Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Anställningsbar - för ökad attraktivitet på arbetsmarknaden 7,5 hp

Kursen ger det stöd som behövs för fortbildning, karriärbyte, förberedelse för nya arbetsuppgifter eller för att öka din anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden. Öka din anställningsbarhet och attraktivitet genom att lära dig nya förmågor som är användbara i både en lokal och global kontext, och få de mest eftertraktade byggstenarna till ditt CV. Kursen innehåller bland annat träning för arbetsintervju, viktiga språkfärdigheter, nätverkande, interkulturell kommunikation, kinesiska för nybörjare och affärsengelska. Kursen har också ett tema som inkluderar hållbar utveckling.

Kursinnehåll

Kursens syfte är att assistera studenten i att öka sin anställningsbarhet och attraktivitet på arbetsmarknaden, genom att tillhandahålla förmågor som är användbara i både en lokal och global kontext.
Det övergripande målet är att utveckla och stärka studentens färdigheter i högre utbildning genom grupparbete, socialt engagemang, peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy och kritiskt tänkande.

Grundläggande förmågor för anställningsbarhet
Skriva CV och personligt brev
Träning för arbetsintervju
Språkfärdighet
21st century soft skills
Nätverkande
Mjukvara och plattformar online

Språk och kommunikation för affärsvärlden
Interkulturell kommunikation i svenska, engelska och kinesiska
Affärsengelska
Säljteknik
Tal och retorik
21st century literacies
Möten och diskussioner

Det globala samfundet och hållbarhet
Globala frågor och mål för hållbar utveckling
Hållbar utveckling
Information, omvärldsbevakning och källkritik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: PABG10
Kursen ges vid: Jönköping University Enterprise

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Sommarkurs
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Sommaren 2021: vecka 29 - vecka 33
Studietakt
100%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Annika Riman
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-PABG1
Senast ändrad 2021-06-30 14:34:39