Utbildning

Avdelningen ansvarar för två ingenjörsprogram, ett kandidatprogram och ett masterprogram:

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan