Maria Mattus

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

För närvarande arbetar Maria med ett projekt inom Encell där Wikipedia studeras som en plats för vuxnas lärande. Utgångspunkten är att engagemanget i skapandet av det användargenererade wiki-uppslagsverket Wikipedia utvecklar individen och ingår som en del i det livslånga lärandet.

Marias forskningsintresse omfattar såväl kommunikativa som lärande aspekter av Internet där frågor om trovärdighet, källkritik, skapandeprocesser, samarbeten och media literacy kommer med i bilden.

Bakgrund

Maria, Fil. Dr, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap. Disputerade vid Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 2008, med avhandlingen "De länkade orden. Den digitala arenans dynamik".

Maria är anställd vid HLK sedan 2008, men har haft läraruppdrag på HLK sedan 1994. Hennes tidigare yrkeserfarenhet är från många år som reklamtecknare på dagstidning och reklambyrå.

I utbildningen på grundnivå ingår bland annat medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, sociologi, pedagogik och konfliktlösning, samt en rad kurser relaterade till kommunikation, bild, konst med mera. Forskarutbildningen vid Tema Kommunikation ledde först fram till en licentiatavhandling 2005.

Artikel

Mattus, M. (2020). Too dead? Image analyses of humanitarian photos of the Kurdi brothers Visual Studies, 35(1), 51-64. More information
Mattus, M. (2015). A living lie or living truth: Hypertextual, intertextual and discursive aspects of web pages dealing with the Protocols of Zion Journal of Applied Journalism and Media Studies, 4(3), 417-434. More information
Mattus, M. (2014). The Anyone-Can-Edit Syndrome: Intercreation stories of three featured articles on Wikipedia Nordicom Review, 35(Special Issue), 189-203. More information
Mattus, M. (2014). Wikipedia som lärkontext - ett resonemang om hur engagemanget i wikiproduktionen bidrar till det livslånga lärandet Utbildning och lärande, 8(1) Skövde: Avdelningen pedagogik, socialpsykologi och språk vid Högskolan i Skövde . More information

Antologibidrag

Mattus, M. (2019). Wikipedia’s falling stars. Arguments for demotion when articles lose their status as featured articles. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 97 -120). Cham: Palgrave Macmillan More information

Konferensbidrag

Mattus, M. (2017). Too dead?: Image analyses of humanitarian photos of the Kurdi brothers. NordMedia 2017, Mediated Realities - Global Challenges, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017. More information
Mattus, M., Wennström, K. (2017). Pink Power: Pussyhats as political statements in women’s networking on social media. NordMedia 2017, Mediated Realities - Global Challenges, 23rd Nordic Conference on Media and Communication Research, Tampere, Finland, 17-19 August, 2017. More information
Mattus, M. (2015). Wikipedia's falling stars – why some articles have lost their status as Featured Articles. NordMedia 2015, Media Presence - Mobile Modernities, University of Copenhagen, August 13th to 15th. More information