Fredrik Elgh

Professor produktutveckling , inriktning datorstödd konstruktion
Docent
Examensområdesansvarig

Forskning

Att kunna erbjuda kundanpassade produkter har blivit allt viktigare för många tillverkande företag. Hög grad av kundanpassning kräver flexibilitet vad gäller produktens konstruktion och tillverkning samtidigt som konkurrenskraftig prissättning måste säkerställas.

Fredriks forskning fokuserar på utveckling och tillämpning av nya metoder och datorbaserade verktyg för att stödja och effektivisera integrationen mellan konstruktion och tillverkning i utvecklings- och offertprocessen. Målet med forskningen är att kunna erbjuda olika medel för att säkerställa att en hög grad av samstämmighet uppnås mellan produktens utformning och tänkta produktionsresurser. Syftet är att uppnå kostnadseffektivitet och i förlängningen säkerställa tillverkande företags konkurrenskraft.

Biografi

Fredrik Elgh har en doktorsexamen i Produkt- och Produktionsutveckling från Chalmers tekniska högskola och en magisterexamen i Maskinteknik med inriktning Produktutveckling och Design från Tekniska högskolan i Jönköping.

Fredrik har haft uppdrag inom såväl utbildning och administration som ledning och forskning. 2011 blev Fredrik befordrad till docent i Produktutveckling och 2014 fick han en professur inom ämnet. Han är sedan 2010 forskningsledare för gruppen Datorstödd konstruktion, en av de två grupperna inom forskningsmilön Produktutveckling. Verksamheten inom Datorstödd konstruktion är inriktat på avancerat datorstöd för utveckling, konstruktion och produktionsberedning av främst kundanpassade produkter. Innan sin akademiska karriär arbetade Fredrik inom tillverkningsindustrin.

Artikel

Lennartsson, M., André, S., Elgh, F. (2023). PLM support for design platforms in industrialized house-building Construction Innovation, 23(2), 265-286. More information
Melander, A., Brunninge, O., Andersson, D., Elgh, F., Löfving, M. (2023). Management innovation in SMEs – taking psychological ownership of Hoshin Kanri Production planning & control (Print). More information
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2023). A case-based reasoning method including tooling function for case retrieval and reuse in stamping tooling design Computer-Aided Design and Applications, 20(5), 839-855. More information
Popovic, D., Schauerte, T., Elgh, F. (2022). Product platform alignment in industrialised house building Wood Material Science & Engineering, 17(6), 572-585. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2022). Identification of challenges and success factors in industrialised house building design Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Management, procurement and law, 175(1), 27-37. More information
Melander, A., Müllern, T., Anderssson, D., Elgh, F., Löfving, M. (2022). Bridging the Knowledge Gap in Collaborative Research—in Dialogues We Trust Systemic Practice and Action Research, 35, 655-677. More information
Thajudeen, S., Elgh, F., Lennartsson, M. (2022). Supporting the Reuse of Design Assets in ETO-Based Components: A Case Study from an Industrialised Post and Beam Building System Buildings, 12(1). More information
Popovic, D., Elgh, F., Heikkinen, T. (2021). Configuration of flexible volumetric elements using product platforms: Information modeling method and a case study Automation in Construction, 126. More information
Löfving, M., Melander, A., Elgh, F., Andersson, D. (2021). Implementing Hoshin Kanri in small manufacturing companies Journal of Manufacturing Technology Management, 32(9), 304-322. More information
Stolt, R., Elgh, F. (2020). Introducing design for selective laser melting in aerospace industry Journal of Computational Design and Engineering, 7(4), 489-497. More information
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified Computer-Aided Design and Applications, 17(5), 936-947. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2020). Multidisciplinary design automation – A conceptual framework for working with product model extensions International Journal of Agile Systems and Management, 13(1), 28-47. More information
Stolt, R., Elgh, F. (2019). Enhancing traceability in heterogeneous design platforms International Journal of Product Lifecycle Management, 12(1), 62-80. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Stolt, R., Johansson, J., Lennartsson, M. (2019). Developing agile platform assets: exploring ways to reach beyond modularisation at five product development companies International Journal of Agile Systems and Management, 12(4), 311-331. More information
Wognum, N., Bil, C., Elgh, F., Peruzzini, M., Stjepandić, J., Verhagen, W. (2019). Transdisciplinary systems engineering: Implications, challenges and research agenda International Journal of Agile Systems and Management, 12(1), 58-89. More information
Hjertberg, T., Stolt, R., Elgh, F. (2018). A tool for obtaining transparency and traceability in heterogeneous design automation environments Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 488-500. More information
Johansson, J., Contero, M., Company, P., Elgh, F. (2018). Supporting connectivism in knowledge based engineering with graph theory, filtering techniques and model quality assurance Advanced Engineering Informatics, 38, 252-263. More information
André, S., Elgh, F. (2018). Modeling of transdisciplinary engineering assets using the design platform approach for improved customization ability Advanced Engineering Informatics, 38, 277-290. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 509-519. More information
Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2017). Design for Inspection: Evaluating the Inspectability of Aerospace Components in the Early Stages of Design Procedia Manufacturing, 11, 1193-1199. More information
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2017). Introducing Welding Manufacturability in a Multidisciplinary Platform for the Evaluation of Conceptual Aircraft Engine components International Journal of Product Lifecycle Management, 10(2), 107-123. More information
Trappey, A., Elgh, F., Hartmann, T., James, A., Stjepandic, J., Trappey, C., Wognum, N. (2017). Advanced design, analysis, and implementation of pervasive and smart collaborative systems enabled with knowledge modelling and big data analytics Advanced Engineering Informatics, 33, 206-207. More information
André, S., Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R. (2017). The design platform – a coherent platform description of heterogeneous design assets for suppliers of highly customised systems Journal of engineering design (Print), 28(10-12), 599-626. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Capturing, structuring and accessing design rationale in integrated product design and manufacturing processes Advanced Engineering Informatics, 30(3), 522-536. More information
Melander, A., Löfving, M., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2016). Introducing the Hoshin Kanri strategic management system in manufacturing SMEs Management Decision, 54(10), 2507-2523. More information
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2015). Managing Risk in the Introduction of New Technology in Products Journal of Aerospace Operations, 3(3-4), 167-184. More information
Elgh, F. (2014). Automated engineer-to-order systems – a task-oriented approach to enable traceability of design rationale International Journal of Agile Systems and Management, 7(3-4), 324-347. More information
Xu, Y. Elgh, F. Erkoyuncu, J. Bankole, O. Goh, Y. Cheung, W. , ... Roy R. (2012). Cost Engineering for Manufacturing: Current and Future Research International journal of computer integrated manufacturing (Print), 25(4/5), 300-314. More information
Elgh, F. (2012). Decision Support in the Quotation Process of Engineered-to-order Products Advanced Engineering Informatics, 26(1), 66-79 Amsterdam: Elsevier . More information
Elgh, F. (2008). Supporting Management and Maintenance of Manufacturing Knowledge in Design Automation Systems Advanced Engineering Informatics, 22(4), 445-456 Amsterdam: Elsevier . More information
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2008). Cost-based Producibility Assessment: Analysis and Synthesis Approaches through Design Automation Journal of engineering design (Print), 19(2), 113-130. More information
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2007). An Ontology Approach To Collaborative Engineering For Producibility International Journal of e-collaboration, 3(4), 21-45. More information
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2007). Concurrent Cost Estimation as a Tool for Enhanced Producibility: System Development and Applicability for Producibility Studies International Journal of Production Economics, 109(1-2), 12-26. More information
Sunnersjö, S., Cederfeldt, M., Elgh, F., Rask, I. (2006). A Transparent Design System for Iterative Product Development Journal of Computing and Information Science in Engineering, 6(3), 300-307. More information

Bok

Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Fjellstedt, F., Löfving, M. (2022). Implementing Hoshin Kanri: How to Manage Strategy Through Policy Deployment and Continuous Improvement. New York: Productivity Press More information
Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Fjellstedt, F., Löfving, M., Thulin, M. (2020). Hoshin Kanri: Innovativ ledning av strategiarbete. Lund: Studentlitteratur AB More information

Doktorsavhandling

Elgh, F. (2007). Computer-Supported Design for Producibility: Principles and Models for System Realisation and Utilisation (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology). More information

Antologibidrag

Elgh, F., Johansson, J. (2020). Traceability in engineer-to-order businesses. In: J. Stjepandić, N. Wognum & W. J. C. Verhagen (Ed.), Systems engineering in research and industrial practice: Foundations, developments and challenges (pp. 115 -145). Cham: Springer More information
Johansson, J., Elgh, F. (2019). Knowledge objects enable mass-individualization. In: Andrés-Pérez E., González L., Periaux J., Gauger N., Quagliarella D., Giannakoglou K. (Ed.), Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control With Applications to Industrial and Societal Problems. (pp. 371 -386). Cham: Springer More information
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2009). Collaborative Engineering for Enhanced Producibility by Ontology-based Integration of Design and Production. In: Virtual Team Leadership and Collaborative Engineering Advancements: Contemporary Issues and Implications Hershey: Information Science Reference More information
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2009). An Ontology Approach to Collaborative Engineering for Producibility. In: Ned F Kock (Ed.), E-Collaboration: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 1000 -1019). Hershey/New York: Information Science Reference More information

Konferensbidrag

Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. (2024). Aligning production requirements with product and production maturities: enhancing production preparation during product development. 2024 International Design Society Conference, Design 2024 Cavtat, Dubrovnik 20 May 2024 through 23 May 2024. More information
Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. (2023). A method to capture and share production requirements supporting a collaborative production preparation process. Cambridge: Cambridge University Press, International Conference On Engineering Design, Iced23, 24-28 July 2023, Bordeaux, France. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Lennartsson, M., Areth Koroth, R. (2023). The use of design assets as potential platform elements in two manufacturing disciplines. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Lennartsson, M., Raudberget, D., Elgh, F. (2023). Analysis of product development connected to production for industrialized housebuilding. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Säfsten, K., Elgh, F., Rösiö, C., Stolt, R. (2022). Integrated product and production platforms: Towards a research agenda. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2022). Method for Task-based Model Retrieval for Reuse in Stamping Tool Design. CAD'22, Beijing, China, July 11-13, 2022. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Lennartsson, M., Areth Koroth, R. (2022). A Study of the Application of Design Assets in Product Development. Amsterdam: IOS Press, 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Lennartsson, M., Raudberget, D., Elgh, F., Areth Koroth, R. (2022). Exploring the Technical Platform in Industrialized Housebuilding for Robust Product Architecture. Amsterdam: IOS Press, 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Thajudeen, S., Elgh, F., Lennartsson, M. (2022). A Framework Supporting Mixed Production Strategies in Platform Development: A Case Study in Post and Beam Building. Glasgow, UK: Association of Researchers in Construction Management, 38th Annual ARCOM Conference, 5-7 September 2022, Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK. More information
Thajudeen, S., Elgh, F., Lennartsson, M. (2022). Applying a DFMA Approach in the Redesign of Steel Bracket - a Case Study in Post and Beam System. 30th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC), Edmonton, Canada, July 25-31, 2022. More information
Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. (2022). Design for Producibility: A Case Study on Theory, Practice and Gaps. Amsterdam: IOS Press, 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Fasolo, C., Elgh, F. (2022). Integration of DFMEA and PFMEA for enhanced co-development of product and production. 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 7-10 December 2022, Kuala Lumpur, Malaysia. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2021). Capturing and Sharing Design Rationale for Customized Design Variants in an Integrated Design Environment. El Paso, TX, USA: CAD Solutions, CAD’21, Barcelona, Spain, July 5-7, 2021. More information
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2021). Design knowledge reuse in design of progressive stamping tools: A qualitative study. International Conference On Engineering Design, ICED21, 16-20 August 2021, Gothenburg, Sweden. More information
Areth Koroth, R., Lennartsson, M., Raudberget, D., Elgh, F. (2021). Product Platforms and Production: Current State and Future Research Directions Targeting Producibility and Production Preparation. Amsterdam: IOS Press, 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Popovic, D., Raudberget, D., Elgh, F. (2020). Product platforms in industrialized house building – information modeling method. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS), 6-9 October, 2020, Jönköping, Sweden. More information
Arjomandi Rad, M., Stolt, R., Elgh, F. (2020). System properties to address the change propagation in product realization. Clifton, VA: IOS Press, 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw, Poland, 1-10 July 2020. More information
Jonsson, C., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Stamping tools for sheet metal forming: Current state and future research directions. Clifton, VA: IOS Press, 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw, Poland, 1-10 July 2020. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2020). Expanding the building system into a product platform for improved design and manufacture – A case study in industrialised house-building. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium, SPS 2020, 21-24 April, 2020, Jönköping, Sweden. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F., Persson, P. (2020). Parametric modelling of steel connectors in a glulam-based post and beam building system - Towards a flexible product platform approach. 27th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Warsaw University of Technology, Poland, July 1 – 10, 2020. More information
Raudberget, D., Elgh, F. (2019). Improving Modularization in Industry by Introducing a New Model for Module Classification. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2019). Support reuse and maintenance of design information in a development process of custom engineered product. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand. More information
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2019). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified. CAD'19, Singapore, June 24-26, 2019.. More information
André, S., Elgh, F. (2019). Supporting the modelling and managing of relations in the design platform. The 22th International Conference on Engineering Design (ICED), 5-8 August, Delft, The Netherlands. More information
Stolt, R., Elgh, F., Jarfors, A. (2019). Challenges and Support when Introducing AM in HPDC Tooling. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan. More information
Stolt, R., Elgh, F., Heikkinen, T. (2019). Design and Evaluation of Aerospace Components for SLM. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan. More information
Jansson, G., Mukkavaara, J., Elgh, F., Lennartsson, M. (2019). Breakdown Structure in the Digitalization of Design Work for Industrialized House-Building: A Case Study of Systems Building Using Predefinition Levels of Product Platforms. Proceedings of the International Conference on Construction and Real Estate Management, 2019, Banff, Alberta, Canada, May 21–24, 2019. More information
André, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2019). Exploring the design platform in industrialized housing for efficient design and production of customized houses. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2019). Challenges and critical success factors for the design phase in Swedish industrialised house building. 35th Annual ARCOM Conference, 2-4 September 2019, Leeds, UK. More information
Ölvander, J. Wever, R. Johansson, G. Warell, A. Elgh, F. Rönnbäck, A. , ... Hansen C. (2018). Preface. Linköping: Design Research Society, 13th Biennial Norddesign Conference, NordDesign 2018, 14 August 2018 through 17 August 2018. More information
Raudberget, D., André, S., Elgh, F. (2018). Modularisation in two Global Product Developing Companies: Current State and Future Outlook. Linköping: The Design Society, NordDesign 2018, August 14-17, Linköping. More information
Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M., Stolt, R., Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia. More information
Raudberget, D., Ström, M., Elgh, F. (2018). Supporting innovation and knowledge transfer from individual to corporate level. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering (TE2018), Modena, Italy, July 3 to July 6, 2018. More information
Stolt, R., Heikkinen, T., Elgh, F. (2018). Integrating Additive Manufacturing in the Design of Aerospace Components. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Wognum, N., Bil, C., Elgh, F., Peruzzini, M., Stjepandić, J., Verhagen, W. (2018). Transdisciplinary Engineering Research Challenges. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Stolt, R., André, S., Elgh, F. (2018). Introducing Inserts for Die Casting Manufactured by Selective Laser Sintering. 28th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2018, Columbus, United States, 11 - 14 June 2018. More information
Lennartsson, M., Elgh, F. (2018). Exploring Product Development in Industrialized Housing to Facilitate a Platform Strategy. Chennai, India: The International Group for Lean Construction, 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 18-20 Jul 2018, Chennai, India. More information
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Extended design assets enabling automated tool development as a part of a product platform approach. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia. More information
Thajudeen, S., Lennartsson, M., Elgh, F. (2018). Impact on the Design Phase of Industrial Housing When Applying a Product Platform Approach. Chennai, India 26th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, 18-20 Jul 2018, Chennai, India. More information
André, S., Elgh, F. (2017). Creating an ability to respond to changing requirements by systematic modelling of design assets and processes. 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 10 Dec - 13 Dec 2017, Singapore. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Knowledge Objects Enable Mass-Individualization. Madrid: Technical University of Madrid, EUROGEN2017 : International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods for Design Optimization and Control with Applications to Industrial and Societal Problems, Madrid, Sep 13-15, 2017.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use. CAD'17, Okayama, August 10-12, 2017.. More information
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. , ... Stolt R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017.. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Automated Design Assessment as a Strategic Part of Design Platforms. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017.. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2017). Applying Connectivism to Engineering Knowledge to Support the Automated Business. 24th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, 10 July to 14 July, 2017.. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Support management of product families and the corresponding automation systems – A method to capture and share design rationale. ICED17 the 21st International Conference on Engineering Design. More information
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2017). Design Platform - A Coherent Model for Management and Use of Mixed Design Assets. 24th ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Singapore, July 10-14, 2017.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Extended CAD-models – State of Practice within Three Companies. IEEM2017, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December, 2017, Singapore. More information
Elgh, F., André, S., Johansson, J., Stolt, R. (2016). Design Platform: Setting the Scope and Introducing the Concept. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Early stage assessment of the inspectability of welded components: A case from the aerospace industry. SPS16, Lund, 26-27 October, 2016.. More information
Stolt, R., Johansson, J., André, S., Heikkinen, T., Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements: Results from Three Companies. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Hjertberg, T., Stolt, R., Elgh, F. (2016). Managing Dependencies in Heterogeneous Design Automation Systems. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Automated Producibility Assessment Enabling Set-Based Concurrent Engineering. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016.. More information
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Assessment of Simulation Ready CAD Models in a Set Based Concurrent Engineering Context. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Capturing, structuring, and accessing design rationale across product design and FEA. PLM 15: The IFIP WG5.1 12th International Conference on Product Lifecycle Management, Doha, Qatar, October 18-21, 2015.. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2016). An explorative study on management and maintenance of systems for design and manufacture of customized products. 2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 04 Dec - 07 Dec 2016, Bali, Indonesia. More information
André, S., Stolt, R., Elgh, F. (2016). A platform model for suppliers of customized systems: Creating an ability to master fluctuating requirements. IDETC/CIE 2016, International Design Engineering Technical Conferences & Computers & Information in Engineering Conference. More information
Löfving, M., Melander, A., Elgh, F., Andersson, D., Thulin, M. (2016). Leadership characteristics and Hoshin Kanri in small and medium sized enterprises. 23rd EurOMA Conference. More information
Johansson, J., André, S., Elgh, F. (2015). Simulation ready CAD-models as a means for knowledge transfer between technology development and product development. Glasgow, Scottland, UK: The Design Society, 20th International Conference on Engineering Design (ICED), Milan, Italy, July 27-31, 2015. More information
Stolt, R., André, S., Elgh, F., Andersson, P. (2015). Manufacturability assessment in the conceptual design of aircraft engines – building knowledge and balancing trade-offs. 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, October 19-21, 2015.. More information
Hjertberg, T., Stolt, R., Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2015). Implementation and management of design systems for highly customized products – state of practice and future research. 22nd ISPE-Inc International Conference on Concurrent Engineering, Delft Univ Technol, Delft, Netherlands. More information
André, S., Stolt, R., Elgh, F. (2015). Introducing Design Descriptions on Different Levels of Concretisation in a Platform Definition. 12th IFIP WG 5.1 International Conference, PLM 2015, Doha, October 19-21, 2015.. More information
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2015). Initiation of Hoshin Kanri in SMEs using a tentative process. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015. More information
Elgh, F., Johansson, J. (2014). Knowledge Object - a Concept for Task Modelling Supporting Design Automation. Amsterdam: IOS Press, 21th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China. More information
Johansson, J., Poorkiany, M., Elgh, F. (2014). Design Rationale Management – a Proposed Cloud Solution. Amsterdam: IOS Press, 21th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2014). Supporting Tooling Design of Customized Products by Instant Access to Design Rationale. Swedish Production Symposium 2014. More information
André, S., Stolt, R., Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M. (2014). Managing Fluctuating Requirements by Platforms Defined in the Interface Between Technology and Product Development. Amsterdam: IOS Press, The 21st ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 8-11 September, Beijing, China. More information
Löfving, M., Melander, A., Andersson, D., Elgh, F., Thulin, M. (2014). Introducing the Hoshin Kanri approach in small and medium sized companies. The 6th Swedish Production Symposium, 16-18 September, 2014, Gothenburg, Sweden. More information
Elgh, F. (2013). A Task Oriented Approach to Documentation and Knowledge Management of Systems Enabling Design and Manufacture of Highly Customized Products. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 2-5 September, Melbourne, Australia. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2013). How to Successfully Implement Automated Engineering Design Systems: Reviewing Four Case Studies. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Johansson, J., Elgh, F. (2013). Three examples of how DSM enhances engineering design automation. 15th International Dependency and Structure Modelling Conference, DSM 2013; Melbourne, VIC; Australia; 29 August 2013 through 30 August 2013. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. (2013). A Case Study on Implementing Design Automation: Identified Issues and Solution for Documentation. Amsterdam: IOS Press, 20th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 2-6 September, Melbourne, Asutralia. More information
Elgh, F. (2012). Computer Supported Quotation Preparation of Turned Components. CE2012, September 3-7, 2012, Trier, Germany. More information
Elgh, F., Poorkiany, M. (2012). Supporting Traceability of Design Rationale in an Automated Engineer-To-Order Business Model. 12th INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE - DESIGN 2012, May 21st-24th, 2012, Dubrovnik - Cavtat - Croatia. More information
Elgh, F. (2011). Modeling and management of product knowledge in an engineer-to-order business model. 12th INTERNATIONAL DESIGN CONFERENCE - DESIGN 2012, May 21st-24th, 2012, Dubrovnik - Cavtat - Croatia. More information
Elgh, F. (2011). Supporting Quotation Preparation by Process and Knowledge Modeling: Principles and Concepts for Automation. New York: American Society of Mechanical Engineers, ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B Washington, DC, USA, August 28–31, 2011. More information
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2010). Documentation and Management of Product Knowledge in Systems for Automated Variant Design: A Case Study. ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B Washington, DC, USA, August 28–31, 2011. More information
Elgh, F. (2010). Towards an Integrated System Foundation for Quotation Preparation. ASME 2011 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Volume 2: 31st Computers and Information in Engineering Conference, Parts A and B Washington, DC, USA, August 28–31, 2011. More information
Elgh, F. (2010). Knowledge Modelling and Analysis in Design Automation Systems for Product Configuration. NordDesign 2010. More information
Elgh, F. (2010). Supporting Management and Analysis of Quotations in a Design Automation Approach to Customization. 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 6-10 September, 2010, Cracow, Poland, 2010. More information
Widfeldt, M., Elgh, F., Kilbo, P. (2008). An Improved Quotation Process within Manufacturing SMEs as Part of a Strategy for Growth. Stockholm: Swedish Production Academy, 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 6-10 September, 2010, Cracow, Poland, 2010. More information
Elgh, F. (2008). Enhancing the Efficiency and Accuracy in the Quotation Process of Turned Components. 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, 6-10 September, 2010, Cracow, Poland, 2010. More information
Elgh, F. (2007). Modelling and Management of Manufacturing Requirements in Design Automated Systems. London: Springer, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2006). Producibility Awareness as a Base for Design Automation Development: Analysis and Synthesis Approach to Cost Estimation. 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2006). Ontology Based Management of Designer's Guidelines for Motorcar Manufacture. Jönköping: Department of Computer & Electrical Engineering, School of Engineering, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Cederfeldt, M., Elgh, F. (2005). Design Automation Systems in SMEs: Current State, Potential, Need and Requirements. 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Elgh, F., Cederfeldt, M. (2005). A Design Automation System Supporting Design for Cost: Underlying Method, System Applicability and User Experiences. New York: International Society for Productivity Enhancement, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Elgh, F. (2004). A Generic Framework for Automated Cost Evaluation of Product Variants and Fabrication Plants. 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Elgh, F., Sunnersjö, S. (2003). An Automatic Cost Estimating System for Variant Design Based on the Method of Successive Calculus. Glasgow: The Design Society, 14th ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information

Övrigt

André, S., Elgh, F. (2017). Introducing a platform approach at a supplier for efficient design of highly customized systems. More information
Poorkiany, M., Johansson, J., Elgh, F. . Capture, structure and share design rationale in a design family development process. More information
André, S., Lennartsson, M., Elgh, F. . PLM support for the Design Platform in industrialized housing for efficient design and production of customized houses. More information
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. . Extended Product Models – Dealing with Topological Changes and System Transparency. More information
Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. . Aligning Production Requirements with Product and Production Maturities: Enhancing Production Preparation during Product Development. More information

Proceedings (redaktörskap)

Säfsten, K., Elgh, F. (Eds.). (2020). SPS2020: Proceedings of the Swedish Production Symposium, October 7–8, 2020. , Amsterdam: IOS Press More information

Rapport

Melander, A. Johansson, P. Lennartsson, M. Elgh, F. Achtenhagen, L. Vimarlund, V. , ... Hellborg G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. Växjö: Smart Housing Småland More information
Elgh, F. (2002). A Method for Computer Supported Generative Process Planning and Cost Estimation. Jönköping: Jönköping University More information

Licentiatavhandling

Elgh, F. (2006). Automated Cost Estimation of Product Variants: A Tool for Enhanced Producibility (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology). More information