Dan Malm

Universitetslektor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Docent

Den forskning som Dan Malm ägnar sig åt består bl.a. av att kvalitativt undersöka anhöriga till pacemakerpatienter och deras livssituation. Ett större projekt pågår för att undersöka om KASAM kan prediktera och identifiera hjärtinfarktdrabbade patienter med låg drivkraft till förändring i rehabiliteringsarbetet. Dan ingår också i en nationell forskargrupp där han tillsammans med sina medarbetare via en multicenterstudie kommer att utveckla instrument för att undersöka "sexual life and married life in men and woman suffering first suspect myocardial infarction".
Utöver sin anställning på Hälsohögskolan tjänstgör han påLänssjukhuset Ryhov, där han övervägande arbetar på Medicinkliniken med bland annat kontinuerliga mätningar av patient och personaltillfredställelse. Försök görs också med att förändra och förbättra kopplingen mellan skolans teori och sjukhusets praktiska arbete genom att trycka allt hårdare på att arbeta evidensbaserat. Just nu startas ett nytt forskningsprojekt med Linköpings universitet rörande instrumentutveckling för att mäta hälsorelaterad livskvalitet och välbefinnande hos patienter med förmaksarytimer. Några av de större projekt som Dan deltar i är bland annat "Din Vård" där Värnamo, Eksjö och Jönköpings medicinkliniker arbetar för att förändra de anställdas arbetssätt och på detta sätt få mer tid till patienten. Bland annat försöker man att förändra ronden för att få den mer etiskt anpassad till patienten.  

Artikel

Bergman, E., Årestedt, K., Fridlund, B., Karlsson, J., Malm, D. (2012). The impact of comprehensibility and sense of coherence in the recovery of patients with myocardial infarction: a long-term follow-up study European Journal of Cardiovascular Nursing, 11(3), 276-283. More information