Kommunicera varumärket

Kommunikation är en viktig del i att bygga varumärket Jönköping University. Standardiserade texter används för att beskriva verksamheten med en sammanhållen tonalitet. Det ska vara enhetligt och effektivt att kommunicera JU.

Tagline

jönköping univeristy logo

En tagline är en kort och kärnfull formulering som kan användas för att övergripande lyfta fram det budskap som är viktigast för verksamheten.

JU tagline för svensk målgrupp [sv]

This is JU.

JU tagline för engelsk målgrupp [eng]

Create your own tomorrow.

HHJ tagline [sv]

Vårdutbildningar med innovation och människan i fokus.

 

HHJ tagline [eng]

Care for tomorrow.

HLK tagline [sv]

Utbildningar för ett hållbart och inkluderande samhälle.

 

HLK tagline [eng]

Make a difference for tomorrow.

JIBS tagline [sv]

En av Europas bästa handelshögskolor.

 

JIBS tagline [eng]

Tomorrow is our business.

JTH tagline [sv]

Tekniska utbildningar med framtidens hållbara lösningar i fokus.

 

JTH tagline [eng]

Engineers of tomorrow.

Profiltext

Profiltexterna är korta, standardiserade beskrivningar av organisationen som du använder för att på ett kärnfullt, korrekt och konsekvent sätt kommunicera vad Jönköping University är. Profiltexterna använder du till exempel i rekryteringsannonser, trycksaker och presentationer.

JU profiltext för svensk målgrupp [sv]

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

JU profiltext för engelsk målgrupp [eng]

Jönköping University is a young professional-oriented university characterized by a high degree of internationalization, an entrepreneurial spirit, and extensive collaboration with surrounding society. It is one of three Swedish private, non-profit institutions of higher education with the right to award doctorates.

HHJ profiltext [sv]

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Hälsohögskolan har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

 

HHJ profiltext [eng]

The School of Health and Welfare provides high quality education and research in the fields of health, care, and social work with the goal of maintaining and improving the health of individuals and populations.

HLK profiltext [sv]

Hos oss på Högskolan för lärande och kommunikation är digitalisering, inkludering och hållbarhet viktiga ledord. Vi bedriver forskning inom lärandepraktiker och hållbar kommunikation och har ett nationellt kunskapsspridningsuppdrag kring livslångt lärande. Genom vår mångfacetterade verksamhet bedriver vi utbildning och forskning med tydligt värde för både akademi och samhälle.

 

HLK profiltext [eng]

The School of Education and Communication focuses on sustainability, digitalisation and inclusion which play an important part in both education and research. We have a unique study environment offering a close dialogue with professors and lecturers.

JIBS profiltext [sv]

Jönköping International Business School (JIBS) är en specialiserad och dynamisk handelshögskola. Med forskning och kopplingar till näringslivet som grund erbjuder vi utbildningar på kandidat-, magister- master och forskarnivå till studenter från hela världen.

 

JIBS har en av de mest internationella akademiska miljöerna i Skandinavien och rankas bland de bästa i världen när det gäller forskning inom våra fokusområden. Kvaliteten på vår utbildning, forskning och verksamhet verifieras genom dubbla internationella ackrediteringar, beviljade av EQUIS och AACSB. JIBS har en unik organisation som aktiebolag ägt av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

 

JIBS profiltext [eng]

Jönköping International Business School (JIBS) is a specialized and dynamic institution. With research and links to practice at the core, we offer Bachelor, Master and Doctoral education to students from the whole world.

 

JIBS faculty are internationally connected and for the research conducted in our focus areas we are ranked among the best in the world. The quality of our education, research and operations is verified by double international accreditations, granted by EQUIS and AACSB. We operate as a limited company, owned by the Jönköping University Foundation.

JTH profiltext [sv]

Tekniska Högskolan i Jönköping är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer. Vi samarbetar med näringslivet i regionen för att studenterna ska få en utbildning anpassad till marknadens behov. Därför innehåller våra utbildningar inte bara teknisk kunskap utan också entreprenörskap, ledarskap, kommunikation, hållbar utveckling och möjligheten att knyta internationella kontakter redan under studietiden.

 

JTH profiltext [eng]

The School of Engineering in Jönköping is one of the country's largest educators of university engineers. We collaborate with the business community in the region so that students receive an education adapted to the needs of the market. Therefore, our educations include not only technical knowledge but also entrepreneurship, leadership, communication, sustainable development, and the opportunity to make international contacts during the study period.