Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Upptäck antropologi - mänskliga utmaningar 30 hp

Kursen introducerar antropologi som ett sätt att förstå dagens värld. I kursen kommer du att upptäcka på vilka sätt människor möter existentiella utmaningar, hur biologi, miljö och kultur hänger ihop och påverkar mänskliga uppfattningar och beteenden, och hur globaliseringen påverkar människor och deras samhällen på jorden, ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kursinnehåll

•Antropologins centrala forskningsfält och tillämpningsområden
•Antropologins grundläggande begrepp, teorier och metoder
•Relationerna mellan biologi, miljö, kultur och mänskligt beteende och uppfattningar
•Globaliseringens påverkan på människor och deras samhällen
•Sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga utmaningar för hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: LUAG11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2021: vecka 34 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Platser
30
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
45000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-22742
Senast ändrad 2021-10-01 12:50:41