Monika Pavlovic

International Relations Manager
Internationella kontoret , Högskoleservice
Filosofie magister
Internationaliseringsfunktionen

Kontakt

Rum
K2033
Telefon
Skype
monica_pavlovic@hj.se
Ändra din information