Utbildning

Vid avdelningen ges två högskoleförberedande program samt kurser i matematik, fysik och kemi.

Tekniskt basår och Teknisk bastermin

Det tekniska basåret och den tekniska basterminen är högskoleförberedande utbildningar anpassade för de som inte gått tekniskt eller naturvetenskapligt program på gymnasiet, men som vill läsa en teknisk inriktning på högskola. Med det tekniska basåret och den tekniska basterminen kompletteras kunskaperna i matematik, fysik och kemi.

Matematik-, fysik- och kemikurser

Kurser i matematik finns i alla program på Tekniska Högskolan. Flera program innehåller också kurser i fysik- och kemi.

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan