Sofi Fristedt

Docent
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Avdelningschef
Doktorsexamen i arbetsterapi

Kontakt

Rum
Ga418
Telefon
Schema
Ändra din information

Sofi Fristedt forskning handlar huvudsakligen om teknik för äldre och när vi åldras, samt män och kvinnors vardagliga resmöjligheter (community mobility) framför allt i senare delen av livet. Community mobility är en viktig aktivitet som främjar delaktighet i andra aktivitet och samhällslivet,  vilket i sin tur antas främja hälsa och välbefinnande. Community mobility var även fokus för hennes avhandling. I sin avhandling studerade hon äldres önskade och faktiska resmöjligheter samt subjektiva perspektiv på community mobilitet och delaktighet. Slutligen identifierades faktorer som var associerade med community mobility vid en viss tidpunkt och förknippade med förändring över 13 års tid. Hon är också aktiv i ett antal projekt som fokuserar på att utveckla ny teknik med och för ett åldrande samhälle.

Sofi är också intresserad av förbättringskunskap inklusive implementering av evidensbaserad praktik (EBP) och utvärdering. Som en del av detta intresse har hon bland annat varit delaktig i översättningen till svenska av utvärderingsinstrument AusTOMs för arbetsterapeuter.

Nyckelorden i forskningen är: aktivt och hälsosamt åldrande, community mobility (vardagliga resmöjligheter), teknik, innovation, delaktighet i aktivitet, hälsa och välbefinnande samt EBP och utvärdering.