Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Additiv tillverkning: Koncept, Metoder, Applikationer (Additive Manufacturing: Concept, Methods, Applications) 5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

This course comprises all the fundamental elements in the field of Additive Manufacturing (AM). The course focuses on AM’s dynamics and unique characteristics which have the potential to be utilized as a feasible production system both as a standalone technology or in combination with conventional technologies for industrial manufacturing purposes. Basic introduction, various technological classes (as defined by ASTM standard), workflow, design, and applications of AM technologies are among the subjects that are going to be covered during this course.

For more information see https://ju.se/yrkesverksam/atv

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom AM så att studenten efter genomgången kurs kan identifiera i vilka fall AM är ett tänkbart alternativ, ta fram och utvärdera förslag till AM komponenter och bedöma lönsamheten. Det ska kunna tillämpas exempelvis på industriföretag.

Kursen innehåller följande moment:
- Definition av grundläggande begrepp, introduktion till olika AM tekniker. Fördelar och begränsningar med AM
- Kategorisering av AM technologier, deras huvudsakliga egenskaper och tillämpningar
- Arbetsflöde vid konstruktion och tillverkning av AM komponenter
- Konstruktion av AM komponenter (Konstruktion för additiv tillverkning, DFAM)
- Studier av olika tillämpningar av AM och ekonomin i tillämpningarna

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 2 års arbetslivserfarenhet (eller motsvarande). Sökande med 180 hp inom Tekniska/Naturvetenskapliga området medges dispens från kravet på arbetslivserfarenhet. Kunskaper i engelska språket krävs.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TATG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
3
Termin
Våren 2024: vecka 06 - vecka 18
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
10
Kursansvarig
Milad Ashour Pour
Examinator
Milad Ashour Pour
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23130
Senast ändrad 2023-05-22 14:13:46