Thomas Håkansson

Universitetsadjunkt i pedagogiskt drama
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation