Maria Faresjö

Professor
Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Tjänstledig

Kontakt

Rum
Ga915
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Maria Faresjö bestämde sig tidigt för att arbeta med forskning. Efter avslutad grundutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping flyttade Maria till Linköping och påbörjade 1995 sina doktorandstudier vid avdelningen för Pediatrik vid Linköpings universitet. Maria försvarade 2000 sin avhandling "The importance of cell-mediated immunity for the development of type 1 diabetes" för medicine doktorsexamen. Syftet med avhandlingen var att studera hur immunförsvaret ser ut hos den som lider stor risk att insjukna i typ 1-diabetes. Maria studerade också vad som händer med immunförsvaret då man väl insjuknat i typ 1-diabetes.
Maria fortsatte efter avlagd doktorsexamen att studera immunförsvaret med hjälp av en rad immunologiska och molekylärbiologiska tekniker i samarbete med bl a sina fyra doktorander. Studierna av immunförsvaret gjordes dels hos barn med typ 1-diabetes, dels hos barn med allergi och celiaki. I maj 2007 blev Maria docent i experimentell pediatrisk immunologi vid Hälsouniversitetet i Linköping.
Ett mycket viktigt projekt som Maria idag arbetar med försöker utröna om stress kan påverka vårt immunförsvar. Tillsammans med forskarkollegor vid Linköpings universitet vill de utröna om hög stress hos barn kan leda till en autoimmun process, vilken i värsta fall kan utvecklas till typ 1-diabetes. Projektet är finansierat av både Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
Maria återvände till Hälsohögskolan vid årsskiftet 2009 och befordrades i maj till professor i biomedicinsk laboratorievetenskap. Hälften av sin tid arbetar Maria vid Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov där hon har möjlighet att vidareutveckla sin forskningsprofil. Maria har sedan tidigare ett etablerat forskningssamarbete med barnkliniken på Ryhov med syfte att studera barnets immunförsvar vilket nu även kommer att ske i samarbete med Laboratoriemedicin. Maria ser med stor glädje fram emot att möta sina nya kollegor och att framöver få möjlighet att starta nya viktiga och spännande forskningsprojekt.

Antologibidrag

Faresjö, M. (2020). A useful guide for analysis of immune mediators in cancer by fluorochrome (Luminex) technique. In: I. Vancurova & Y. Zhu (Ed.), Immune mediators in cancer: Methods and protocols (pp. 3 -13).

Artikel

Diaz Cruz, M., Karlsson, S., Szekeres, F., Faresjö, M., Lund, D., Larsson, D. (2021). Differential expression of protein disulfide-isomerase A3 isoforms, PDIA3 and PDIA3N, in human prostate cancer cell lines representing different stages of prostate cancer Molecular Biology Reports.
Diaz Cruz, M., Lundh, D., Szekeres, F., Karlsson, S., Faresjö, M., Larsson, D. (2021). Cis-regulatory elements in conserved non-coding sequences of nuclear receptor genes indicate for crosstalk between endocrine systems Open Medicine (Poland), 16(1), 640-650.
Bengnér, J., Quttineh, M., Gäddlin, P., Salomonsson, K., Faresjö, M. (2021). Serum amyloid A – A prime candidate for identification of neonatal sepsis Clinical Immunology, 229.
Tompa, A., Åkesson, K., Karlsson, S., Faresjö, M. (2020). Suppressed immune profile in children with combined type 1 diabetes and celiac disease Clinical and Experimental Immunology, 201(3), 244-257.
Rundqvist, L., Engvall, J., Blomstrand, P., Carlsson, E., Faresjö, M. (2019). Resting level of insulin-like growth factor 1 is not at play in cardiac enlargement in endurance-trained adolescents BioMed Research International, 1-7.
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Blomstrand, P. (2018). Left ventricular diastolic function is enhanced after peak exercise in endurance-trained adolescents as well as in their non-trained controls Clinical Physiology and Functional Imaging, 38(6), 1054-1061.
Tompa, A., Nilsson-Bowers, A., Faresjö, M. (2018). Subsets of CD4+, CD8+, and CD25hi Lymphocytes Are in General Not Influenced by Isolation and Long-Term Cryopreservation Journal of Immunology, 201(6), 1799-1809.
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36.
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16.
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196.
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Carlsson, E., Blomstrand, P. (2017). Regular endurance training in adolescents impacts atrial and ventricular size and function European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 18(6), 681-687.
Carlsson, E., Ludvigsson, J., Huus, K., Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 441-450.
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Faresjö, M., Björkman, B. (2016). Perioperative and anesthesia guidelines for children with autism: A nationwide survey from Sweden Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(6), 457-464.
Faresjö, M. (2015). The link between psychological stress and autoimmune response in children Critical Reviews in Immunology, 35(2), 117-134.
Carlsson, E., Frostell, A., Ludvigsson, J., Faresjö, M. (2014). Psychological Stress in Children May Alter the Immune Response Journal of Immunology, 192(5), 2071-2081.
Rydén, A., Ludvigsson, J., Fredriksson, M., Faresjö, M. (2014). General immune dampening is associated with disturbed metabolism at diagnosis of type 1 diabetes Pediatric Research, 75(1), 45-50.
Rydén, A., Faresjö, M. (2013). Altered immune profile from pre-diabetes to manifestation of type 1 diabetes Diabetes Research and Clinical Practice, 100(1), 74-84.
Stechova, K. Halbhuber, Z. Hubackova, M. Kayserova, J. Petruzelkova, L. Vcelakova, J. , ... Sumnik Z. (2012). Case report: type 1 diabetes in monozygotic quadruplets European Journal of Human Genetics, 20(4), 457-462.
Rydén, A., Bolmeson, C., Jonsson, C., Cilio, C., Faresjö, M. (2012). Low expression and secretion of circulating soluble CTLA-4 in peripheral blood mononuclear cells and sera from type 1 diabetic children Diabetes/Metabolism Research Reviews, 28, 84-96.
Hjorth, M., Axelsson, S., Rydén, A., Faresjö, M., Ludvigsson, J., Casas, R. (2011). GAD-alum treatment induces GAD65-specific CD4+CD25highFOXP3+ cells in type 1 diabetic patients. Clinical Immunology, 138(1), 117-126.
Rydén, A., Faresjö, M. (2011). Efficient expansion of cryopreserved CD4+ CD25+CD127lo/-cells in Type 1 diabetes Results in Immunology, 1(1), 36-44.
Kivling, A., Nilsson, L., Faresjö, M. (2009). How and when to pick up the best signals from markers associated with T-regulatory cells? JIM - Journal of Immunological Methods, 345(1-2), 29-39.
Stechova, K. Spalovat, I. Durilova, M. Baratskovat, M. Cernys, M. Cerena, M. , ... Faresjö M. (2009). Influence of maternal hyperglycaemia on cord blood mononuclear cells in response to diabetes-associated autoantigens Scandinavian Journal of Immunology, 70, 149-158.
Jonsson, C., Phil, M., Nyholm, C., Cilio, M., Ludvigsson, J., Faresjö, M. (2008). Regulatory T cell-associated activity in photopheresis-induced immune tolerance in reccent onset type 1 diabetes children Clinical and Experimental Immunology, 153(2), 174-181.
Kivling, A., Nilsson, L., Fälth-Magnusson, K., Söllvander, S., Johansson, C., Faresjö, M. (2008). Diverse FOXP3 expression in children with type 1 diabetes and celiac disease Annals of the New York Academy of Sciences, 1150, 273-277.
Axelsson, S., Faresjö, M., Hedman, M., Ludvigsson, J., Casas, R. (2008). Cryopreserved peripheral blood mononuclear cells are suitable for the assessment of immunological markers in type 1 diabetic children Cryobiology, 57(3), 201-208.
Ludvigsson, J. Faresjö, M. Hedman, M. Axelsson, S. Chéramy, M. Phil, M. , ... Casas R. (2008). GAD treatment and insulin secretion in recent-onset type 1 diabetes New England Journal of Medicine, 359(18), 1909-1920.
Hedman, M., Faresjö, M., Axelsson, S., Ludvigsson, J., Casas, R. (2008). Impaired CD4+ and CD8+ T cell phenotype and reduced chemokine secretion in recent-onset type 1 diabetic children Clinical and Experimental Immunology, 153(3), 360-368.
Jonson, C., Lernmark, Å., Ludvigsson, ., Rutledge, E., Hinkkanen, A., Faresjö, M. (2007). The importance of CTLA-4 polymorphism and human leukocyte antigen genotype for the induction of diabetes-associated cytokine response in healthy school children Pediatric Diabetes, 8(4), 185-192.
Stechova, K., Bohmova, K., Vrabelova, Z., Sepa, A., Stadlerova, G., Zacharovova, K., Faresjö, M. (2007). High T-helper-1 cytokines but low T-helper-3 cytokines, inflammatory cytokines and chemokines in children with high risk of developing type 1 diabetes Diabetes & Metabolism, 23(6), 462-471.
Bohmova, K. Cerny, M. Hladikova, Z. Vrabelova, Z. Stadlerova, G. Kverka, M. , ... Stechova K. (2007). Cord blood cytokine profile detection in neonates with T1D parents: monitoring of cellular auto-reactivity using protein microarray Scandinavian Journal of Immunology, 66(5), 563-571.
Vrabelova, Z. Kolouskova, S. Böhmova, K. Karlsson Faresjö, M. Sumnik, Z. Pechova, M. , ... Stechova K. (2007). Protein microarray analysis as a tool for monitoring cellular autoreactivity in type 1 diabetes patients and their relatives Pediatric Diabetes, 8(5), 252-260.
Hedman, M., Ludvigsson, J., Karlsson Faresjö, M. (2006). Nicotinamide reduces high secretion of IFN-y in high-risk relatives even though it does not prevent type 1 diabetes Journal of Interferon and Cytokine Research, 26(4), 207-213.
Michalek, J. Vrabelova, Z. Hrotekova, Z. Kyr, M. Pejchlova, M. Kolouskova, S. , ... Stechova K. (2006). Immune regulatory T cells in siblings of children suffering from type 1 diabetes mellitus Scandinavian Journal of Immunology, 64(5), 531-535.
Nilsson, L., Kivling, A., Jalmelid, M., Fälth-Magnusson, K., Faresjö, M. (2006). Combinations of common chronic paediatric diseases deviate the immune response in diverging directions Clinical and Experimental Immunology, 146(3), 433-442.
Jonsson, C., Hedman, M., Karlsson Faresjö, M., Casas, R., Ilonen, J., Ludvigsson, J., Vaarala, O. (2006). The association of CTLA-4 and HLA class II autoimmune risk genotype with regulatory T cell marker expression in 5-year-old children Clinical and Experimental Immunology, 145(1), 48-55.
Karlsson Faresjö, M., Vaarala, O., Thuswaldner, S., Ilonen, J., Hinkkanen, A., Ludvigsson, J. (2006). Diminished IFN-γ response to diabetes-associated autoantigens in children at diagnosis and during follow up of type 1 diabetes Diabetes/Metabolism Research Reviews, 22(6), 462-470.
Stechova, K. Kolouskova, S. Sumnik, Z. Cinek, O. Karlsson Faresjö, M. Chudoba, D. , ... Vavrenic J. (2005). Anti-GAD65 reactive peripheral blood mononuclear cells in the pathogenesis of cystic fibrosis relatied diabetes mellitus Autoimmunity, 38(4), 319-323.
Karlsson Faresjö, M., Ernerudh, J., Berlin, G., Garcia, J., Ludvigsson, J. (2005). The immunological effect of photopheresis in children with newly diagnosed type 1 diabetes Pediatric Research, 58(3), 459-466.
Karlsson Faresjö, M., Ludvigsson, J. (2005). Diminished Th1-like response to autoantigens in children with a high risk of developing type 1 diabetes Scandinavian Journal of Immunology, 61(2), 173-179.
Karlsson Faresjö, M., Ernerudh, J., Ludvigsson, J. (2004). Cytokine profile in children during the first 3 months after the diagnosis of type 1 diabetes Scandinavian Journal of Immunology, 59(5), 517-526.
Schloot, N. Meierhoff, G. Karlsson Faresjö, M. Ott, P. Putnam, A. Lehman, P. , ... Tree T. (2003). Comparison of cytokine ELISpot assay formats for the detection of islet antigen autoreactive T cells: Report of the third immunology of diabetes society T-cell workshop Journal of Autoimmunity, 21(4), 365-376.
Karlsson, M., Garcia, J., Ludvigsson, J. (2001). Cows' milk proteins cause similar Th1- and Th2-like immune response in diabetic and healthy children Diabetologia, 44(9), 1140-1147.
Karlsson, M., Sederholm Lawesson, S., Ludvigsson, J. (2000). Th1-like dominance in high-risk first-degree relatives of Type I diabetic patients Diabetologia, 43(6), 742-749.
Karlsson, M., Ludvigsson, J. (1998). Determination of mRNA expression for IFN-y and IL-4 in lymphocytes from children with IDDM by RT-PCR technique Diabetes Research and Clinical Practice, 40(1), 21-30.
Sirsjö, A., Karlsson, M., Gidlöf, A., Rollman, A., Törmä, H. (1996). Increased expression of inducible nitric oxide synthase in psoriatic skin and cytokine-stimulated cultured keratinocytes British Journal of Dermatology, 134(4), 643-648.

Artikel, forskningsöversikt

Konferensbidrag

Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019.
Tompa, A., Åkesson, K., Karlsson, S., Faresjö, M. (2019). Suppressed immune profile in children with type 1 diabetes in combination with celiac disease. ESCCA 2019, Flowrescence in the Fjords, Bergen, Norway, 18-21 September 2019.

Övrigt