Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket) 15 hp

Kursinnehåll

• Ämnesdidaktisk forskning inom grundläggande taluppfattning och aritmetik, sortering och klassificering, samband och förändring, problemlösning, geometri samt mätning och rumsuppfattning
• Strukturell ansats till undervisning och lärande om tals additiva del-helhetsrelationer
• Lärarens ämnesdidaktiska roll
• Undervisning som utvecklar elevers matematiska förmågor
• Progression i undervisningsinnehåll i ett F-3 perspektiv
• Inkluderande undervisning i matematik
• Metodik i matematikundervisningen i förskoleklass
• Utforskande och praktiska arbetssätt
• Undervisningsplanering, utvärdering och utveckling
• Analys och bedömning av elevuppgifter
• Nationellt kartläggningsmaterial i förskoleklass – Hitta matematiken
• Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning åk 1-3 och Bedömning för lärande i matematik
• Uppföljning och bedömning av elevers kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven i årskurs 3
• Estetiska uttrycksformer och mönsterkonstruktion
• Matematik som språk, teoretiska perspektiv på begreppsbildning
• Uttrycksformer och representationsformer i matematik
• Utomhusmatematik
• Läromedelsgranskning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt förskollärarexamen eller motsvarande och anställd för undervisning i förskoleklass.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UMUN11
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Antal träffar
0
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 03 2023
Våren 2023: vecka 04 - 24 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Birgitta Lundberg
Examinator
Anna-Lena Ekdahl
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0130
Senast ändrad 2022-08-16 11:14:10