Rörligt

Att använda sig av rörligt material är ett effektivt sätt att förmedla olika budskap, speciellt om man ska förklara eller berätta om något eller vill engagera mottagaren. Här finns det JU-mallar att ladda ner för att använda i rörligt material.

Animation

Vid produktion av rörligt material ska innehållet alltid utgå ifrån Jönköping Universitys grafiska profil. Oavsett vilken typ av grafik som används i rörligt material ska det alltid produceras utifrån syfte, effekt och målgrupp för att få fram rätt budskap.

Jönköping University använder en animation som allmänt kallas för “Fade in” eller “Fade out”.

Fade in:
Används vid start
Opacitet från 0-100 % på cirka en sekund

Fade out:
Används vid slut
Opacitet från 100-0 % på cirka en sekund

Använda logotypen i rörligt material

Outro
För att tydliggöra Jönköping University som avsändare i rörligt material finns det ett outro, som syns i slutet av en film. Outrot innehåller en animerad version av Jönköping Universitys logotyp i vit mot lila bakgrund. Tiden för slutskylten är cirka sex sekunder. Vid behov får outrot användas som en stillbild utan animation. Färdiga outro-mallar finns för alla bolagen.

Animation av logotyp
Om Jönköping Universitys logotyp ska animeras får enbart animationen “Fade in” eller “Fade out” användas. Inga andra animationer får användas på logotypen. Det finns även möjlighet att använda ett outro

Logotyp utöver outro
Vid särskilda tillfällen behöver logotypen synas under hela filmen, exempelvis vid olika typer av annonseringar eller events. Kontakta kommunikationsavdelningen ifall du är osäker. Logotypen bör i dessa fall inte ta fokus från innehållet, utan kan med fördel placeras i ett hörn. Tänk på att frizonerna för JU:s logotyp även gäller i rörligt material och att rätt version av logotypen används för bästa läsbarhet.

Textgrafik

Utformningen av textgrafik görs på ett samlat sätt för Jönköping Universitys rörliga material.

Utformning av kortare texter/budskap

  • Typsnittet BentonSans eller Arial
  • Vit text
  • Om den vita texten syns dåligt, använd en aning mörkare ton över filmsekvensen för att få bättre kontrast

Utformning av längre informationstexter

  • Typsnittet BentonSans eller Arial
  • Vit text på lila bakgrundsruta med 80-90 % opacitet

Namnskyltar

Utformningen av namnskyltar görs på ett samlat sätt för Jönköping Universitys rörliga material.

Namnskyltens beståndsdelar

  • Typsnittet BentonSans eller Arial
  • Vit text på lila bakgrundsruta med 80-90 % opacitet
  • ”Fade in” från sidan på namnskylten på en sekund och “Fade out” på en sekund

Placering av namnskylt
Namnskylten placeras i vänster kant. Tänk på att placera namnskylten på ett sätt som inte hindrar att undertexten syns, oavsett vilken enhet filmen syns på. Det finns även möjlighet att använda namnskylten under personen, i exempelvis situationer där det är två personer som syns på bild kan namnskylten placeras under personen.

Tillgänglighet

Alla Jönköping Universitys filmer måste enligt lag vara tillgänglighetsanpassade och därför bland annat innehålla undertexter. Autogenererad undertext används i första hand, om kanalen har den funktionaliteten. När den funktionen inte finns måste undertexten “brännas in” i filmen.

Utformning av undertexter
När det ska undertextas är det viktigt att tänka på läsbarheten. Jönköping University använder två olika varianter av undertexter. I första hand använder vi typsnittet BentonSans eller Arial i vit text på svart bakgrundsruta med 50-80 % opacitet. I andra hand använder vi typsnittet BentonSans eller Arial i vit text med skugga.

Ljud och musik

Musik eller annat pålagt ljud används för att förstärka upplevelsen av filmen. Se till att anpassa ljud och musik utifrån varje tillfälle och ta hänsyn till filmens syfte, effekt och målgrupp.

Rättigheter
Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att det finns rättigheter för att använda ljudet. Kom ihåg att rättigheter också krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen i bakgrunden.