Carin Rösiö

Docent produktionssystem
Docent

Forskning

Carin Rösiös forskningsintresse innefattar utformning av produktionssystem med fokus på rekonfigurerbarhet, hållbarhet och förmåga att hantera förändringar. Forskningen omfattar även lokalisering av produktionssystem och lösningar för mobila produktionssystem.

Forskningen bedrivs i nära samarbete med tillverkande företag och är inriktar på såväl strategisk som operativ nivå.

Biografi

Carin Rösiö har sedan 2005 en civilingenjörsexamen i Ergonomisk design och produktion från Luleå Tekniska Universitet samt Teknisk doktorsexamen i Innovation och Design från Mälardalens Högskola.

Carin Rösiö arbetar idag som universitetslektor på avdelningen för industriell organisation och produktion på Tekniska Högskolan i Jönköping. Undervisningen hon bedriver inkluderar bl.a. produktionsutveckling och forskningsmetodik. Carin Rösiö har tidigare arbetat på bl.a. Sandvik Hard Materials och tillbringat ett år som Research trainee i Luleå.

Artikel

Skärin, F., Rösiö, C., Andersen, A. (2023). Sustainability and circularity in reconfigurable manufacturing: literature review and future research directions. More information
Andersen, A., Rösiö, C. (2023). Continuing Engineering Education in Changeable and Reconfigurable Manufacturing: Implications of Problem-Based Learning in Industrial Practice International Journal of Engineering Education, 39(5), 1118-1130. More information
Skärin, F., Rösiö, C., Andersen, A. (2022). An Explorative Study of Circularity Practices in Swedish Manufacturing Companies Sustainability, 14(12). More information
Bruch, J., Rösiö, C., Granlund, A., Johansson, P. (2020). Managing the core plant role-key prerequisites from an operations perspective International Journal of Manufacturing Research, 15(1), 90-106. More information
Granlund, A., Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, P. (2019). Lead factory operationalisation and challenges Production planning & control (Print), 30(2-3), 96-111. More information
Rösiö, C., Bruch, J. (2017). Exploring the design process of reconfigurable industrial production systems activities, challenges, and tactics Journal of Manufacturing Technology Management, 29(1), 85-103. More information
Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Rösiö, C. (2017). Towards a generic design method for reconfigurable manufacturing systems: Analysis and synthesis of current design methods and evaluation of supportive tools Journal of manufacturing systems, 42, 179-195. More information
Rösiö, C., Säfsten, K. (2013). Reconfigurable Production System Design - theoretical and practical challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 24(7), 998-1018. More information
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The concept of mobile manufacturing Journal of manufacturing systems, 26(3-4), 188-193. More information

Bok

Andersen, A. Andersen, R. Napoleone, A. Brunø, T. Kjeldgaard, S. Nielsen, K. , ... Skärin F. (2023). Paving the way for changeable and reconfigurable production: Fundamental principles, development method & examples. Aalborg: REKON Press More information

Doktorsavhandling

Rösiö, C. (2012). Supporting the design of reconfigurable production systems (Doctoral thesis, Västerås: Mälardalen University). More information

Antologibidrag

Nafisi, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C., Granlund, A. (2019). Manufacturing engineering requirements in the early stages of new product development — A case study in two assembly plants. In: M. Ram & J. P. Davim (Ed.), Advanced applications in manufacturing engineering (pp. 141 -167). More information
Popovic, D., Rösiö, C. (2019). Product and manufacturing systems alignment: a case study in the timber house building industry. In: Irene Lill & Emlyn Witt (Ed.), 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (pp. 357 -364). More information

Konferensbidrag

Rösiö, C., Skärin, F., Gustavsson, P., Andersen, A. (2024). Enabling Circular and Reconfigurable Machining System Within the Automotive Industry – A Multiple Case Study. 11th Swedish Production Symposium, SPS2024 Trollhattan 23 April 2024 through 26 April 2024. More information
Skärin, F., Rösiö, C., Andersen, A. (2023). Rapid assessment of circularity practices within the manufacturing industry. Cham: Springer, 9th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference (CARV2023) and the 11th World Mass Customization & Personalization Conference (MCPC2023), Bologna, Italy, June 2023. More information
Skärin, F., Rösiö, C., Andersen, A. (2023). Towards Circular Production Systems: Outlining the Concept, Challenges and Future Research Directions. Proceedings of the 6th International Conference on System-Integrated Intelligence (SysInt 2022), September 7-9, 2022, Genova, Italy. More information
Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2023). Mapping production capabilities: Proposing support towards changeable production. Proceedings of the 9th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference CARV 2023 and the 11th World Mass Customization and Personalization Conference MCPC 2023 Bologna 20 June 2023 through 23 June 2023. More information
Säfsten, K., Elgh, F., Rösiö, C., Stolt, R. (2022). Integrated product and production platforms: Towards a research agenda. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Skärin, F., Abdelmageed, M., Linnéusson, G., Rösiö, C. (2022). Supporting manufacturing investment decisions in new product introductions through line balancing techniques. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Sigurjónsson, V., Johansen, K., Rösiö, C. (2022). Exploring the operator's perspective within changeable and automated manufacturing - A literature review. 55th CIRP Conference on Manufacturing Systems, CIRP CMS 2022, 29 June 2022 through 1 July 2022. More information
Rösiö, C., Zetterlind, M., Brolin, S., Cannmo, P. (2022). University and Continous Engineering Education: Perspectives on integrating students. Reykjavík: Reykjavík University, Proceedings of the 18th International CDIO Conference, Reykjavik, Iceland, 13-16 June 2022. More information
Linnéusson, G., Boldt, S., Rösiö, C. (2022). Exploring conflicting dynamics in product and production development within industrialized house building. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Boldt, S., Rösiö, C., Linnéusson, G. (2022). Challenges Towards Long-Term Production Development: An Industry Perspective. Cham: Springer, CARV2021, 8th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, Aalborg, Denmark, October/November 2021. More information
Skärin, F., Rösiö, C., Andersen, A. (2022). Circularity Practices in Manufacturing: A Study of the 20 Largest Manufacturing Companies in Sweden. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2022 Gyeongju 25 September 2022 through 29 September 2022. More information
Skärin, F., Rösiö, C., Andersen, A. (2022). Considering sustainability in reconfigurable manufacturing systems research – A literature review. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Rösiö, C., Andersen, A. (2021). Reconfigurable Manufacturing Development: Insights on Strategic, Tactical, and Operational Challenges. 54th CIRP Conference on Manufacturing Systems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Andersen, A., Rösiö, C. (2021). Continuing Engineering Education (CEE) in Changeable and Reconfigurable Manufacturing using Problem-Based Learning (PBL). 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Boldt, S., Rösiö, C., Bergström, A., Jödicke, L. (2021). Assessment of Reconfigurability Level within Existing Manufacturing Systems. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Trolle, J., Raudberget, D., Rösiö, C. (2021). Exploring Barriers for Software Development in Agile and Integrated Development of Production Systems. 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 13-16 December 2021. More information
Sansone, C., Johansen, K., Rösiö, C. (2021). Manufacturing competitively in a high-cost environment: A SME’s perspective. 28th European Operations Management Association (EurOMA) conference, July 5-7, 2021, Berlin, Germany. More information
Boldt, S., Linnéusson, G., Rösiö, C. (2021). Exploring the Concept of Production Platforms - A literature review. 54th CIRP Conference on Manufacturing Ssystems, CMS 2021, 22 September 2021 through 24 September 2021. More information
Kvarnemo, A., Johansson, G., Rösiö, C. (2020). Project portfolio management in technology transformation situations. 26th International Association for Management of Technology Conference - IAMOT 2017, Vienna, Austria, 14 – 18 May 2017. More information
Boldt, S., Rösiö, C. (2020). Evaluation of Reconfigurability in Brownfield Manufacturing Development. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Napoleone, A., Andersen, A., Brunoe, T., Nielsen, K., Boldt, S., Rösiö, C., Hansen, D. (2020). Towards an Industry-Applicable Design Methodology for Developing Reconfigurable Manufacturing. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2020, Novi Sad, Serbia, August 30 – September 3, 2020. More information
Trolle, J., Fagerstrom, B., Rösiö, C. (2020). Challenges in the Fuzzy Front End of the Production Development Process. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Rösiö, C., Aslam, T., Srikanth, K., Shetty, S. (2019). Towards an assessment criterion of reconfigurable manufacturing systems within the automotive industry. 7th International conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production, 8-10 October 2018, Nantes, France. More information
Andersen, A., Rösiö, C. (2019). Investigating the Transition towards Changeability through Platform-based Co-development of Products and Manufacturing Systems. 7th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), OCT 08-10, 2018, Nantes, FRANCE. More information
Andersen, A., Rösiö, C., Bruch, J., Jackson, M. (2016). Reconfigurable Manufacturing - An Enabler for a Production System Portfolio Approach. 6th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production (CARV), SEP 04-06, 2016, Bath, ENGLAND. More information
Nafisi, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C. (2016). Manufacturing involvement in new product development: An explorative case study in heavy automotive component assembly. 26th CIRP Design Conference, 2016, 15 June 2016 through 17 June 2016. More information
Bruch, J., Rösiö, C., Granlund, A. (2015). User-supplier collaboration in production equipment development – a lifecycle perspective. 22nd International Annual EurOMA Conference EurOMA15, Neuchâtel, Switzerland, 26 Jun-1 Jul, 2015.. More information
Rösiö, C., Bruch, J., Johansson, A. (2015). Early production involvement in new product development. POMS 26th Annual Conference POMS, Washington DC, 8-11 May, 2015.. More information
Bruch, J., Rösiö, C., Bellgran, M., Granlund, A. (2014). User-supplier integration throughout the different lifecycle stages of the production equipment. 6th Swedish Production Symposium SPS'14, Göteborg, 16-18 September, 2014.. More information
Rösiö, C., Bruch, J. (2014). Focusing Early Phases in Production System Design. IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2014, Ajaccio, France, 20-24 September 2014.. More information
Bjelkemyr, M., Wiktorsson, M., Rösiö, C., Bruch, J., Bellgran, M. (2013). Production Localization Factors: An Industrial and Literature Based Review. 11th International Conference on Manufacturing Research, Cranfield, 19-20 September, 2013.. More information
Bellgran, M., Bruch, J., Rösiö, C., Wiktorsson, M. (2013). Decision support for production localization: Process, activities and localization factors. 20th EurOMA International Annual Conference, Operations Management at the Heart of Recovery, Dublin, 7th-12th June, 2013.. More information
Rösiö, C., Wiktorsson, M., Bruch, J., Bellgran, M. (2013). Risk Analysis in Manufacturing Footprint Decisions. International Conference on Manufacturing Research 2013, Cranfield UK, 19-20 September, 2013. More information
Rösiö, C. (2012). Considering reconfigurability characteristics in production system design. Berlin: Springer Berlin/Heidelberg, 4th International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual production (CARV2011), Montreal, Canada 2011. More information
Schedin, J., Rösiö, C., Bellgran, M. (2012). Considering Production Localisation in the Production System Design process. The Fifth International Production Symposium,(SPS12), Linköping, 6-8 November, 2012.. More information
Rösiö, C., Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. The Fifth International Production Symposium,(SPS12), Linköping, 6-8 November, 2012.. More information
Rösiö, C., Jackson, M. (2009). Enabling Changeability in Manufacturing System Design by adopting a Life Cycle Perspective. The International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. More information
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. The International Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. More information
Stillström, C., Jackson, M. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing. The 2007 CARV Conference on Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production. More information
Bäckstrand, J., Stillström, C. (2007). Investigating the Aspect of Interaction in the Mobile Manufacturing Concept. 19th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, NOFOMA, Reykjavik, Iceland, 7-8 June 2007. More information
Stillström, C., Bäckstrand, J. (2007). Effects on Supply Chain Relations in Mobile Manufacturing. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information
Stillström, C., Ask, A. (2006). Mobile manufacturing Systems: Market Requirements and Opportunities. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information
Stillström, C., Johansson, B. (2006). Mobile Manufacturing System Characteristics. 1st Swedish Production Symposium, Gothenburg, Sweden, 28-30 August 2007. More information

Rapport

Rösiö, C., Karltun, A., Trolle, J., Coelho, D., Boldt, S., Fagerström, B. (2020). Agil och rekonfigurerbar produktion: projektmetod och utformning av produktionssystem. Jönköping: Jönköping University More information

Licentiatavhandling

Stillström, C. (2007). The Concept of Mobile Manufacturing (Licentiate thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology). More information