Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild för fritidspedagoger eller motsvarande (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 hp

Kursinnehåll

Innehåll delkurs 1
• Visuell kultur (konst) i ett nutida och historiskt perspektiv och med koppling till olika medier.
• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet
• Bildämnets historia, samhällsförändringens inverkan på mål, innehåll och didaktik i styrdokument och skolans organisation
• Teorier om barns och ungdomars bildspråk
• Bedömning, betyg och värdering av den bildskapande processen och produkten
• Visuell kommunikation, bildanalys och bildsamtal
• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga samt digitala tekniker och material
• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur
• Visuell kultur och bildskapande utifrån genusperspektiv och kulturell tillhörighet
• Bilddidaktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Estetiska lärprocesser i teori och praktik
Innehåll delkurs 2
• Visuell kultur (film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer) i ett nutida och historiskt perspektiv och med koppling till olika medier.
• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet
• Bedömning, betyg och värdering av den bildskapande processen och produkten
• Visuell kommunikation
• Rörlig bild och dramaturgi
• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga tekniker och material samt digitala tekniker
• MIK i undervisningen
• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur

Kursupplägg
Ämnesteorin utgår från läroplanen i bild och kommer behandla bildframställning, redskap för bildframställning och bildanalys, genom föreläsningar, workshops, eget bildlaborativt arbete, litteraturstudier, seminarier, webbaserad tentamen och skriftliga inlämningar.

Det ämnesdidaktiska innehållet utgår från, aktuella styrdokument och anpassning mot aktuell målgrupp. Planering av undervisning och innehåll kring bedömning och betygsättning behandlas via föreläsningar, fältstudier, litteraturstudier och skriftliga inlämningar.

Verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer behandlas genom workshops, eget bildlaborativt arbete, litteratur och skriftliga inlämningar och webbseminarium. Aktuell forskning inom visuell kultur och bilddidaktik behandlas genom föreläsning, litteraturstudier och skriftlig inlämning samt seminarier.

Med utgångspunkt från läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenserna som bemötande av elever i behov av särskilt stöd, olika kulturell bakgrund, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och MIK genom workshops, föreläsningar, litteraturstudier och skriftliga inlämningar samt seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och fritidspedagogexamen eller motsvarande som enbart är inriktad mot fritidshem ellerenbart mot fritidshem och förskola samt anställning hos en huvudman.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UFBN16
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
12
Termin
Våren 2019: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2019: vecka 34 - 03 (Fortsättning)
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Linda Baccstig
Examinator
Linda Baccstig
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0110
Senast ändrad 2018-12-10 08:25:19