Pia Bülow

Professor Socialt arbete
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor, Ph.D.

Forskning

Pia Bülows forskning berör kommunikation som del av den institutionella diskursen inom välfärdsinstitutioner såsom socialtjänsten. I fokus står mötet mellan enskilda medborgare och institutionens representanter. Det handlar om studier av människors berättade erfarenheter och om kommunikativa processer i möten mellan professionella och deras klienter. 

Pia Bülows pågående forskning handlar om äldre personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning utifrån deras livsberättelser och behov av stöd över tid. Med kollegor från HHJ och JIBS studerar hon personer som migrerat till Sverige och deras bild av integrationsprocessen i relation till den svenska arbetsmarknaden (Sofia Wixe är projektledare). I ett nytt projekt (från våren 2022) kommer insatsen boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning att studeras (projektledare är Monika Allgurin). Alla tre projekten är finansierade av Forte.

Andra projekt som pågår handlar om rehabiliteringsprocesser utifrån individens, de professionellas och vårdenhetschefers perspektiv. I projektet Barns delaktighet i problemformuleringen vid kontakt med socialtjänstens öppenvård (Mikael Skillmark är projektledare) studeras villkor och gränser för serviceinsatser och myndighetsutövning i ärenden som rör barn. Detta, liksom en studie av familjestödjande samtal vid föräldrars psykiska funktionsnedsättning, är finansierade av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Pia Bülow är även involverad i studier om brevberättelser om att vårdas på sanatorium under första hälften av 1900-talet (med Staffan Bengtsson) och i studier om emotioner i institutionella samtal (med Monika Wilińska).

Biografi

Pia Bülow är professor i socialt arbete. Hon är sedan 2020 dekan och ordförande i Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF). Hon har undervisat i utbytesprogram vid University of Botswana och University of the Free State i Sydafrika där hon är utnämnd till Research fellow vid Department of Social Work. Pia är medlem i det internationella forskarnätverket DANASWAC (Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling). 

Ofta citerade artiklar

Bülow, P. H. (2004). Sharing Experiences of Contested Illness by Storytelling. Discourse & Society, 15(1), 33-53.

Bülow, P. H., & Hydén, L.-C. (2003). In dialogue with time: identity and illness in narratives about chronic fatigue. Narrative Inquiry, 13(1), 71-97.

Hydén, L.-C., & Bülow, P. (2003). Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations. International Journal of Social Research Methodology, 6(4), 305-321.

Artikel

Bergman, P., Rusaw, D., Bülow, P., Skillmark, M., Jansson, I. (2023). Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up Cogent Public Health, 10(1). More information
Bulow, P., Bülow, P., Finkel, D. (2022). DIFFERENCES AND SIMILARITIES OF ELDERLY PERSONS IN SWEDEN WITH A DIAGNOSIS OF PSYCHOSIS OR NON-PSYCHOSIS (SMI) Innovation in Aging, 6(Supplement 1), 794. More information
Wilińska, M., Bülow, P., Keet, A., Esau, M. (2022). “Personally, I like it. Professionally, it does not make sense” – social work students in South Africa and Sweden making sense of internationalization Nordic Social Work Research, 12(5), 654-665. More information
Bülow, P., Finkel, D., Allgurin, M., Torgé, C., Jegermalm, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P. (2022). Aging of severely mentally ill patients first admitted before or after the reorganization of psychiatric care in Sweden International Journal of Mental Health Systems, 16(1). More information
Wilińska, M., Rolander, B., Bülow, P. (2021). 'When I'm 65': On the age-negotiated duty to work Work, Employment and Society, 35(1), 21-36. More information
Lundin, A., Bülow, P., Stier, J. (2021). Assistant Nurses' Positioned Accounts for Prioritizations in Residential Care for Older People The Gerontologist, 61(4), 573-581. More information
Finkel, D., Bülow, P., Wilińska, M., Jegermalm, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P. (2021). Does the length of institutionalization matter? Longitudinal follow-up of persons with severe mental illness 65 years and older: shorter-stay versus longer-stay International Journal of Geriatric Psychiatry, 36(8), 1223-1230. More information
Bülow, P., Topor, A., Andersson, G., Denhov, A., Stefansson, C. (2021). The Stockholm Follow-up Study of Users Diagnosed with Psychosis (SUPP): A 10-year Follow-up 2004–2013 Community mental health journal, 57, 1121-1129. More information
Bergman, P., Jansson, I., Bülow, P. (2021). ‘No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 3(1-2), 9-20. More information
Börjesson, U., Skillmark, M., Bülow, P., Bülow, P., Vejklint, M., Wilińska, M. (2021). “It’s about Living Like Everyone Else”: Dichotomies of Housing Support in Swedish Mental Health Care Social Inclusion, 9(3), 276-285. More information
Wilińska, M., Bülow, P. (2020). Emotion ability - practices of affective citizenship in the work rehabilitation process Critical Policy Studies, 14(1), 38-66. More information
Ekström, E., Bülow, P., Wilińska, M. (2020). 'I don’t think you will understand me because really, I believe' – Unaccompanied female minors re-negotiating religion Qualitative Social Work, 19(4), 719-735. More information
Tengelin, E., Dahlborg Lyckhage, E., Berndtsson, I., Bülow, P. (2020). From political correctness to reflexivity: A norm-critical perspective on nursing education Nursing Inquiry, 27(3). More information
Jegermalm, M., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P., Torgé, C. (2020). Filling the gaps? The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses Nordic Social Work Research, 10(3), 219-229. More information
Tengelin, E., Bülow, P., Berndtsson, I., Dahlborg Lyckhage, E. (2019). Norm-critical potential in undergraduate nursing education curricula: A document analysis Advances in Nursing Science, 42(2), E24-E37. More information
Alimoradi, Z. Lin, C. Broström, A. Bülow, P. Bajalan, Z. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2019). Internet addiction and sleep problems: A systematic review and meta-analysis. More information
Areskoug Josefsson, K., Rolander, B., Bülow, P. (2019). Swedish social work students' attitudes toward addressing sexual health issues in their future profession Sexuality and disability, 37(2), 161-173. More information
Areskoug Josefsson, K., Sjökvist, M., Bülow, P., Rolander, B. (2019). Psychometrics of the students' attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work Social Work Education, 38(7), 925-940. More information
Lindmark, U. Bülow, P. Mårtensson, J. Rönning, H. Ahlstrand, I. Broström, A. , ... Sandgren A. (2019). The use of the concept of transition in different disciplines within health and social welfare: An integrative literature review. More information
Bülow, P., Thunqvist Persson, D., Cedersund, E. (2019). Sätta ord på föräldrars psykiska problem för barnens skull: Familjestöd som professionell praktik Socialvetenskaplig tidskrift, 26(1), 43-64. More information
Rafoneke, S., Coetzee, J., Bülow, P., Jaffray, P., Young-Hauser, A. (2018). Experiencing physical disability: Young African women in Lesotho Qualitative Sociology Review, 14(4), 154-167. More information
Wilinska, M., Bülow, P. (2017). “We are on air now”: the emotionality of video-recording in the institutional setting International Journal of Social Research Methodology, 20(4), 343-355. More information
Söderqvist, Å., Sjöblom, Y., Bülow, P. (2016). Home sweet home? Professionals' understanding of 'home' within residential care for unaccompanied youths in Sweden Child & Family Social Work, 21(4), 591-599. More information
Bengtsson, S., Bülow, P. (2016). The myth of the total institution: Written narratives of patients' views of sanatorium care 1908–1959 Social Science and Medicine, 153, 54-61. More information
Söderqvist, Å., Bülow, P., Sjöblom, Y. (2016). "För att du vet hur det är här" – metodologiska implikationer vid forskning om ensamkommande barn Socialvetenskaplig tidskrift. More information
Söderqvist, Å., Bülow, P., Sjöblom, Y. (2015). "In Sweden work is more important than the culture, actually!": The care leaving process for unaccompanied youths from the perspective of social workers Transnational Social Review, 5(3), 241-257. More information
Nilsson, H., Bülow, P., Kazemi, A. (2015). Mindful sustainable aging: Advancing a comprehensive approach to the challenges and opportunities of old age Europe's Journal of Psychology, 11(3), 494-508. More information
Josephson, I., Bülow, P. (2014). Utilization of patient resources in physiotherapy interventions: Analysis of the interaction concerning non-specific low back pain Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, 11(2), 125-137. More information
Pietilä Rosendahl, S., Bülow, P., Björklund, A. (2013). Images of sorrow: Experiences of losing a co-twin in old age Health, 5(12A), 64-73. More information
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2013). 'We are not as alike, as you think' sense of individuality within the co-twin relationship along the life course Journal of Aging Studies, 27(4), 339-346. More information
Bülow, P., Cedersund, E. (2013). Blended voices and co-narration in lay– interprofessional talk about return-to-work Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, 10(3), 289-316. More information
Josephson, I., Hedberg, B., Bülow, P. (2013). Problem-solving in physiotherapy - physiotherapists' talk about encounters with patients with non-specific low back pain Disability and Rehabilitation, 35(8), 668-677 United Kingdom: Informa Healthcare . More information
Seing, I., Ståhl, C., Nordenfelt, L., Bülow, P., Ekberg, K. (2012). Policy and practice of work ability: a negotiation of responsibility in organizing return to work Journal of occupational rehabilitation, 22(4), 553-564. More information
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twin relationships Review of European Studies, 4(4), 45-53. More information
Pietilä, S., Björklund, A., Bülow, P. (2012). Older twins' experiences of the relationship with their co-twin over the life course Journal of Aging Studies, 26(2), 119-128 USA: Elsevier . More information
Seing, I., Ståhl, C., Nordenfeldt, L., Bülow, P., Ekberg, K. (2011). Avstämningsmötet som arena för förhandling om arbetsförmåga Socialmedicinsk Tidskrift, 88(5), 408-417. More information
Josephson, I., Bülow, P., Hedberg, B. (2011). Physiotherapists’ clinical reasoning about patients with non-specific low back pain, as described by the International Classification of Functioning, Disability and Health Disability and Rehabilitation, 33(23-24), 2217-2228. More information
Bülow, P. (2009). "Röster" i samtal om arbetsförmåga: Kommunikativa processer i avstämningsmöten Socialmedicinsk Tidskrift, 86(3), 275-287. More information
Hydén, L., Bülow, P. (2004). Tidens väv: om sjukdomsberättelser Tidskrift för litteraturvetenskap, 70-83. More information
Bülow, P. (2004). Sharing experiences of contested illness by storytelling Discourse & Society, 15(1), 33-53. More information
Bülow, P., Hydén, L. (2003). In dialogue with time: identity and illness in narratives about chronic fatigue Narrative Inquiry, 13(1), 71-97. More information
Bülow, P., Hydén, L. (2003). Patient school as a Way of Creating Meaning in a Contested Illness: The Case of CFS Health, 7(2), 227-249. More information
Hydén, L., Bülow, P. (2003). Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations International Journal of Social Research Methodology, 6(4), 305-321. More information

Doktorsavhandling

Bülow, P. (2003). Making sense of contested illness: Talk and narratives about chronic fatigue (Doctoral thesis, Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet). More information

Antologibidrag

Bülow, P., Wilińska, M. (2021). Sympathy and micropolitics in return-to-work meetings. In: K. Juhila, T. Dall, C. Hall & J. Koprowska (Ed.), Interprofessional collaboration and service user participation: Analysing meetings in social welfare (pp. 141 -169). Bristol: Polity Press More information
Hydén, L., Bülow, P. (2012). Who's Talking: Drawing Conclusions from Focus Groups - Some Methodological Considerations. In: Graham R. Walden (Ed.), Focus Group Research: Volume III (pp. 65 -82). London: Sage Publications More information
Persson Thunqvist, D., Sandén, I., Bülow, P. (2012). Kommunikation som praktik: en teoretisk bakgrund. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter (pp. 17 -29). Lund: Gleerups Utbildning AB More information
Bülow, P., Persson Thunqvist, D., Sandén, I. (2012). Delaktighet i och genom samtal inom vård, omsorg och socialt arbete. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter (pp. 7 -15). Lund: Gleerups Utbildning AB More information
Bülow, P. (2012). Delaktighet i tvärinstitutionella flerpartssamtal. In: Pia Bülow, Daniel Persson Thunqvist & Inger Sandén (Ed.), Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter (pp. 91 -113). Lund: Gleerups Utbildning AB More information
Bülow, P., Cedersund, E. (2011). Brukarens perspektiv och röst: Forskning och utvecklingsarbete med samtalet som grund. In: Lars Rönnmark (Ed.), Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (pp. 79 -87). Borås: Högskolan i Borås More information
Bülow, P. (2008). Tracing Contours of Contestation in Narratives about Chronic Fatigue Syndrome. In: Contesting Illness: Processes and Practices (pp. 123 -141). Toronto: University of Toronto Press More information
Bülow, P. (2008). "You have to ask a little": Troublesome storytelling about contested illness. In: Lars-Christer Hydén and Jens Brockmeier (Ed.), Health, Illness and Culture: Broken Narratives (pp. 131- -153). London: Routledge More information
Hydén, L., Bülow, P. (2006). Medical discourse, Illness narratives. In: Encyclopedia of Language & Linguistics: Vol. 7 (pp. 697 -703). Amsterdam: Elsevier More information
Bülow, P. (2004). "Jag känner så väl igen det som du berättar": Om delandet av erfarenheter vid sjukdom och lidande. In: När människan möter medicinen: livsvärldens och berättelsens betydelse för förståelsen av sjukdom och medicinsk teknologi (pp. 113 -131). Stockholm: Carlsson More information

Konferensbidrag

Jegermalm, M., Torgé, C., Wilińska, M., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Bülow, P. (2019). Filling the gaps? – The role of voluntary organizations in supporting older people with severe mental illnesses in Sweden: Towards increased responsibility for the civil society beyond the dichotomous substitute-or-complement paradigm. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2019). The meaning of illness, times and spaces: Stories about severe mental illness from a life course perspective. International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress 2019, 23rd – 25th May 2019, Gothenburg, Sweden. More information
Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Similarities and Differences when Comparing Older People with Severe Mental Illness and a Population-based Study of Older People: Care and Living Conditions for Older People with Severe Mental Illness. Aging & Society: 8th Interdisciplinary Conference, Toyo University, Tokyo, Japan, 18–19 September 2018. More information
Wilińska, M., Bülow, P., Bülow, P., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M., Torgé, C. (2018). Severe mental illness from a life course perspective – the meaning of times and spaces. Narratives by older people living in homes for the Elderly. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway. More information
Ernsth-Bravell, M., Bülow, P., Torgé, C., Wilińska, M., Bülow, P., Jegermalm, M. (2018). Older people with and without mental illness – Register-based population study from Sweden. The 24th Nordic Congress of Gerontology, 2-4 May, 2018, Oslo, Norway. More information
Bülow, P., Bülow, P., Wilińska, M., Torgé, C., Ernsth-Bravell, M., Jegermalm, M. (2018). Care and living conditions for older people with severe mental illness in a Swedish municipality. Nationell forskningskonferens i socialt arbete, 9-10 October 2018, Örebro University, Örebro, Sweden. More information
Wilinska, M., Bülow, P. (2017). Alliances in making: Emotions and Micropolitics in multiparty return-to-work meetings. 7th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice, 21-23 November 2017, Ghent, Belgium.. More information
Wilinska, M., Bülow, P. (2016). Work (Emotion) ability – emotion work in the work rehabilitation process,. The 8th Nordic Working Life Conference, 2-4 November 2016, Tampere, Finland.. More information
Wilinska, M., Bülow, P., Rollander, B. (2016). Workability – a concept in making. The 8th Nordic Working Life Conference, 2-4 November 2016, Tampere, Finland. More information
Wilinska, M., Bülow, P. (2015). The right feeling – emotions in the work rehabilitation process. 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis (IPA 2015), 8-10 July in Lille, France. More information
Bülow, P., Wilinska, M. (2014). Supported User Participation: Alignment in Multiparty Cross-Institutional Conversations about Work Capacity. 20th EUMASS Congress 11-13 September 2014, Stockholm. More information
Bülow, P., Cedersund, E. (2013). Narratives and accounts in cross-institutional, multi-party talk about work capacity. 13th International Pragmatics Conference, New Delhi, India, September 8-13 2013.. More information
Cedersund, E., Bülow, P. (2012). Förändring och lärande i socialt arbete: Att utveckla metoder i socialt arbete med barn och familj samt inom äldreomsorgen via samarbete mellan organisationer. 9th FORSA Nordic Conference, Trondheim, Norway, October 4th-6th 2012. More information
Pietilä, S., Bülow, P., Björklund, A. (2012). Twinship and Marriage: Experiences during the course of twinship relations. 14th International Congress of Twin Studies 2012, Florence, Italy. More information
Bülow, P. (2009). Multiparty talk: Negotiating needs, capacities and experiences. COMET 25th June - 27th June, Cardiff University. More information
Bülow, P. (2009). Talk about work capacity. COMET 2009 25th - 27th June, Cardiff University. More information
Pietilä, S., Bülow, P. (2007). Jag och min tvilling - min livsberättelse: människorna bakom tvillingforskningen sett ur ett narrativt perspektiv. Narrativ konferens, Linköpings universitet, Linköping. More information

Övrigt

Lundin, A., Stier, J., Bülow, P. . To do or not to do: Problematizing accounts made by carers (not) prioritizing care tasks as the work load increases. More information
Josephson, I., Bülow, P. . In what ways do physiotherapists utilize patient resources in intervention?: A qualitative analysis of the interaction in the context of non-specific low back pain. More information

Rapport

Bülow, P., Thunqvist Persson, D., Cedersund, E. (2017). Samtal som familjestödjande praktik: barn som anhöriga när föräldrar har psykiska problem. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information
Bülow, P., Wilinska, M. (2014). Delaktighet i avstämningsmöten. Jönköping More information
Bülow, P., Nilsson, G. (2014). Grön rehabilitering i praktiken: En kvalitativ studie av realiserandet och upplevelsen av en terapeutisk verksamhet i landstinget i Jönköpings län. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping More information
Bülow, P., Seitl, C., Bo, R. (2014). PR-team som modell för samordnad rehabiliteringsutredning på vårdcentraler i Jönköpings län: Arbetsrapport. Jönköping: Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping More information
Bülow, P. (2013). Fallberättelser om arbetslivsinriktad rehabilitering: En fokusgruppsstudie. Jönköping: School of Health Sciences More information
Bülow, P., Sjökvist, M. (2010). Rehabsamordnaren som länk i den samordnade rehabiliteringen: Uppföljning av arbetsmodell för vårdcentraler i Jönköpings län. Arbetsrapport. More information
Bülow, P., Ekberg, K. (2009). Avstämningsmötet som mötesplats och metod för återgång i arbete - ur ett kommunikativt perspektiv. Linköping: Linköpings universitet More information

Samlingsverk

(2012). Delaktighetens praktik: Det professionella samtalets villkor och möjligheter. Lund: Gleerups Utbildning AB More information