Maria Faresjö

Professor
Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap
Tjänstledig

Kontakt

Rum
Ga915
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Maria Faresjö bestämde sig tidigt för att arbeta med forskning. Efter avslutad grundutbildning vid Hälsohögskolan i Jönköping flyttade Maria till Linköping och påbörjade 1995 sina doktorandstudier vid avdelningen för Pediatrik vid Linköpings universitet. Maria försvarade 2000 sin avhandling "The importance of cell-mediated immunity for the development of type 1 diabetes" för medicine doktorsexamen. Syftet med avhandlingen var att studera hur immunförsvaret ser ut hos den som lider stor risk att insjukna i typ 1-diabetes. Maria studerade också vad som händer med immunförsvaret då man väl insjuknat i typ 1-diabetes.
Maria fortsatte efter avlagd doktorsexamen att studera immunförsvaret med hjälp av en rad immunologiska och molekylärbiologiska tekniker i samarbete med bl a sina fyra doktorander. Studierna av immunförsvaret gjordes dels hos barn med typ 1-diabetes, dels hos barn med allergi och celiaki. I maj 2007 blev Maria docent i experimentell pediatrisk immunologi vid Hälsouniversitetet i Linköping.
Ett mycket viktigt projekt som Maria idag arbetar med försöker utröna om stress kan påverka vårt immunförsvar. Tillsammans med forskarkollegor vid Linköpings universitet vill de utröna om hög stress hos barn kan leda till en autoimmun process, vilken i värsta fall kan utvecklas till typ 1-diabetes. Projektet är finansierat av både Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
Maria återvände till Hälsohögskolan vid årsskiftet 2009 och befordrades i maj till professor i biomedicinsk laboratorievetenskap. Hälften av sin tid arbetar Maria vid Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov där hon har möjlighet att vidareutveckla sin forskningsprofil. Maria har sedan tidigare ett etablerat forskningssamarbete med barnkliniken på Ryhov med syfte att studera barnets immunförsvar vilket nu även kommer att ske i samarbete med Laboratoriemedicin. Maria ser med stor glädje fram emot att möta sina nya kollegor och att framöver få möjlighet att starta nya viktiga och spännande forskningsprojekt.

Artikel

Diaz Cruz, M., Lundh, D., Szekeres, F., Karlsson, S., Faresjö, M., Larsson, D. (2021). Cis-regulatory elements in conserved non-coding sequences of nuclear receptor genes indicate for crosstalk between endocrine systems Open Medicine (Poland), 16(1), 640-650. More information
Bengnér, J., Quttineh, M., Gäddlin, P., Salomonsson, K., Faresjö, M. (2021). Serum amyloid A – A prime candidate for identification of neonatal sepsis Clinical Immunology, 229. More information
Diaz Cruz, M., Karlsson, S., Szekeres, F., Faresjö, M., Lund, D., Larsson, D. (2021). Differential expression of protein disulfide-isomerase A3 isoforms, PDIA3 and PDIA3N, in human prostate cancer cell lines representing different stages of prostate cancer Molecular Biology Reports, 48, 2429-2436. More information
Tompa, A., Åkesson, K., Karlsson, S., Faresjö, M. (2020). Suppressed immune profile in children with combined type 1 diabetes and celiac disease Clinical and Experimental Immunology, 201(3), 244-257. More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Blomstrand, P., Carlsson, E., Faresjö, M. (2019). Resting level of insulin-like growth factor 1 is not at play in cardiac enlargement in endurance-trained adolescents BioMed Research International, 1-7. More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Blomstrand, P. (2018). Left ventricular diastolic function is enhanced after peak exercise in endurance-trained adolescents as well as in their non-trained controls Clinical Physiology and Functional Imaging, 38(6), 1054-1061. More information
Tompa, A., Nilsson-Bowers, A., Faresjö, M. (2018). Subsets of CD4+, CD8+, and CD25hi Lymphocytes Are in General Not Influenced by Isolation and Long-Term Cryopreservation Journal of Immunology, 201(6), 1799-1809. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Peri-radiographic guidelines for children with autism spectrum disorder: a nationwide survey in Sweden Child Care Health and Development, 43(1), 31-36. More information
Björkman, B., Gimbler Berglund, I., Faresjö, M., Enskär, K., Huus, K. (2017). Are radiographers prepared to meet children with special needs, when seen for an examination? Acta Radiologica, 58(1 Suppl.), 16. More information
Gimbler Berglund, I., Björkman, B., Enskär, K., Faresjö, M., Huus, K. (2017). Management of children with Autism Spectrum Disorder in the anesthesia and radiographic context Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 38(3), 187-196. More information
Rundqvist, L., Engvall, J., Faresjö, M., Carlsson, E., Blomstrand, P. (2017). Regular endurance training in adolescents impacts atrial and ventricular size and function European Heart Journal Cardiovascular Imaging, 18(6), 681-687. More information
Carlsson, E., Magnusson, A., Tompa, A., Bülow, P., Gerdner, A., Faresjö, M. (2016). Psychological stress affects the numbers of circulating CD56+CD16+ and CD4+CD25+FoxP3+CD127- cells and induce an immune response towards type 1 diabetes-related autoantigens in young women . More information
Faresjö, M. (2016). Children diagnosed with both type 1 diabetes and celiac disease - an Immunological challenge Immunoendocrinology, 3, 1-12. More information
Carlsson, E., Ludvigsson, J., Huus, K., Faresjö, M. (2016). High physical activity in young children suggests positive effects by altering autoantigen-induced immune activity Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(4), 441-450. More information
Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Faresjö, M., Björkman, B. (2016). Perioperative and anesthesia guidelines for children with autism: A nationwide survey from Sweden Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 37(6), 457-464. More information
Faresjö, M. (2015). The link between psychological stress and autoimmune response in children Critical Reviews in Immunology, 35(2), 117-134. More information
Åkesson, K., Tompa, A., Rydén, A., Faresjö, M. (2015). Low expression of CD39+/CD45RA+ on regulatory T cells (Treg) cells in type 1 diabetic children in contrast to high expression of CD101+/CD129+ on Treg cells in children with coeliac disease Clinical and Experimental Immunology, 180(1), 70-82. More information
Carlsson, E., Frostell, A., Ludvigsson, J., Faresjö, M. (2014). Psychological Stress in Children May Alter the Immune Response Journal of Immunology, 192(5), 2071-2081. More information
Rydén, A., Ludvigsson, J., Fredriksson, M., Faresjö, M. (2014). General immune dampening is associated with disturbed metabolism at diagnosis of type 1 diabetes Pediatric Research, 75(1), 45-50. More information
Rydén, A., Faresjö, M. (2013). Altered immune profile from pre-diabetes to manifestation of type 1 diabetes Diabetes Research and Clinical Practice, 100(1), 74-84. More information
Stechova, K. Halbhuber, Z. Hubackova, M. Kayserova, J. Petruzelkova, L. Vcelakova, J. , ... Sumnik Z. (2012). Case report: type 1 diabetes in monozygotic quadruplets European Journal of Human Genetics, 20(4), 457-462. More information
Rydén, A., Bolmeson, C., Jonsson, C., Cilio, C., Faresjö, M. (2012). Low expression and secretion of circulating soluble CTLA-4 in peripheral blood mononuclear cells and sera from type 1 diabetic children Diabetes/Metabolism Research Reviews, 28, 84-96. More information
Faresjö, M. (2012). Enzyme Linked Immuno-Spot; a Useful Tool in the Search for Elusive Immune Markers in Common Pediatric Immunological Diseases. More information
Hjorth, M., Axelsson, S., Rydén, A., Faresjö, M., Ludvigsson, J., Casas, R. (2011). GAD-alum treatment induces GAD65-specific CD4+CD25highFOXP3+ cells in type 1 diabetic patients. Clinical Immunology, 138(1), 117-126. More information
Rydén, A., Faresjö, M. (2011). Efficient expansion of cryopreserved CD4+ CD25+CD127lo/-cells in Type 1 diabetes Results in Immunology, 1(1), 36-44. More information
Kivling, A., Nilsson, L., Faresjö, M. (2009). How and when to pick up the best signals from markers associated with T-regulatory cells? JIM - Journal of Immunological Methods, 345(1-2), 29-39. More information
Stechova, K. Spalovat, I. Durilova, M. Baratskovat, M. Cernys, M. Cerena, M. , ... Faresjö M. (2009). Influence of maternal hyperglycaemia on cord blood mononuclear cells in response to diabetes-associated autoantigens Scandinavian Journal of Immunology, 70, 149-158. More information
Rydén, A., Stechova, K., Faresjö, M. (2009). Switch from a dominant Th1-associated immune profile during the pre-diabetic phase in favour of a temporary increase of a Th3-associated and inflammatory immune profile at the onset of type 1 diabetes Diabetes Metabolism Reviews, 25(4), 335-343. More information
Jonsson, C., Phil, M., Nyholm, C., Cilio, M., Ludvigsson, J., Faresjö, M. (2008). Regulatory T cell-associated activity in photopheresis-induced immune tolerance in reccent onset type 1 diabetes children Clinical and Experimental Immunology, 153(2), 174-181. More information
Kivling, A., Nilsson, L., Fälth-Magnusson, K., Söllvander, S., Johansson, C., Faresjö, M. (2008). Diverse FOXP3 expression in children with type 1 diabetes and celiac disease Annals of the New York Academy of Sciences, 1150, 273-277. More information
Axelsson, S., Faresjö, M., Hedman, M., Ludvigsson, J., Casas, R. (2008). Cryopreserved peripheral blood mononuclear cells are suitable for the assessment of immunological markers in type 1 diabetic children Cryobiology, 57(3), 201-208. More information
Ludvigsson, J. Faresjö, M. Hedman, M. Axelsson, S. Chéramy, M. Phil, M. , ... Casas R. (2008). GAD treatment and insulin secretion in recent-onset type 1 diabetes New England Journal of Medicine, 359(18), 1909-1920. More information
Hedman, M., Faresjö, M., Axelsson, S., Ludvigsson, J., Casas, R. (2008). Impaired CD4+ and CD8+ T cell phenotype and reduced chemokine secretion in recent-onset type 1 diabetic children Clinical and Experimental Immunology, 153(3), 360-368. More information
Faresjö, M. (2007). Type 1 diabetes - probably a T-helper-1 associated disease, but when? Before, at or after the clinical onset of disease? Current Research in Immunolgy, 1, 159-170. More information
Jonson, C., Lernmark, Å., Ludvigsson, ., Rutledge, E., Hinkkanen, A., Faresjö, M. (2007). The importance of CTLA-4 polymorphism and human leukocyte antigen genotype for the induction of diabetes-associated cytokine response in healthy school children Pediatric Diabetes, 8(4), 185-192. More information
Stechova, K., Bohmova, K., Vrabelova, Z., Sepa, A., Stadlerova, G., Zacharovova, K., Faresjö, M. (2007). High T-helper-1 cytokines but low T-helper-3 cytokines, inflammatory cytokines and chemokines in children with high risk of developing type 1 diabetes Diabetes & Metabolism, 23(6), 462-471. More information
Bohmova, K. Cerny, M. Hladikova, Z. Vrabelova, Z. Stadlerova, G. Kverka, M. , ... Stechova K. (2007). Cord blood cytokine profile detection in neonates with T1D parents: monitoring of cellular auto-reactivity using protein microarray Scandinavian Journal of Immunology, 66(5), 563-571. More information
Vrabelova, Z. Kolouskova, S. Böhmova, K. Karlsson Faresjö, M. Sumnik, Z. Pechova, M. , ... Stechova K. (2007). Protein microarray analysis as a tool for monitoring cellular autoreactivity in type 1 diabetes patients and their relatives Pediatric Diabetes, 8(5), 252-260. More information
Hedman, M., Ludvigsson, J., Karlsson Faresjö, M. (2006). Nicotinamide reduces high secretion of IFN-y in high-risk relatives even though it does not prevent type 1 diabetes Journal of Interferon and Cytokine Research, 26(4), 207-213. More information
Michalek, J. Vrabelova, Z. Hrotekova, Z. Kyr, M. Pejchlova, M. Kolouskova, S. , ... Stechova K. (2006). Immune regulatory T cells in siblings of children suffering from type 1 diabetes mellitus Scandinavian Journal of Immunology, 64(5), 531-535. More information
Nilsson, L., Kivling, A., Jalmelid, M., Fälth-Magnusson, K., Faresjö, M. (2006). Combinations of common chronic paediatric diseases deviate the immune response in diverging directions Clinical and Experimental Immunology, 146(3), 433-442. More information
Jonsson, C., Hedman, M., Karlsson Faresjö, M., Casas, R., Ilonen, J., Ludvigsson, J., Vaarala, O. (2006). The association of CTLA-4 and HLA class II autoimmune risk genotype with regulatory T cell marker expression in 5-year-old children Clinical and Experimental Immunology, 145(1), 48-55. More information
Karlsson Faresjö, M., Vaarala, O., Thuswaldner, S., Ilonen, J., Hinkkanen, A., Ludvigsson, J. (2006). Diminished IFN-γ response to diabetes-associated autoantigens in children at diagnosis and during follow up of type 1 diabetes Diabetes/Metabolism Research Reviews, 22(6), 462-470. More information
Stechova, K. Kolouskova, S. Sumnik, Z. Cinek, O. Karlsson Faresjö, M. Chudoba, D. , ... Vavrenic J. (2005). Anti-GAD65 reactive peripheral blood mononuclear cells in the pathogenesis of cystic fibrosis relatied diabetes mellitus Autoimmunity, 38(4), 319-323. More information
Karlsson Faresjö, M., Ernerudh, J., Berlin, G., Garcia, J., Ludvigsson, J. (2005). The immunological effect of photopheresis in children with newly diagnosed type 1 diabetes Pediatric Research, 58(3), 459-466. More information
Karlsson Faresjö, M., Ludvigsson, J. (2005). Diminished Th1-like response to autoantigens in children with a high risk of developing type 1 diabetes Scandinavian Journal of Immunology, 61(2), 173-179. More information
Karlsson Faresjö, M., Ernerudh, J., Ludvigsson, J. (2004). Cytokine profile in children during the first 3 months after the diagnosis of type 1 diabetes Scandinavian Journal of Immunology, 59(5), 517-526. More information
Schloot, N. Meierhoff, G. Karlsson Faresjö, M. Ott, P. Putnam, A. Lehman, P. , ... Tree T. (2003). Comparison of cytokine ELISpot assay formats for the detection of islet antigen autoreactive T cells: Report of the third immunology of diabetes society T-cell workshop Journal of Autoimmunity, 21(4), 365-376. More information
Karlsson, M., Garcia, J., Ludvigsson, J. (2001). Cows' milk proteins cause similar Th1- and Th2-like immune response in diabetic and healthy children Diabetologia, 44(9), 1140-1147. More information
Karlsson, M., Ludvigsson, J. (2000). The ABBOS-peptide from bovine serum albumin causes an IFN-y and IL-4 mRNA respose in lymphocytes from children with recent onset of type 1 diabetes Diabetes Research and Clinical Practice, 47(3), 199-207. More information
Karlsson, M., Sederholm Lawesson, S., Ludvigsson, J. (2000). Th1-like dominance in high-risk first-degree relatives of Type I diabetic patients Diabetologia, 43(6), 742-749. More information
Karlsson, M., Ludvigsson, J. (1998). Peptide from glutamic acid decarboxylase similar to Coxsackie B virus stimulates IFN-y mRNA expression in Th1-like lymphocytes from children with recent-onset insulin-dependent diabetes mellitus Acta Diabetologica, 35(3), 137-144. More information
Karlsson, M., Ludvigsson, J. (1998). Determination of mRNA expression for IFN-y and IL-4 in lymphocytes from children with IDDM by RT-PCR technique Diabetes Research and Clinical Practice, 40(1), 21-30. More information
Sirsjö, A., Karlsson, M., Gidlöf, A., Rollman, A., Törmä, H. (1996). Increased expression of inducible nitric oxide synthase in psoriatic skin and cytokine-stimulated cultured keratinocytes British Journal of Dermatology, 134(4), 643-648. More information

Antologibidrag

Faresjö, M. (2020). A useful guide for analysis of immune mediators in cancer by fluorochrome (Luminex) technique. In: I. Vancurova & Y. Zhu (Ed.), Immune mediators in cancer: Methods and protocols (pp. 3 -13). More information

Konferensbidrag

Gimbler Berglund, I., Huus, K., Enskär, K., Møller Christensen, B., Faresjö, M., Jacobsson, B. (2019). How do we care for children with Autism Spektrum Disorder when coming for a procedure requiring anesthesia?. INSAR 2019 Annual Meeting, Montreal, Canada, May 1-4, 2019. More information
Tompa, A., Åkesson, K., Karlsson, S., Faresjö, M. (2019). Suppressed immune profile in children with type 1 diabetes in combination with celiac disease. ESCCA 2019, Flowrescence in the Fjords, Bergen, Norway, 18-21 September 2019. More information

Övrigt

Carlsson, E., Rundqvist, L., Blomstrand, P., Faresjö, M. . Enhanced immune response to a potent type 1 diabetes-related autoantigen is observed in endurance-trained boys. More information
Carlsson, E., Rundkvist, L., Blomstrand, P., Faresjö, M. . Endurance training during adolescence induces a pro-inflammatory response directed towards the diabetes-related autoantigen tyrosine phosphatase-2. More information
Tompa, A., Faresjö, M. . Characterization of B cell subsets in children with type 1 diabetes and/or celiac disease. More information