Lena Almqvist

Docent Psykologi
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie doktor

Kontakt

Rum
Hc325
Schema
Ändra din information

Forskning

Lena Almqvist har sedan juni 2009 en tjänst på trettio procent vid Högskolan för lärande och kommunikation, för att arbeta i två forskningsprojekt inom CHILD. Det ena projektet handlar om barns språkmiljö i förskolan och det andra om attityder till barn i behov av särskilt stöd i skolan.

Lena Almqvist arbetar även som lektor i psykologi vid Mälardalens högskola där hon forskar om barns hälsa och delaktighet. Bland annat arbetar hon just nu med ett projekt om barns rätt till självbestämmande i förskolan. Det handlar om vilka möjligheter barn har att ta initiativ till och påverka saker som rör dem själva i vardagen.

Biografi

Lena Almqvist är utbildad beteendevetare vid Mälardalens högskola och Uppsala universitet. Hon gjorde sin forskarutbildning i psykologi vid Örebro universitet där hon disputerade 2006 med avhandlingen "Children´s health and developmental delay — Positive functioning in every-day life". Avhandlingen presenterar ett projekt kring små barns hälsa och hur olika mönster av faktorer påverkar barns hälsa. I avhandlingen tittade hon även på vilka faktorer som påverkar förändring i hälsa och delaktighet över tid.

Sedan disputationen har Lena Almqvist undervisat i psykologi vid Mälardalens högskola, framförallt i utvecklingspsykologi och hälsopsykologi. Hon är även biträdande handledare för tre doktorander, varav en inskriven vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Antologibidrag

Almqvist, L., Malmqvist, J., Nilholm, C. (2015). Vilka stödinsatser främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i svårigheter? – en syntes av meta-analyser. In: Vetenskapsrådet (Ed.), Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering (pp. 1 -122). Stockholm: Vetenskapsrådet

Artikel

Gustafsson, B., Gustafsson, P., Granlund, M., Proczkowska, M., Almqvist, L. (2021). Longitudinal pathways of engagement, social interaction skills, hyperactivity and conduct problems in preschool children Scandinavian Journal of Psychology, 62(2), 170-184.
Coelho, V. Åström, F. Nesbitt, K. Sjöman, M. Farran, D. Björck-Åkesson, E. , ... Pinto A. (2021). Preschool practices in Sweden, Portugal, and the United States Early Childhood Research Quarterly, 55, 79-96.
Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. (2020). Social interaction and gender as factors affecting the trajectories of children's engagement and hyperactive behaviour in preschool British Journal of Educational Psychology.
Ritoša, A., Danielsson, H., Sjöman, M., Almqvist, L., Granlund, M. (2020). Assessing school engagement: Adaptation and validation of “Engagement Versus Disaffection With Learning: Teacher Report” in the Swedish educational context Frontiers in Education, 5.
Lygnegård, F., Almqvist, L., Granlund, M., Huus, K. (2019). Participation profiles in domestic life and peer relations as experienced by adolescents with and without impairments and long-term health conditions Developmental Neurorehabilitation, 22(1), 27-38.
Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools , 3.
Castro, S., Granlund, M., Almqvist, L. (2017). The relationship between classroom quality-related variables and engagement levels in Swedish preschool classrooms: a longitudinal study European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 122-135.
Göransson, K., Lindqvist, G., Möllås, G., Almqvist, L., Nilholm, C. (2017). Ideas about occupational roles and inclusive practices among special needs educators and support teachers in Sweden Educational review (Birmingham), 69(4), 490-505.
Sjöman, M., Granlund, M., Almqvist, L. (2016). Interaction processes as a mediating factor between children's externalized behaviour difficulties and engagement in preschool Early Child Development and Care, 186(10), 1649-1663.
Norling, M., Sandberg, A., Almqvist, L. (2015). Engagement and emergent literacy practices in Swedish preschools European Early Childhood Education Research Journal, 23(5), 619-634.
Niia, A., Almqvist, L., Ellinor, B., Granlund, M. (2015). Student participation and parental involvement in relation to academic achievement Scandinavian Journal of Educational Research, 59(3), 297-315.
Nilsson, S. Björkman, B. Almqvist, A. Almqvist, L. Björk-Willén, P. Donohue, D. , ... Hvit S. (2015). Children’s voices – Differentiating a child perspective from a child’s perspective Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 162-168.
Ullenhag, A., Krumlinde-Sundholm, L., Granlund, M., Almqvist, L. (2014). Differences in patterns of participation in leisure activities in Swedish children with and without disabilities Disability and Rehabilitation, 36(6), 464-471.
Ullenhag, A. Bult, M. Nyquist, A. Ketelaar, M. Jahnsen, R. Krumlinde-Sundholm, L. , ... Granlund M. (2012). An international comparison of patterns of participation in leisure activities for children with and without disabilities in Sweden, Norway and the Netherlands Developmental Neurorehabilitation, 15(5), 369-385.
Ullenhag, A., Almqvist, L., Granlund, M., Krumlinde-Sundholm, L. (2012). Cultural validity of the Children's assessment of participation and enjoyment/Preferences for activities of children (CAPE/PAC) Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19(5), 428-438.
Björkman, B., Almqvist, L., Sigstedt, B., Enskär, K. (2012). Children's experience of going through an acute radiographic examination. Radiography, 18(2), 84-89.
Janeslätt, G., Granlund, M., Almqvist, L., Kottorp, A. (2010). Patterns of time processing ability in children with and without developmental disabilities JARID: Journal of applied research in intellectual disabilities, 23(3), 250-262.
Almqvist, L., Hellnäs, P., Stefansson, M., Granlund, M. (2006). I can play! Young children's perceptions of health Pediatric Rehabilitation, 9(3), 275-284.
Almqvist, L., Granlund, M., Jakobsson, E. (2005). Barnens hälsa kräver mer än frånvaro av sjukdom Psykologtidningen, 12-15.

Konferensbidrag

Almqvist, L., Granlund, M., Danielsson, H. (2019). Longitudinal Typical Patterns of Behaviour and Engagement of Children with Swedish or Other Ethnicity and the Impact of Special Support in Swedish Preschools. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia.
Granlund, M., Almqvist, L., Wilder, J., Allodi Westling, M., Bölte, S., Danielsson, H. (2019). Formal and Informal Support to Children with Behavioral Problems in Swedish Preschools. What Increases the Odds for Receiving Support, Do Formal or Informal Support Form Matter?. International Society on Early Intervention Conference 2019, Research to Practice in Early Intervention: An International Perspective, 25-28 June 2019, Sydney, Australia.

Övrigt

Sjöman, M., Granlund, M., Axelsson, A., Almqvist, L., Danielsson, H. . Social interactions - predictor of children’s engagement and hyperactivity in preschool.