunskaper och avslutas med en mindre uppsats där du väljer att fördjupa dig i en sociologisk problemställning.

Kursinnehåll

  • Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp
  • Modern sociologisk teori, 7,5 hp
  • Perspektiv på globalisering, 7,5 hp
  • Uppsats, 7,5 hp

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser Sociologi 15 hp och Identitet, kultur och samhälle. Sociologiska perspektiv och metoder 15 hp eller Sociologi, 1–30 hp eller motsvarande

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: LSLK19
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 03 2022
Våren 2022: vecka 04 - 23 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
25
Kursansvarig
Tobias Samuelsson
Examinator
Tobias Samuelsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-12781
Senast ändrad 2020-12-17 11:02:59