Anna Niia

Doktorand

Kontakt

Rum
Gc411
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Delaktighet och engagemang har identifierats som positiva aspekter av hälsa och som en förutsättning för lärande. Denna forskning genomförs i skolor belägna i socialt utsatta områden, totalt 6 skolor och 4 förskolor. Dessa enheter har blivit utvalda att delta i ett projekt kallat IDA (Inkludering, Delaktighet och Aktivitet) vilket drivs av Västerås stad med syfte att öka den akademiska prestationen genom att öka föräldrarnas engagemang i sitt barns skola och därigenom öka barnens upplevda delaktighet.

Data för varje barn inhämtas från barnen, deras familjer samt deras lärare en gång om året under fyra år med början våren 2007. Relevanta data är barnens delaktighet i skolan och hemma, föräldrarnas engagemang i skolan samt akademisk prestation i form av betyg, resultat på nationella prov samt måluppfyllelse.

Avhandlingen syftar till att undersöka kopplingen mellan barnens delaktighet i skolaktiviteter och barnens akademiska prestation i relation till föräldrarnas engagemang i barnens skola. Avhandlingsarbetet genomförs inom forskningsgruppen CHILD.

Artikel

Niia, A., Almqvist, L., Ellinor, B., Granlund, M. (2015). Student participation and parental involvement in relation to academic achievement Scandinavian Journal of Educational Research, 59(3), 297-315. More information
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96. More information