Bengt Fridlund

Filosofie doktor


Professor


Kontakt

Rum
Gf319
Telefon
+46 36-10 1233
Signatur
FrBe
Schema
Ändra din information

Fridlunds forskningsintressen omfattar tre huvudområden; att upprätthålla hälsa, att förebygga ohälsa, och att rehabilitera. Hans forskningsfält inbegriper människors både kroniska och akuta tillstånd med avseende på f f a kardiologisk, men också cancer- och psykiatrisk vård.

De kliniska forskningsperspektiven kan summeras i epidemiologiska studier, familjestudier, genderstudier, interventionsstudier, metodologiska studier och pedagogiska studier, teoretiskt förankrade i socialt stöd och nätverk, coping, stress och hälsorelaterad livskvalitet. Metodologiskt är han bekväm med både statistiska och kvalitativa analyser.

Som forsknings-/vetenskaplig ledare liksom medlem i olika primärvårds- och sjukhusforskar/kunskapsteam är hans specifika intresse människors livsstil/beteende kopplat till sociala relationer och frisk- och riskfaktorer. Patienters psykosociala situation - särskilt kvinnors och pars sociala relationer - har varit av särskilt intresse efter en hjärthändelse såsom vid kärlkramp, hjärtinfarkt, CABG, PCI eller ICD (the MISS-W forskargrupp, FaN forskargrupp, FY hjärtforskargrupp, GoBo forskargrupp) liksom patienters och personals beskrivna vårdkvalitet vid sjukhusvård (QoC study group). Ett annat intresse har varit sjuksköterskestudenters kunskaps- och kompetensutveckling under utbildning (QoNurs forskargrupp). Hans pågående multicenterstudier avser hjärtpatienter och deras sociala förhållanden/relationer med särskilt fokus på par- och sexrelationen och icke-deltagande i rehabiliteringsprogram (GI forskargrupp, CASSMI forskargrupp, SAMMI forskargrupp).

Inom det Europeiska Kardiologisällskapet tillhörde han under många år Arbetsgruppen för Kardiologisk Vård och var också ledamot i dess Europeiska Vårdforskargrupp. Han var också med och startade European Journal of Cardiovascular Nursing 2001, en av sju tidskrifter inom Europeiska Kardiologisällskapet, och var dess redaktör under10år. Sedan 2000 är han Fellowforskare inom det Europeiska Kardiologisällskapet.

Han har också årligen 15-20 uppdrag som granskare av vetenskapliga artiklar för flera Europeiska, Asiatiska, Australiensiska och Amerikanska tidskrifter. Under 90talet satt han med i redaktionsstyrelsen för tidskrifterna Scand J Caring Sci (Skandinavien), Care of the Critically Ill (GB), och In J Rehab & Health (USA). Han genomför regelbundet opponentskaps-, betygsnämnds-, sakkunnighets- och expertuppdrag för universitet & högskolor, liksom för såväl privata som statliga och kommunala institutioner, verk och organisationer både inom och utanför Sveriges gränser; t ex Norge, Finland, Irland, Nederländerna, Storbritannien, USA och Hong Kong.

Den vetenskapliga portföljen rymmer idag 350 vetenskapliga artiklar publicerade i Europeiska, Australiensiska och Amerikanska tidskrifter inom forskningsfälten folkhälsa, medicin, samhälle, utbildning och vård. Den 3e uppgiften omfattar att regelbundet uppmärksammas i olika medier och offentliga inrättningar. Den pedagogiska och administrativa portföljen omfattar 30 böcker eller kapitel på svenska, danska eller engelska innehållande såväl fakta som metodkunskap. Som docent (1991) i både medicin och samhällsvetenskap liksom professor i omvårdnad (1999) har nära 60 sjuksköterskor eller närliggande professioner disputerat eller licentierat med Fridlund som handledare och av dessa är idag 6 professorer.

Antologibidrag

Strömberg, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2004). Gender issues in heart failure. London: Martin Dunitz More information

Artikel

Olsen, S. Fridlund, B. Eide, L. Hufthammer, K. Kuiper, K. Nordrehaug, J. Skaar, E. Norekvål, T. (2017). Changes in self-reported health and quality of life in octogenarian patients one month after transcatheter aortic valve implantation. : Sage Publications More information
Bala, S. Samuelson, K. Hagell, P. Fridlund, B. Forslind, K. Svensson, B. Thomé, B. (2017). Living with persistent rheumatoid arthritis. : John Wiley & Sons More information
Lin, C. Burri, A. Fridlund, B. Pakpour, A. (2017). Female sexual function mediates the effects of medication adherence on quality of life in people with epilepsy. : Elsevier More information
Nordblom, A. Broström, A. Fridlund, B. (2017). Impact on a Person's Daily Life During Episodes of Supraventricular Tachycardia. : Sage Publications More information
Broström, A. Fridlund, B. Hedberg, B. Nilsen, P. Ulander, M. (2017). Communication between patients with obstructive sleep apnoea syndrome and healthcare personnel during the initial visit to a continuous positive airway pressure clinic. : John Wiley & Sons More information
Lin, C. Yaseri, M. Pakpour, A. Malm, D. Broström, A. Fridlund, B. Burri, A. Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life, and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery? A multicenter, randomized controlled trial with 18-month follow-up. : Springer More information
Valaker, I. Norekvaal, T. Raaholm, M. Nordrehaug, J. Rotevatn, S. Fridlund, B. (2017). Relational continuity with healthcare providers after percutaneous coronary interventions. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Malm, D. Mårtensson, J. Saffari, M. Fridlund, B. (2017). Prospective case-control study of sexual dysfunction in female patients with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Schjott, J. Ranhoff, A. Norekval, T. (2017). Factors associated with disturbances in sleep-wake pattern in octogenarian patients in the early postoperative phase after surgical aortic valve replacement. : Sage Publications More information
Malm, D. Pakpour, A. Ekblad, H. Fridlund, B. (2017). Impact of a cognitive behavioral intervention on quality of life and psychological distress in patients with atrial fibrillation. : Sage Publications More information
Amofah, H. Broström, A. Eide, L. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Schjott, J. Ranhoff, A. Norekval, T. (2017). Factors affecting in-hospital sleep-wake pattern in octogenarians during the early postoperative phase after transcutaneous aortic valve replacement. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Broström, A. Mårtensson, J. Malm, D. Fridlund, B. (2017). Cardiac rehabilitation teams‘ psychosocial determinants for sexual counseling of women with Takotsubo cardiomyopathy. : Sage Publications More information
Eide, L. Ranhoff, A. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Lauck, S. Norekval, T. (2017). Urinary catheter use and delirium after aortic valve therapy. : Sage Publications More information
Pakpour, A. Lin, C. Malm, D. Broström, A. Fridlund, B. Webb, T. (2017). Can a multifaceted intervention including motivational interviewing improve medication adherence, quality of life and mortality rates in older patients undergoing coronary artery bypass surgery?. : Sage Publications More information
Wikström, L. Eriksson, K. Fridlund, B. Nilsson, M. Årestedt, K. Broström, A. (2017). The clinical applicability of a daily summary of patients’ self-reported postoperative pain - a repeated measure analysis. : John Wiley & Sons More information
Pakpour, A. Kumar, S. Scheerman, J. Lin, C. Fridlund, B. Jansson, H. (2016). Oral health-related quality of life in Iranian patients with spinal cord injury. More information
Jansson, S. Fridlund, B. (2016). Perceptions among psychiatric staff of creating a therapeutic alliance with patients on community treatment orders. More information
Jørgensen, L. Mikkelsen, L. Noe, B. Vesterby, M. Uhd, M. Fridlund, B. (2016). The psychosocial effect of web-based information in fast-track surgery. More information
Nordblom, A. Broström, A. Fridlund, B. (2016). Impact on a person's daily life during episodes of supraventricular tachycardia. More information
Svensson, A. Fridlund, B. Wångmar, E. Elmqvist, C. (2016). Home healthcare nurses’ experiences of being on stand by as a first responder in a ‘While Waiting For the Ambulance’ assignment. More information
Eriksson, K. Wikström, L. Fridlund, B. Årestedt, K. Broström, A. (2016). Patients’ experiences and actions when describing pain after surgery – A critical incident technique analysis. More information
Amofah, H. Broström, A. Fridlund, B. Bjorvatn, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Ranhoff, A. Norekvål, T. (2016). Sleep in octogenarians during the postoperative phase after transcatheter or surgical aortic valve replacement. More information
Wikström, L. Eriksson, K. Fridlund, B. Årestedt, K. Broström, A. (2016). Healthcare professionals’ descriptions of care experiences and actions when assessing postoperative pain – a critical incident technique analysis. More information
Modabbernia, A. Yaghoubidoust, M. Lin, C. Fridlund, B. Michalak, E. Murray, G. Pakpour, A. (2016). Quality of life in Iranian patients with bipolar disorder. More information
Fålun, N. Fridlund, B. Schaufel, M. Schei, E. Norekvål, T. (2016). Patients’ goals, resources, and barriers to future change. More information
Norekvål, T. Fålun, N. Fridlund, B. (2016). Patient-reported outcomes on the agenda in cardiovascular clinical practice. More information
Pakpour, A. Lawson, D. Tadakamadla, S. Fridlund, B. (2016). Validation of Persian rapid estimate of adult literacy in dentistry. More information
Wieslander, I. Mårtensson, J. Fridlund, B. Svedberg, P. (2016). Women's experiences of how their recovery process is promoted after a first myocardial infarction. : Taylor & Francis More information
Jørgensen, L. Fridlund, B. (2016). Restoring integrity—A grounded theory of coping with a fast track surgery programme. More information
Nordstrand, A. Fridlund, B. Sollesnes, R. (2016). Implementation of national guidelines for the prevention and treatment of overweight and obesity in children and adolescents. : CoAction Publishing More information
Hove, R. Fålun, N. Fridlund, B. (2016). Nurses’ experiences of using the Liverpool Care Pathway Plan in hospitalized patients with heart failure in the end-of-life stage. More information
Eide, L. Ranhoff, A. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Nordrehaug, J. Norekvål, T. (2016). Delirium as a predictor of physical and cognitive function in individuals aged 80 and older after transcatheter aortic valve implantation or surgical aortic valve replacement. More information
Morténius, H. Hildingh, C. Fridlund, B. (2016). Strategic communication intervention to stimulate interest in research and evidence-based practice. More information
Eide, L. Ranhoff, A. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Nordrehaug, J. Norekval, T. (2016). Readmissions and mortality in delirious versus non-delirious octogenarian patients after aortic valve therapy. : BMJ Publishing Group Ltd More information
Saffari, M. Zeidi, I. Fridlund, B. Chen, H. Pakpour, A. (2015). A Persian adaptation of medication adherence Self-Efficacy Scale (MASES) in hypertensive patients. More information
Pakpour, A. Gellert, P. Dombrowski, S. Fridlund, B. (2015). Motivational interviewing with parents for obesity. More information
Al-Azawy, M. Oterhals, K. Fridlund, B. Assmus, J. Schuster, P. (2015). Premedication and preoperative information reduces pain intensity and increases satisfaction in patients undergoing ablation for atrial fibrillation. More information
Fridlund, B. Mårtensson, J. Baigi, A. Broström, A. (2015). Establishing the psychometric properties of the comprehensive ethos towards wellness questionnaire in a Norwegian population. More information
Frantzen, A. Fridlund, B. Eide, L. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Ranhoff, A. Norekval, T. (2015). Change in frailty status in octogenarians with severe symptomatic aortic stenosis after aortic valve replacement. More information
Morténius, H. Baigi, A. Palm, L. Fridlund, B. Björkelund, C. Hedberg, B. (2015). Impact of the organisational culture on primary care staff members' intention to engage in research and development. More information
Elde, L. Ranhoff, A. Fridlund, B. Haaverstad, R. Hufthammer, K. Kuiper, K. Nordrehaug, J. Norekvål, T. (2015). Comparison of frequency, risk factors, and time course of postoperative delirium in octogenarians after transcatheter aortic valve implantation versus surgical aortic valve replacement. More information
Pakpour, A. Kumar, S. Fridlund, B. Zimmer, S. (2015). A case-control study on oral health-related quality of life in kidney disease patients undergoing haemodialysis. More information
Dahlviken, R. Fridlund, B. Mathisen, L. (2015). Women's experiences of Takosubo cardiomyopathy in a short-term perspective. More information
Yekaninejad, M. Pakpour, A. Tadakamadala, J. Kumar, S. Mosavi, S. Fridlund, B. Bottomley, A. Aaronson, N. (2015). Oral-health-related quality of life in patients with cancer. More information
Norekvål, T. Peersen, L. Seivaag, K. Fridlund, B. Wenzel-Larsson, T. (2015). Temporal trend analysis of nurses' knowledge about implantable cardioverter defibrillators. More information
Karlsson, S. Elfström, M. Sunnergren, O. Fridlund, B. Broström, A. (2015). Decisive situations influencing continuous positive airway pressure initiation in patients with obstructive sleep apnea syndrome – A critical incident technique analysis from the personnel’s perspective. More information
Yaghoobi, S. Hamidfar, M. Lawson, D. Fridlund, B. Myles, P. Pakpour, A. (2015). Validity and reliability of the Iranian version of the quality of recovery-40 questionnaire. More information
Larsson, I. Fridlund, B. Arvidsson, B. Teleman, A. Svedberg, P. Bergman, S. (2015). A nurse-led rheumatology clinic versus rheumatologist-led clinic in monitoring of patients with chronic inflammatory arthritis undergoing biological therapy. More information
Eriksson, K. Wikström, L. Årestedt, K. Fridlund, B. Broström, A. (2014). Numeric rating scale: patients' perceptions of its use in postoperative pain assessments. More information
Jaarsma, T. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2014). Sexual dysfunction in heart failure patients. More information
Wikström, L. Eriksson, K. Årestedt, K. Fridlund, B. Broström, A. (2014). Healthcare professionals' perceptions of the use of pain scales in postoperative pain assessments. More information
Byrne, M. Doherty, S. Fridlund, B. Mårtensson, J. Steinke, E. Jaarsma, T. Devane, D. (2014). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease (Protocol). More information
Nekoo, E. Burri, A. Ashrafti, F. Fridlund, B. Koening, H. Derogatis, L. Pakpour, A. (2014). Psychometric properties of the Iranian version of the female sexual distress scale-revised in women. More information
Pakpour, A. Plante, T. Saffari, M. Fridlund, B. (2014). The Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnarie (SCSORF). More information
Gardner, B. Broström, A. Nilsen, P. Hrubos Ström, H. Ulander, M. Fridlund, B. Skagerström, J. Johansson, P. (2014). From 'does it work?' to 'what makes it work?': The importance of making assumptions explicit when designing and evaluating behavioural interventions. More information
Jaarsma, T. Deaton, C. Fitzsimmons, D. Fridlund, B. Hardig, B. Mahrer-Imhof, R. Moons, P. Noureddine, S. O'Donnell, S. Pedersen, S. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. Tokem, Y. Kjellström, B. (2014). Research in cardiovascular care: A position statement of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professionals of the European Society of Cardiology. More information
Larsson, I. Fridlund, B. Arvidsson, B. Teleman, A. Bergman, S. (2014). Randomized controlled trial of a nurse-led rheumatology clinic for monitoring biological therapy. More information
Fransson, E. Arenhall, E. Steinke, E. Fridlund, B. Nilsson, U. (2014). Perceptions of intimate relationships in partners before and after a patient's myocardial infarction. More information
Dalteg, T. Benzein, E. Sandgren, A. Fridlund, B. Malm, D. (2014). Managing uncertainty in couples living with atrial fibrillation. More information
Mårtensson, J. Jaarsma, T. Fridlund, B. (2014). Sexrådgivning viktig vid kardiovaskulär sjukdom. Stockholm: Sveriges läkarförbund More information
Fridlund, B. Jönsson, A. Andersson, E. Bala, S. Dahlman, G. Forsberg, A. Glasdam, S. Hommel, A. Kristensson, A. Lindberg, C. Sivberg, B. Sjöström-Strand, A. Wihlborg, J. Samuelson, K. (2014). Essential of nursing care in randomized controlled trials of nurse-led interventions in somatic care. Irvine: Scientific Research Publishing More information
Pakpour, A. Yekaninejad, M. Nikoobakht, M. Burri, A. Fridlund, B. (2014). Psychometric properties of the Iranian version of the premature ejaculation diagnostic tool. More information
Fridlund, B. Baigi, A. (2014). Developing and establishing the psychometric properties of an Ethos towards Wellness Questionnaire (EtWeQ). Irvine: Scientific Research Publishing More information
Ekblad, H. Malm, D. Fridlund, B. Conlon, L. Rönning, H. (2014). The well-being of relatives of patients with atrial fibrillation: a critical incident technique analysis. More information
Broström, A. Nilsen, P. Gardner, B. Johansson, P. Ulander, M. Fridlund, B. Årestedt, K. (2014). Validation of the CPAP Habit Index-5: A Tool to Understand Adherence to CPAP Treatment in Patients with Obstructive Sleep Apnea. More information
Steinke, E. Jaarsma, T. Barnason, S. Byrne, M. Doherty, S. Dougherty, C. Fridlund, B. Kautz, D. Mårtensson, J. Mosack, V. Moser, D. (2013). Sexual counseling for individuals with cardiovascular disease and their partners: a consensus document from the American Heart Association and the ESC Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP). More information
Lyngå, P. Fridlund, B. Langius-Eklöf, A. Bohm, K. (2013). Perceptions of transmission of body weight and telemonitoring in patients with heart failure?. More information
Pakpour, A. Zeidi, I. Saffari, M. Labiris, G. Fridlund, B. (2013). Psychometric properties of the national eye institute refractive error correction quality-of-life questionnaire among Iranian patients. More information
Oterhals, K. Fridlund, B. Nordrehaug, J. Haaverstad, R. Norekvål, T. (2013). Adapting to living with a mechanical aortic heart valve. More information
Arvidsson, S. Bergman, S. Arvidsson, B. Fridlund, B. Tingström, P. (2013). Effects of a self-care promoting problem-based learning programme in people with rheumatic diseases: a randomized controlled study. More information
Gimbler Berglund, I. Ericsson, E. Proczkowska-Björklund, M. Fridlund, B. (2013). Nurse anaesthetists' experiences with pre-operative anxiety. More information
Wallin, K. Fridlund, B. Thorén, A. (2013). Prehospital emergency nursing students' experiences of learning during prehospital clinical placements. More information
Steinke, E. Jaarsma, T. Barnason, S. Byrne, M. Doherty, S. Dougherty, C. Fridlund, B. Kautz, D. Mårtensson, J. Mosack, V. Moser, D. (2013). Sexual counselling for individuals with cardiovascular disease and their partners. More information
Broström, A. Sunnergren, O. Nilsen, P. Fridlund, B. Ulander, M. Svanborg, E. (2013). Gender differences in respiratory disturbance, sleep and daytime sleepiness in hypertensive patients with different degrees of obesity. More information
Åkerman, E. Fridlund, B. Samuelson, K. Baigi, A. Ersson, A. (2013). Psychometric evaluation of 3-set 4P questionnarie. : Elsevier More information
Jönsson, K. Fridlund, B. (2013). A comparison of adherence to correctly documented triage level of critically ill patients between emergency department and the ambulance service nurses. More information
Broström, A. Fridlund, B. Ulander, M. Sunnergren, O. Svanborg, E. Nilsen, P. (2013). A mixed method evaluation of a group-based educational programme for CPAP use in patients with obstructive sleep apnea. More information
Åkerman, E. Ersson, A. Fridlund, B. Samuelson, K. (2013). Preferred content and usefulness of a photodiary as described by ICU-patients-A mixed method analysis. More information
Ekblad, H. Rönning, H. Fridlund, B. Malm, D. (2013). Patients' well-being. More information
Wieslander, I. Mårtensson, J. Fridlund, B. Svedberg, P. (2013). Factors influencing female patients' recovery after their first myocardial infarction as experienced by cardiac rehabilitation nurses. More information
Cider, Å. Mårtensson, J. Fridlund, B. Strömberg, A. Pihl, E. (2012). Response to 'Exercise programmes and quality of life in the elderly. More information
Bergman, E. Årestedt, K. Fridlund, B. Karlsson, J. Malm, D. (2012). The impact of comprehensibility and sense of coherence in the recovery of patients with myocardial infarction. More information
Arvidsson, S. Bergman, S. Arvidsson, B. Fridlund, B. Tingström, P. (2012). Psychometric properties of the Swedish Rheumatic Disease Empowerment Scale, SWE-RES-23. More information
Larsson, I. Bergman, S. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2012). Patients' experiences of a nurse-led rheumatology clinic in Sweden. More information
Morténius, H. Fridlund, B. Marklund, B. Palm, L. Baigi, A. (2012). Utilisation of strategic communication to create willingness to change work practices among primary care staff. More information
Bala, S. Samuelson, K. Hagell, P. Svensson, B. Fridlund, B. Hesselgård, K. (2012). The experience of care at nurse-led rheumatology clinics. More information
Andersson, B. Christensson, L. Fridlund, B. Broström, A. (2012). Development and psychometric evaluation of the radiographers’ competence scale. More information
Elmqvist, C. Fridlund, B. Ekebergh, M. (2012). Trapped between doing and being. More information
Nilsson, U. Svedberg, P. Fridlund, B. Alm-Roijer, C. Thylén, I. (2012). Sex Knowledge in Males and Females Recovering From a Myocardial Infarction. More information
Andersson, B. Fridlund, B. Elgán, C. Axelsson, Å. (2012). Female patients' encounters with the radiographer in the course of recurrent radiographic examinations – a qualitative study. More information
Elfström, M. Karlsson, S. Nielsen, P. Fridlund, B. Svanberg, E. Broström, A. (2012). Decisive Situations Affecting Partners' Support to Continuous Positive Airway Pressure-Treated Patients With Obstructive Sleep Apnea Syndrome. More information
Elmqvist, C. Fridlund, B. Ekebergh, M. (2012). On a hidden game board. More information
Persson, E. Fridlund, B. Kvist, L. Dykes, A. (2012). Fathers' sense of security during the first postnatal week-A qualitative interview study in Sweden. More information
Pakpour, A. Hidarnia, A. Hajizadeh, E. Kumar, S. Fridlund, B. (2012). Why Iranian adolescents do not brush their teeth. More information
Morténius, H. Marklund, B. Palm, L. Fridlund, B. Baigi, A. (2012). The utilization of knowledge of and interest in research and development among primary care staff by means of strategic communication - a staff cohort study. More information
Svedberg, P. Johansson, I. Persson, S. Roxberg, Å. Fridlund, B. Baigi, A. Brunt, D. Roijer, C. Malm, D. Rask, M. Nilsson, U. (2012). Psychometric evaluation of 'The 25-item Sex after MI Knowledge Test' in a Swedish context. More information
Algurén, B. Fridlund, B. Cieza, A. Sunnehagen, K. Christensson, L. (2012). Factors Associated With Health-Related Quality of Life After Stroke. More information
Munck, B. Sandgren, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2012). Next-of-kin's conceptions of medical technology in palliative homecare. More information
Munck, B. Sandgren, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2012). Patients' understanding of medical technology in palliative home care. More information
Andersson, B. Christensson, L. Jakobsson, U. Fridlund, B. Broström, A. (2012). Radiographers' self-assessed level and use of competencies. More information
Karlsson, G. Hedman, K. Fridlund, B. (2011). Views on patient safety by operations managers in somatic hospital care. More information
Fridlund, B. (2011). Time for proper support for the next of kin of a patient who has suffered a cardiac event. More information
Munck, B. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2011). District nurses´ conceptions of medical technology in palliative home care. More information
Algurén, B. Bostan, C. Christensson, L. Fridlund, B. Cieza, A. (2011). A Multidisciplinary Cross-Cultural Measurement of Functioning After Stroke. More information
Bergsten, U. Bergman, S. Fridlund, B. Alfredsson, L. Berglund, A. Arvidsson, B. Petersson, I. (2011). Patterns of background factors related to early RA patients' conceptions of the causes of their disease. More information
Arenhall, E. Kristofferzon, M. Fridlund, B. Nilsson, U. (2011). The female partners' experiences of intimate relationship after a first myocardial infarction. More information
Arvidsson, S. Bergman, S. Arvidsson, B. Fridlund, B. Bengtsson Tops, A. (2011). Experiences of health-promoting self-care in people living with rheumatic diseases. More information
Haraldsson, K. Lindgren, E. Mattsson, B. Fridlund, B. Marklund, B. (2011). Adolescent girls' experiences of underlying social processes triggering stress in their everyday life. More information
Arvidsson, S. Arvidsson, B. Fridlund, B. Bergman, S. (2011). Factors promoting health-related quality of life in people with rheumatic diseases. More information
Arvidsson, S. Bergman, S. Arvidsson, B. Fridlund, B. Tingström, P. (2011). Effects of a self-care promoting problem-based learning program as reported by people with rheumatic diseases. More information
Elgan, C. Fridlund, B. (2011). Middle-aged women and everday life. More information
Berben, L. Bogert, L. Leventhal, M. Fridlund, B. Jaarsma, T. Norekvål, T. Smith, K. Strömberg, A. Thompson, D. De Geest, S. (2011). Which interventions are used by healthcare professionals to enhance medication adherence in cardiovascular patients?. More information
Hansson, K. Fridlund, B. Brunt, D. Hansson, B. Rask, M. (2011). The meaning of the experiences of persons with chronic pain in their encounters with the health service. More information
Frank, C. Asp, M. Fridlund, B. Baigi, A. (2011). Questionnaire for patient participation in emergency departments. More information
Frank, C. Fridlund, B. Baigi, A. Asp, M. (2011). Patient participation in the emergency department. More information
Pihl, E. Cider, Å. Strömberg, A. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2011). Exercise in elderly patients with chronic heart failure in primary care. More information
Arenhall, E. Kristofferzon, M. Fridlund, B. Malm, D. Nilsson, U. (2011). The male partners' experiences of the intimate relationships after a first myocardial infarction. More information
Pihl, E. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2011). Patients' experiences of physical limitations in daily life activities when suffering from chronic heart failure. More information
Dalteg, T. Benzein, E. Fridlund, B. Malm, D. (2011). Cardiac Disease and its Consequences on the Partner Relationship. More information
Bergsten, U. Bergman, S. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2011). “Striving for a Good Life”. More information
Bergsten, U. Bergman, S. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2011). "Delivering knowledge and advice". More information
Pakour, A. Nourozi, S. Molsted, S. Harrison, A. Nourozi, K. Fridlund, B. (2011). Validity and reliability of short-form. More information
Kjellström, S. Fridlund, B. (2010). Status and trends of research ethics in Swedish nurses' dissertations. More information
Sandgren, A. Thulesius, H. Petersson, K. Fridlund, B. (2010). Living on hold in palliative cancer care. More information
Roxberg, Å. Burman, M. Guldbrand, M. Fridlund, B. Barbosa da Silva, A. (2010). Out of the wave : the meaning of suffering and relieved suffering for survivors of the tsunami catastrophe. More information
Möller, M. Fridlund, B. Göransson, K. (2010). Patients' conceptions of the triage encounter at the Emergency Department. More information
Roxberg, Å. Sameby, J. Brodin, S. Fridlund, B. da Silva, A. (2010). Out of the wave. More information
Norekvål, T. Fridlund, B. Rokne, B. Segadel, L. Wentzel-Larsen, T. Nordrehaug, J. (2010). Patient-reported outcomes as predictors of 10-year survival in women after acute myocardial infarction. More information
Persson, E. Fridlund, B. Kvist, L. Dykes, A. (2010). Mothers' sense of security in the first postnatal week. More information
Kristofferzon, M. Johansson, I. Brännnström, M. Arenhall, E. Baigi, A. Brunt, D. Fridlund, B. Nilsson, U. Persson, S. Rask, M. Wieslander, I. Ivarsson, B. (2010). Evaluation of a Swedish version of the watts sexual function questionnaire (WSFQ) in persons with heart disease:. More information
Kjellström, S. Ross, S. Fridlund, B. (2010). Research ethics in dissertations. More information
Fridlund, B. Baigi, A. Hildingh, C. (2010). Developing and testing the psychometric properties of a short form questionarie regarding the psychosocial condition after a cardiac event. More information
Fridlund, B. (2010). The dissertation book. More information
Elmqvist, C. Brunt, D. Fridlund, B. Ekebergh, M. (2010). Being first on the scene of an accident. More information
Samarasinghe, K. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2010). Primary health care nurses' promotion of involuntary migrant families' health. More information
Rask, M. Malm, D. Kristofferzon, M. Roxberg, Å. Svedberg, P. Arenhall, E. Baigi, A. Brunt, D. Fridlund, B. Ivarsson, B. Nilsson, U. Sjöström-Strand, A. Wieslander, I. Benzein, E. (2010). Validity and reliability of a Swedish version of the relationship assessment scale (RAS). More information
Broström, A. Nilsen, P. Johansson, P. Ulander, M. Strömberg, A. Svanborg, E. Fridlund, B. (2010). Putative facilitators and barriers for adherence to CPAP treatment in patients with obstructive sleep apnea syndrome. More information
Pihl, E. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2010). Spouses' experiences of impact on daily life regarding physical limitations in the loved one with heart failure. More information
Ivarsson, B. Fridlund, B. Sjöberg, T. (2010). Health professionals´ views on sexual information following MI. More information
Sandgren, A. Fridlund, B. Nyberg, P. Strang, P. Petersson, K. Thulesius, H. (2010). Symptoms, care needs and diagnosis in palliative cancer patients in acute care hospitals. More information
Axelsson, Å. Fridlund, B. Moons, P. Mårtensson, J. Scholte op Reimer, W. Smith, K. Strömberg, A. Thompson, D. Norekvål, T. (2010). European cardiovascular nurses' experiences of and attitudes towards having family members present in the resuscitation room. More information
Norekvål, T. Fridlund, B. Moons, P. Nordrehaug, J. Saevareid, H. Wentzel-Larsen, T. Hanestad, B. (2010). Sense of coherence. More information
Gustafsson, M. Wennerholm, S. Fridlund, B. (2010). Worries and concerns experienced by nurse specialists during inter-hospital transports of critically ill patients. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. Fridlund, B. De Geest, S. Mårtensson, J. Moons, P. Norekval, T. Smith, K. Steinke, E. Thompson, D. (2010). Sexual counselling of cardiac patients. More information
Åkerman, E. Granberg-Axéll, A. Ersson, A. Fridlund, B. Bergbom, I. (2010). Use and practice of patient diaries in Swedish intensive care units. More information
Almerud Österberg, S. Baigi, A. Bering, C. Fridlund, B. (2010). Knowledge of heart disease risk in patients declining rehabilitation. More information
Larsson, I. Bergman, S. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2010). Patients’ independence of a nurse for the administration of subcutaneous anti-TNF therapy. More information
Larsson, I. Bergman, S. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2009). Patients' dependence on a nurse for the administration of their intravenous anti-TNF therapy. More information
Åkerman, E. Fridlund, B. Ersson, A. Granberg-Axell, A. (2009). Development of the 3-SET 4P questionnaire for evaluating former ICU patients´physical and psychosocial problems over time. More information
Roxberg, Å. Dahlberg, K. Stolt, C. Fridlund, B. (2009). In the midst of the unthinkable. More information
Wårdh, I. Paulsson, G. Fridlund, B. (2009). Nursing staff's understanding of oral health care for patients with cancer diagnoses. More information
Folke, S. Fridlund, B. Paulsson, G. (2009). Views of xerostomia among health care professionals. More information
Fridlund, B. (2009). Healthy sexual life after a cardiac event. More information
Elgán, C. Fridlund, B. (2009). To be content with one's present situation. More information
Broström, A. Strömberg, A. Ulander, M. Fridlund, B. Mårtensson, J. Svanborg, E. (2009). Perceived informational needs, side-effects and their consequences on adherence. More information
Ivarsson, B. Fridlund, B. Sjöberg, T. (2009). Information from health care professionals about sexual function and coexistence after myocardial infarction. More information
Ziegert, K. Fridlund, B. Lidell, E. (2009). Time for dialysis as time to live. More information
Jaarsma, T. Fridlund, B. Strömberg, A. Thompson, D. (2009). The European Journal Of Cardiovascular Nursing Endorses the CONSORT statement and extension. More information
Folke, S. Paulsson, G. Fridlund, B. Söderfeldt, B. (2009). The subjective meaning of xerostomia. More information
Elgán, C. Axelsson, A. Fridlund, B. (2009). Being in charge of life. More information
Lidell, E. Fridlund, B. Mårtensson, J. Hildingh, C. (2009). A master programme in cardiovascular nursing. More information
Arvidsson, B. Skärsäter, I. Fridlund, B. Svensson, M. Baigi, A. (2008). Effects of process-oriented group supervision as reported by nursing students - a pilot study. More information
Norekvål, T. Moons, P. Hanestad, B. Nordrehaug, J. Wentzel-Larsen, T. Fridlund, B. (2008). The other side of the coin. More information
Munck, B. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2008). Next-of-kin caregivers in palliative home care. More information
Haraldsson, K. Lindgren, E. Fridlund, B. Baigi, A. Lydell, M. Marklund, B. (2008). Evaluation of a school-based health promotion programme for adolescents aged 12-15 years with focus on well-being related to stress. More information
Sandgren, A. Thulesius, H. Petersson, K. Fridlund, B. (2008). Anticipatory caring. More information
Arvidsson, S. Arvidsson, B. Fridlund, B. Bergman, S. (2008). Health predicting factors in a general population over an eight-year period in subjects with and without chronic musculoskeletal pain. More information
Arvidsson, B. Skärsäter, I. Oijervall, J. Fridlund, B. (2008). Process-oriented group supervision implemented during nursing education. More information
Widäng, I. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2008). Women patients' conceptions of integrity within health care. More information
Almerud, S. Alapack, R. Fridlund, B. Ekebergh, M. (2008). Caught in an artificial split. More information
Broström, A. Johansson, P. Albers, J. Wiberg, J. Svanborg , E. Fridlund, B. (2008). 6-month CPAP-treatment in a young male patient with severe obstructive sleep apnoea syndrome. More information
Hildingh , C. Fridlund , B. Baigi, A. (2008). Sense of coherence and experiences of social support and mastery in the early discharge period after an acute cardiac event. More information
Svensson, A. Fridlund, B. (2008). Experiences of and actions towards worries among ambulance nurses in their professional life. More information
Lind, L. Karlsson, D. Fridlund, B. (2008). Patients' use of digital pens for pain assessment in advanced palliative home healthcare. More information
Almerud, S. Alapack, R. Fridlund, B. Ekebergh, M. (2008). Beleaguered by technology. More information
Sjöström-Strand , A. Fridlund, B. (2008). Women's descriptions of symptoms and delay reasons in seeking medical care at the time of a first myocardial infarction. More information
Almerud, S. Baigi, A. Hildingh, C. Jogre, J. Lyrström, L. Fridlund, B. (2008). Acute coronary syndrome. More information
Andersson, B. Fridlund, B. Elgán, C. Axelsson, Å. (2008). Radiographers' areas of professional competence related to good nursing care. More information
Roxberg A, A. Eriksson , K. Rehnsfeldt , A. Fridlund, B. (2008). The meaning of consolation as experienced by nurses in a home-care setting. More information
Baigi, A. Hildingh, C. Virdhall, H. Fridlund, B. (2008). Sense of coherence as well as social support and network as perceived by patients with a suspected or manifest myocardial infarction. More information
Samuelson , K. Lundberg, D. Fridlund, B. (2008). Light vs. heavy sedation during mechanical ventilation after oesophagectomy. More information
Arvidsson , B. Skärsäter , I. Baigi , A. Fridlund, B. (2008). The development of a questionnaire for evaluating process-oriented group supervision during nursing education. More information
Elmqvist , C. Fridlund , B. Ekebergh, M. (2008). More than medical treatment. More information
Rask, M. Brunt, D. Fridlund , B. (2008). Validation of the verbal and social interaction questionnaire. More information
Norekvål, T. Wahl, A. Fridlund, B. Nordrehaug, J. Wentzel-Larsen, T. Hanestad, B. (2007). Quality of life in female myocardial infarction survivors. More information
Corrigan, I. Samuelson, K. Fridlund, B. Thomé, B. (2007). The meaning of posttraumatic stress-reactions following critical illness or injury and intensive care treatment. More information
Fridlund, B. (2007). Nursing interventions. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. Lidell, E. (2007). Women's experiences of recovery after myocardial infarction. More information
Lind, L. Karlsson, D. Fridlund, B. (2007). Digital pens and pain diaries in palliative home health care. More information
Marklund, B. Ström, M. Månsson, J. Borgquist, L. Baigi, A. Fridlund, B. (2007). Computer-supported telephone nurse triage. More information
Samuelson, K. Lundberg, D. Fridlund, B. (2007). Stressful memories and psychological distress in adult mechanically ventilated intensive care patients. More information
Lundén, K. Baigi, A. Lidell, E. Hildingh, C. Fridlund, B. (2007). Coronary care unit nurses' outlook on death - their own thoughts as well as those of their patients. More information
Sandgren, A. Thulesius, H. Petersson, K. Fridlund, B. (2007). Doing good care. More information
Jormfeldt, H. Svedberg, P. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2007). Perceptions of the concept of health among nurses working in mental health services. More information
Ziegert, K. Fridlund, B. Lidell, E. (2007). Professional support for next of kin of patients receiving chronic haemodialysis treatment. More information
Almerud, S. Alapack, R. Fridlund, B. Ekebergh, M. (2007). Of vigilance and invisibility. More information
Hovbrandt, P. Fridlund, B. Carlsson, G. (2007). Very old people's experience of occupational performance outside the home. More information
Fridlund, B. Hildebrandt, L. Hildingh, C. Lidell, E. (2007). Status and trends in Swedish dissertations in the area of cardiovascular nursing. More information
Persson, E. Fridlund, B. Dykes, A. (2007). Parents' postnatal sense of security (PPSS). More information
Samuelsson, K. Lundberg, D. Fridlund, B. (2007). Stressful experiences in relation to depth of sedation in mechanically ventilated patients. More information
Sjöström-Strand, A. Fridlund, B. (2007). Stress in women's daily life before and after a myocardial infarction. More information
Malm, D. Karlsson, J. Fridlund, B. (2007). Effects of a self-care program on the health related quality of life of pacemaker patients. More information
Lenzen, M. Scholte op Reimer, W. Norekvål, T. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Moons, P. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. Wijns, W. (2006). Pharmacological treatment and perceived health status during 1-year follow up in patients diagnosed with coronary artery disease, but ineligible for revascularization. More information
Scholte op Reimer, W. Moons, P. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Lenzen, M. Mårtensson, J. Norekvål, T. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. (2006). Cardiovascular risk estimation by professionally active cardiovascular nurses. More information
Johansson, I. Hildingh, C. Wenneberg, S. Fridlund, B. Ahlström, G. (2006). Theoretical model of coping among relatives of patients in intensive care units. More information
Gavois, H. Paulsson, G. Fridlund, B. (2006). Mental health professional support in families with a member suffering from severe mental illness. More information
Sandgren, A. Thulesius, H. Fridlund, B. Petersson, K. (2006). Striving for emotional survival in palliative cancer nursing. More information
Weslien, M. Nilstun, T. Lundqvist, A. Fridlund, B. (2006). Narratives about resuscitation. More information
Sjöström-Strand, A. Fridlund, B. (2006). Women's descriptions of coping with stress at the time of and after a myocardial infarction. More information
Hilding, C. Fridlund, B. Lidell, E. (2006). Access to the world after myocardial infarction. More information
Jaarsma, T. Strömberg, A. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkila, J. Mårtensson, J. Moons, P. Scholte op Reimer, W. Smith, K. Stewart, S. Thompson, D. (2006). Heart failure management programmes in Europe. More information
Moons, P. Scholte op Reimer, W. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. (2006). Nurse specialists in adult congenital heart disease. More information
Arvidsson, S. Petersson, A. Nilsson, I. Andersson, B. Arvidsson, B. Pettersson, I. Fridlund, B. (2006). A nurse-led rheumatology clinic's impact on empowering patients with rheumatoid arthritis. More information
Strömberg, A. Dahlström, U. Fridlund, B. (2006). Computer-based education for patients with chronic heart failure. More information
Koinberg, I. Langius-Eklöf, A. Holmberg, L. Fridlund, B. (2006). The usefulness of a multidisciplinary educational programme after breast cancer surgery. More information
Alm-Roijer, C. Fridlund, B. Stagmo, M. Erhardt, L. (2006). Knowing your risk factors for coronary heart disease improves adherence to advice on lifestyle changes and medication. More information
Hansson, E. Fridlund, B. Hallström, I. (2006). Effects of a quality improvement program in acute care evaluated by patients, nurses and physicians. More information
Ziegert, K. Fridlund, B. Lidell, E. (2006). Health in everyday life among spouses of haemodialysis patients. More information
Samuelsson, K. Lundberg, D. Fridlund, B. (2006). Memory in relation to depth of sedation in adult mechanically ventilated intensive care patients. More information
Elgán, C. Fridlund, B. (2006). Bone mineral density in relation to body mass index among young women. More information
Fridlund, B. (2006). Writing a scientific manuscript. More information
Mårtensson, J. Fridlund, B. Strömberg, A. (2006). Cardiovascular nursing in Sweden 2006. More information
Marklund, B. Tunsäter, A. Eggertsen, R. Fridlund, B. (2006). Prevalence of unknown asthma and COPD in people with persistent or recurrent cough. More information
Berth, H. Baigi, A. Fridlund, B. Marklund, B. (2006). Life events, social support and sense of coherence among frequent attenders in primary health care. More information
Samarasinghe, K. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2006). Primary health care nurses' conceptions of involuntarily migrated families' health. More information
Jönsson, E. Fridlund, B. Marklund, B. Nordström, B. (2006). Psychosocial risk factors in families with infants. More information
Flemme, I. Edvardsson, N. Hinic, H. Jinhage, B. Dalman, M. Fridlund, B. (2005). Long-term quality of life and uncertainty in patients living with an implantable cardioverter defibrillator. More information
Wieslander, I. Baigi, A. Turesson, C. Fridlund, B. (2005). Women's social support and social network after their first myocardial infarction. More information
Broström, A. Hubbert, L. Jakobsson, P. Johansson, P. Fridlund, B. Dahlström, U. (2005). Effects of long-term nocturnal oxygen treatment in patients with severe heart failure. More information
Johansson, I. Fridlund, B. Hildingh, C. (2005). What is supportive when an adult next-of-kin is in critical care?. More information
Pihl, E. Jacobsson, A. Fridlund, B. Strömberg, A. Mårtensson, J. (2005). Depression and health-related quality of life in elderly patients suffering from heart failure and their spouses. More information
Elgán, C. Fridlund, B. (2005). Lifestyle behaviours and bone mineral density changes among healthy young women. More information
Mårtensson, J. Strömberg, A. Dahlström, U. Karlsson, J. Fridlund, B. (2005). Patients with heart failure in primary health care. More information
Bolse, K. Hamilton, G. Flanagan, J. Caroll, D. Fridlund, B. (2005). Ways of experiencing the life situation among United States patients with an implantable cardioverter-defibrillator. More information
Haraldsson, K. Fridlund, B. Baigi, A. Marklund, B. (2005). The self-reported health condition of women after their participation in a stress management programme. More information
Elgán, C. Dykes, A. Samsioe, G. Fridlund, B. (2005). Young women's lifestyle behaviours and their bone mineral density changes. More information
Johansson, P. Oléni, M. Fridlund, B. (2005). Nurses' assessments and patients' perceptions. More information
Hansson, E. Fridlund, B. Hallström, I. (2005). Developing and testing a questionnaire to assess the quality of pain management in acute care in Sweden. More information
Weslien, M. Nilstun, T. Lundqvist, A. Fridlund, B. (2005). When the unreal becomes real. More information
von Bothmer, M. Fridlund, B. (2005). Gender differences in health habits and in motivation for a healthy lifestyle among Swedish university students. More information
Arvidsson, B. Fridlund, B. (2005). Factors influencing nurse supervisor competence. More information
Fridlund, B. (2005). 10 challenges in supervision of doctoral students. More information
Jaarsma, T. Stewart, S. De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Mårtensson, J. Moons, P. Op Reimer, W. Smith, K. Strömberg, A. Thompson, D. (2004). A survey of coronary risk factors and B-type natriuretic peptide concentrations in cardiac nurses from Europe. More information
Koinberg, I. Fridlund, B. Engholm, G. Holmberg, L. (2004). Nurse-led follow-up on demand or by a physician after breast cancer surgery. More information
Ziegert, K. Högstedt, B. Fridlund, B. Lidell, E. (2004). Time distribution factors of hospital and home care among chronic haemodialysis patients. More information
Nilsson, S. Allebeck, P. Marklund, B. Baigi, A. Fridlund, B. (2004). Evaluation of a health promotion programme to prevent the misuse of androgenic anabolic steroids among Swedish adolescents. More information
Mårtensson, L. Marklund, B. Baigi, A. Gunnarsson, M. Fridlund, B. (2004). Long-term influences of a biopsychosocial rehabilitation programme for chronic pain patients. More information
Johansson, I. Fridlund, B. Hildingh, C. (2004). Coping strategies of relatives when an adult next-of-kin is recovering at home following critical illness. More information
Wendt, E. Fridlund, B. Lidell, E. (2004). Trust and confirmation in a gynecologic examination situation. More information
Broström, A. Strömberg, A. Dahlström, U. Fridlund, B. (2004). Sleep difficulties, daytime sleepiness, and health-related quality of life in patients with chronic heart failure. More information
Svedberg, P. Jormfeldt, H. Fridlund, B. Arvidsson, B. (2004). Perceptions of the concept of health among patients in mental health nursing. More information
Oléni, M. Johansson, P. Fridlund, B. (2004). Nursing care at night. More information
Boström, B. Sandh, M. Lundberg, D. Fridlund, B. (2004). Cancer-related pain in palliative care. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. (2004). A 3-year follow-up of participation in peer support groups after a cardiac event. More information
Fridlund, B. Mårtensson, J. (2004). Cardiovascular nursing in RN and higher education in Swedish universities. More information
Jacobsson, A. Pihl, E. Mårtensson, J. Fridlund, B. (2004). Emotions, the meaning of food and heart failure. More information
Widäng, I. Fridlund, B. (2003). Self-respect, dignity and confidence. More information
Skärsäter, I. Dencker, K. Bergbom, I. Häggström, L. Fridlund, B. (2003). Women's conceptions of coping with major depression in daily life. More information
Boström, B. Sandh, M. Lundberg, D. Fridlund, B. (2003). A Comparison of pain and health-related quality of life between two groups of cancer patients with differing average levels of pain. More information
Boström, B. Hinic, H. Lundberg, D. Fridlund, B. (2003). Pain and health-related quality of life among cancer patients in final stage of life. More information
Broström, A. Strömberg, A. Dahlström, U. Fridlund, B. (2003). Congestive heart failure, spouses' support and the couple's sleep situation. More information
Samuelson, K. Larsson, S. Lundberg, D. Fridlund, B. (2003). Intensive care sedation of mechanically ventilated patients. More information
Wickholm, M. Fridlund, B. (2003). Women's health after a first myocardial infarction. More information
von Bothmer, M. Fridlund, B. (2003). Self-rated health among university students in relation to sense of cherence and other personality traits. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. (2003). Participation in peer support groups after a cardiac event. More information
Fridlund, B. (2003). Cardiovascular nursing. More information
Malm, D. Svensson, E. Karlsson, J. Fridlund, B. (2003). Health-related quality of life in pacemaker patients. More information
Kristén, L. Patriksson, G. Fridlund, B. (2003). Parents' conceptions of the influences of participation in a sports programme on their children and adolescents with physical disabilities. More information
Göransson, C. Kirkegaard, A. Fridlund, B. (2003). Evaluation of a nurse-led group-based education programme for in-patients with chronic obstructive pulmonary disease. More information
Jönsson, L. Fridlund, B. (2003). Parents-conception of participating in a home care programme from NICU. More information
Strömberg, A. Mårtensson, J. Fridlund, B. Levin, L. Karlsson, J. Dahlström, U. (2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients with heart failure. More information
Mårtensson, J. Dracup, K. Canary, C. Fridlund, B. (2003). Living with heart failure. More information
Skärsäter, I. Dencker, K. Häggström, L. Fridlund, B. (2003). A salutogenetic perspective on how men cope with major depression in daily life, with the help of professional and lay support. More information
Paulsson, G. Söderfeldt, B. Nederfors, T. Fridlund, B. (2003). The effect of an oral health education program after three years. More information
De Geest, S. Fridlund, B. Heikkilä, J. Jaarsma, T. Mårtensson, J. Moons, P. Scholte op Reimer, W. Smith, K. Stewart, S. Strömberg, A. Thompson, D. (2002). A survey of coronary risk factors in a cohort of cardiac nurses from Europe. More information
Von Bothmer, M. Mattsson, B. Fridlund, B. (2002). Influences on adolescent smoking behaviour. More information
Lindgren, E. Patriksson, G. Fridlund, B. (2002). Empowering Young Female Athletes Through a Self-Strengthening Programme. More information
Kristén, L. Patriksson, G. Fridlund, B. (2002). Conceptions of children and adolescents with physical disabilities about their participation in a sports programme. More information
Andersson, S. Fridlund, B. (2002). The aphasic person's views of the encounter with other people. More information
Baigi, A. Fridlund, B. Marklund, B. Oden, A. (2002). Cardiovascular mortality focusing on socio-economic influence. More information
Granskär, M. Edberg, A. Fridlund, B. (2002). Die Erfahrungen von Pflegestudent/innen bei ihrer ersten beruflichen Begegnung mit psychisch kranken Menschen. More information
Fridlund, B. Billing, E. (2002). Cardiac rehabilitation and gender differences. More information
Paulsson, G. Söderfeldt, B. Nederfors, T. Fridlund, B. (2002). Nursing personnel's views on oral health from a health promotion perspective. More information
Strömberg, A. Ahlén, H. Fridlund, B. Dahlström, U. (2002). Interactive education on CD-ROM. More information
Bolse, K. Flemme, I. Ivarsson, A. Jinhage, B. Carroll, D. Edvardsson, N. Hamilton, G. Fridlund, B. (2002). Life situation related to the ICD implantation. More information
Winberg, B. Fridlund, B. (2002). Self-reported behavioural and medical changes in women after their first myocardial infarction. More information
Johansson, I. Hildingh, C. Fridlund, B. (2002). Coping strategies when an adult next-of-kin/close friend is in critical care. More information
Koinberg, I. Holmberg, L. Fridlund, B. (2002). Breast cancer patients' satisfaction with a spontaneous system of check-up visits to a specialist nurse. More information
Johansson, P. Oléni, M. Fridlund, B. (2002). Patient satisfaction with nursing care in the context of health care. More information
Mårtensson, I. Fridlund, B. (2002). Factors influencing the patient during weaning from mechanical ventilation. More information
Fridlund, B. (2002). The role of the nurse in cardiac rehabilitation programmes. More information
Marklund, B. Lemne, C. Andersson, I. Baigi, A. Fridlund, B. (2001). Short- and long-term behavioural and medical effects of the OTC introduction of the first H2-blocker in Sweden. More information
Broström, A. Strömberg, A. Dahlström, U. Fridlund, B. (2001). Patients with congestive heart failure and their conceptions of their sleep situation. More information
Flemme, I. Bolse, K. Ivarsson, A. Jinhage, B. Sandstedt, B. Edvardsson, N. Fridlund, B. (2001). Life situation of patients with an implantable cardioverter defibrillator. More information
Arvidsson, B. Löfgren, H. Fridlund, B. (2001). Psychiatric nurses' conceptions of how a group supervision programme in nursing care influences their professional competence. More information
Granskär, M. Edberg, A. Fridlund, B. (2001). Nursing students' experience of their first professional encounter with people having mental disorders. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. (2001). Patient participation in peer support groups after a cardiac event. More information
von Bothmer, M. Fridlund, B. (2001). Promoting a tobacco-free generation. More information
Wieslander, I. Fridlund, B. (2001). Cardiac rehabilitation efforts for patients with ischaemic heart disease. More information
Nilsson, S. Baigi, A. Marklund, B. Fridlund, B. (2001). Trends in the misuse of androgenic anabolic steroids among boys 16-17 years old in a primary health care area in Sweden. More information
Jacobsson, A. Pihi-Lindgren, E. Fridlund, B. (2001). Malnutrition in patients suffering from chronic heart failure. More information
Nilsson, S. Baigi, A. Marklund, B. Fridlund, B. (2001). The prevalence of the use of androgenic anabolic steroids by adolescents in a county of Sweden. More information
Baigi, A. Marklund, B. Fridlund, B. (2001). The association between socio-economic status and chest pain, focusing on self-rated health in a primary health care area of Sweden. More information
Koinberg, I. Holmberg, L. Fridlund, B. (2001). Satisfaction with routine follow-up visits to the physician. More information
Paulsson, G. Söderfeldt, B. Fridlund, B. Nederfors, T. (2001). Recall of an oral health education programme by nursing personnel in special housing facilities for the elderly. More information
Nordgren, S. Fridlund, B. (2001). Patients' perceptions of self-determination as expressed in the context of care. More information
Ziegert, K. Fridlund, B. (2001). Conceptions of life situation among next-of-kin of haemodialysis patients. More information
Mårtensson, J. Dracup, K. Fridlund, B. (2001). Decisive situations influencing spouses' support of patients with heart failure. More information
Strömberg, A. Mårtensson, J. Fridlund, B. Dahlström, U. (2001). Nurse-led heart failure clinics in Sweden. More information
Fridlund, B. Lindgren, E. Ivarsson, A. Jinhage, B. Bolse, K. Flemme, I. Sandstedt, B. Mårtensson, J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation. More information
Nederfors, T. Paulsson, G. Isaksson, R. Fridlund, B. (2000). Ability to estimate oral health status and treatment need in elderly receiving home nursing. More information
Isaksson, R. Paulsson, G. Fridlund, B. Nederfors, T. (2000). Evaluation of an oral health education program for nursing personnel in special housing facilities for the elderly. More information
Fridlund, B. (2000). Self-rated health in women after their first myocardial infarction. More information
Arvidsson, B. Löfgren, H. Fridlund, B. (2000). Psychiatric nurses' conceptions of how group supervision in nursing care influences their professional competence. More information
Engström, B. Fridlund, B. (2000). Women's views of counselling received in connection with breast-feeding after reduction mammoplasty. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. Segesten, K. (2000). Self-help groups as a support strategy in nursing. More information
Lindgren, E. Tibelius, U. Fridlund, B. (2000). The impact of sport on young women's attitude to physical activity in adult life. More information
Kristén, L. Deimel, H. Schûle, G. Johansson, H. Fridlund, B. (2000). Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderungen. More information
Axelsson, A. Herlitz, J. Fridlund, B. (2000). How bystanders perceive their cardiopulmonary resuscitation intervention. More information
Fridlund, B. Lindgren, E. Ivarsson, A. Bolse, K. Flemme, I. Sandstedt, B. Mårtensson, J. (2000). Patients with implantable cardioverter-defibrillator and their conceptions of the life situation. : Blackwell Science Ltd More information
Marklund, B. Almroth, B. Schaffrath, A. Gunnarsson, B. Hoijer, B. Fridlund, B. (1999). Promoting medical self-care. More information
Strömberg, A. Broström, A. Dahlström, U. Fridlund, B. (1999). Factors influencing patient compliance with therapeutic regimens in chronic heart failure. More information
Paulsson, G. Nederfors, T. Fridlund, B. (1999). Conceptions of oral health among nurse managers. More information
Månsson, J. Marklund, B. Bengtsson, C. Fridlund, B. (1999). Evaluation of an educational programme for the early detection of cancer. More information
Mårtensson, L. Marklund, B. Fridlund, B. (1999). Evaluation of a biopsychosocial rehabilitation programme in primary healthcare for chronic pain patients. More information
Marklund, B. Almroth, B. Schaffrath, A. Fridlund, B. (1999). Families' medical self-care management in a primary health care area in Sweden. More information
Kristen, L. Fridlund, B. Patriksson, G. (1999). Sport als rehabilitation im rahmen des gesundheitsorienterten Hallands-Modells. More information
Björklund, M. Fridlund, B. (1999). Cancer patients' experiences of nurses' behaviour and health promotion activities. More information
Marklund, B. Månsson, J. Anderberg, C. Hagberg, K. Lyder, I. Bengtsson, C. Fridlund, B. (1999). Effects on sickness pattern of early mini-rehabilitation groups among patients with musculoskeletal problems in primary healthcare. More information
Marklund, B. Wallin, I. Fridlund, B. (1999). A primary preventive coronary health survey among a Finnish immigrant population in Sweden. More information
Lindgren, E. Fridlund, B. (1999). Factors influencing exercise adherence in physically non-active young women. More information
Paulsson, G. Fridlund, B. Holmen, A. Nederfors, T. (1998). Evaluation of an oral health education program for nursing personnel in special housing facilities for the elderly. More information
Lilja, Y. Ryden, S. Fridlund, B. (1998). Effects of extended preoperative information on perioperative stress. More information
Lidell, E. Fridlund, B. Segesten, K. (1998). Vulnerability factors from a pre- and post-myocardial infarction perspective. More information
Lidell, E. Segesten, K. Fridlund, B. (1998). Myocardial infarction patients' anxiety along the life span and interrelationship with self-concept. More information
Fridlund, B. (1998). Qualitative methods in healthcare research. More information
Mårtensson, J. Karlsson, J. Fridlund, B. (1998). Female patients with congestive heart failure. More information
Malm, D. Karlsson, J. Fridlund, B. (1998). Quality of life in pacemaker patients from a  nursing perspective. More information
Lidell, E. Segesten, E. Fridlund, B. (1997). A myocardial infarction patient's current anxiety. More information
Fridlund, B. (1997). Health in women after their first myocardial infarction. More information
Hildingh, C. Segesten, K. Fridlund, B. (1997). Elderly persons' social network and need for social support after their first myocardial infarction. More information
Fridlund, B. (1997). Social network and support among MI-women during the three months following upon a first myocardial infarction. More information
Fridlund, B. (1997). The case study as a research strategy. More information
Mårtensson, J. Karlsson, J. Fridlund, B. (1997). Male patients with congestive heart failure and their conception of the life situation.. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. (1997). Social network and experiences of social support among women 12 months after their first myocardial infarction. More information
Bogren, M. Hvarfwén, E. Fridlund, B. (1997). Urinary incontinence among a 65-year old Swedish population. More information
Boström, B. Ramberg, T. Davies, B. Fridlund, B. (1997). Survey of post-operative patients' pain management. More information
Backe, M. Larsson, K. Fridlund, B. (1996). Patients' conceptions of their life situation within the first week after a stroke event. More information
Lidell, E. Fridlund, B. (1996). Long-term effects of a comprehensive rehabilitation programme after myocardial infarction. More information
Johansson, G. Fridlund, B. (1996). Young adults' views on dental care. More information
Andersson, E. Antonsson, M. Corin, B. Swahn, B. Fridlund, B. (1995). The preventive effect of lithium therapy on bipolar disorder patients, with special reference to gender and age. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. Segesten, K. (1995). Social support in self-help groups, as experienced by persons having coronary heart disease and their next of kin. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. Segesten, K. (1995). Cardiac nurses preparedness to use self-help groups as a support strategy. More information
Hindsén, U. Fridlund, B. (1995). The nurse in clinical practice. More information
Mårtensson, L. Pettersson, L. Fridlund, B. (1995). Patients with fibromyalgia and their conception of health after an intervention programme. More information
Åkerlund, E. Odams, E. Larsson, I. Fridlund, B. (1995). Nipple necrosis after reduction mammaplasty. More information
Wallin, U. Wieslander, I. Fridlund, B. (1995). Loving care in the ambulance service. More information
Fridlund, B. Eriksson, B. Isacsson, C. Lif, H. Svensson, B. Wannestig, L. (1994). Health benefits from a layman intervention in the primary health care. More information
Hildingh, C. Segesten, K. Bengtsson, C. Fridlund, B. (1994). Experiences of social support among participants in self-help groups related to coronary heart disease. More information
Fridlund, B. (1994). A holistic framework for nursing care. More information
Fridlund, B. Stener-Bengtsson, A. Wännman, A. (1993). Social support and social network after acute myocardial infarction. More information
Fridlund, B. Pihlgren, C. Wannestig L-B, . (1992). A supportive-educative caring rehabilitation programme. More information
Fridlund, B. Hansson, H. Ysander, L. (1992). Working conditions among men before and after their first myocardial infarction. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. (1992). Determination of perceived health among elderly coronary patients. More information
Hildingh, C. Fridlund, B. (1992). Supporting elderly coronary patients in self-help groups with a guidebook. More information
Fridlund, B. Carlsson, B. (1992). Acute myocardial infarction patients' chest pain as monitored and evaluated by ambulance personnel. More information
Fridlund, B. Högstedt, B. Lidell, E. Larsson, P. (1991). Recovery after myocardial infarction. More information
Fridlund, B. Hansson, H. (1991). Swedish emergency hospitals' readiness for disaster. More information
Fridlund, B. (1991). Health gains of a caring rehabilitation programme for myocardial infarction patients. More information
Larsson, P. Fridlund, B. (1991). Aspects of life stress after myocardial infarction. More information
Fridlund, B. Lidell, E. Larsson, P. (1989). A caring perspective on rehabilitation after myocardial infarction. More information
Fridlund, B. Larsson, P. (1989). Hjärtinfarkt. More information
Karlsson, I. Fridlund, B. Hellström, L. Eliasson, A. Ekerving, C. Andersson, L. Larsson, P. (1988). Do physically active people cope better with Biopsychosocial stress after a myocardial infarction. More information
Fridlund, B. Falk, B. Ladeborn, B. Landin, K. Larsson, P. (1988). The effect of a caring rehabilitation programme on diet habits, blood lipids and body weight after myocardial infarction. More information
Fridlund, B. Jonsson, J. Spångberg, B. Thors, C. Larsson, P. (1988). On the need for support of patients with myocardial infarction in Northern Halland, Sweden. More information
Alm-Roijer, C. Fridlund, B. Stagmo, M. Erhardt, L. (). Pivotal factors for successful implementation of secondary prevention actions in patients with coronary heart disease. More information
Nilsson, U. Svedberg, P. Malm, D. Baigi, A. Fridlund, B. Brännström, M. Brunt, D. Alm -Roijer, C. Sjöström Strand, A. Johansson, I. (). Sex knowledge in male and females in a myocardial infarction population. More information

Artikel, forskningsöversikt

Steinke, E. Palm Johansen, P. Fridlund, B. Broström, A. (2016). Determinants of sexual dysfunction and interventions for patients with obstructive sleep apnoea. More information
Byrne, M. Doherty, S. Fridlund, B. Mårtensson, J. Steinke, E. Jaarsma, T. Devane, D. (2016). Sexual counselling for sexual problems in patients with cardiovascular disease. More information
Fridlund, B. Andersson, E. Bala, S. Dahlman, G. Ekwall, A. Glasdam, S. Hommel, A. Lindberg, C. Persson, E. Rantala, A. Sjöström-Strand, A. Wihlborg, J. Samuelson, K. (2015). Essentials of teamcare in randomized controlled trials of multidisciplinary or interdisciplinary interventions in somatic care. More information
Strid, C. Lingfors, H. Fridlund, B. Mårtensson, J. (2012). Lifestyle changes in coronary heart disease - Effects of cardiac rehabilitation programs with focus on intensity, duration and content. More information
Kjellström, S. Fridlund, B. (2010). Literature review: Status and trends of research ethics in Swedish nurses' dissertations. More information

Avhandling

Fridlund, B. (1990). Rehabilitation after myocardial infarction. Kuopion yliopiston julkaisuja.Yhteiskuntatieteet. Alkuperäistutkimukset. Kuopio: Kuopion yliopisto More information

Samlingsverk

(2012). Kardiologisk Omvårdnad. Lund: Studentlitteratur More information

Övrigt

Larsson, I. Fridlund, B. Arvidsson, B. Teleman, A. Bergman, S. (). A nurse-led rheumatology clinic for monitoring biological therapy. More information
Eriksson, K. Wikström, L. Fridlund, B. Årestedt, K. Broström, A. (). Pain ratings association with the prediction of early physical recovery after general and orthopaedic surgery - A quantitative study with repeated measures. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information