Paraskeva Wlazlak

Universitetslektor integrerad produkt- och produktionsutveckling
Teknologie doktor

Kontakt

Rum
D1404
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 16 68
Ändra din information

Forskning

Integrerad produkt- och produktionsutveckling  för att stödja hållbarhet 

Wlazlaks forskning fokuserar på att effektivisera organisationen och användningen av metoder, verktyg och mekanismer för att förbättra kunskapsintegrationen över olika discipliner under produktframtagningsprocessen, med särskild fokus på integrationen av produkt- och produktionsutveckling. Denna integration är viktig för att underlätta smidiga produktintroduktioner, minimera avfall och främja hållbara tekniklösningar. Integrationen av produkt- och produktionsutveckling är viktig för att hantera dagens hållbarhetsutmaningar. 

Kompetens och forskningsintresse 

·         Integrerad produkt- och produktionsutveckling under en produktframtagningsprocess 

·         Kunskapsintegration under en produktframtagningsprocess 

·         Gränsöverskidande och gränsobjekt under en  produktframtagningsprocess   

·         Produktionsutveckling

·         Produktionsutveckling som en del av en produktframtagningsprocess 

·         Utveckling av hållbara produktionssystem

·         Realisering av cirkulära strategier i produktionssystem

·         Industrialiseringsprocess / Introduktion av nya produkter

·         Leverantörsintegration i en  produktframtagningsprocess 

·         Integration av produkt- och produktionsutveckling för att stödja cirkulära strategier

Biografi

Wlazlak arbetar på avdelningen för Produktutveckling, Produktion och Design, Tekniska högskolan vid Jönköping University. Hon har en doktorsexamen i produktionssystem från Jönköping University, vilken hon erhöll år 2019. År 2016 tog Wlazlak sin licentiatexamen i ämnet Produktionssystem med inriktning på integrerad produkt- och produktionsutveckling. År 2010 tog Wlazlak sin masterexamen (MSc) i produktionssystem från avdelningen för Industriell organisation och produktion vid Tekniska högskolan, Jönköping University.

Artikel

Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P. (2019). Original equipment manufacturer (OEM)-supplier integration to prepare for production ramp-up Journal of Manufacturing Technology Management, 30(2), 506-530. More information
Ferreira, A., Pimenta, M., Wlazlak, P. (2019). Antecedents of cross-functional integration level and their organizational impact Journal of business & industrial marketing, 34(8), 1706-1723. More information
Wlazlak, P., Eriksson, Y., Johansson, G., Ahlin, P. (2019). Visual representations for communication in geographically distributed new product development projects Journal of engineering design (Print), 30(8-9), 385-403. More information
Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P., Johansson, G. (2018). Integration of Suppliers’ Workflows in the OEMs’ New Product Development Process Procedia Manufacturing, 25, 479-486. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). R&D in Sweden and manufacturing in China: a study of communication challenges Journal of Manufacturing Technology Management, 25(2), 258-278. More information

Doktorsavhandling

Wlazlak, P. (2019). Management of the industrialisation process in distributed geographical and organisational contexts (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Wlazlak, P., Johansen, K. (2024). Development of sustainable remanufacturing systems: literature review. Cham: Springer, VII International Workshop on Autonomous Remanufacturing, Caserta, Italy, 18-19 October 2023. More information
Carlson, A. Diener, D. Johansen, K. Kurilova-Palisaitiene, J. Nilsson-Lindén, H. Vogt Duberg, J. , ... Sundin E. (2023). REMAnufactuRing – Key enABLEr to future business (REMARKABLE). 11th International Conference on Life Cycle Management, LCM 2023, 6-8 September 2023, Lille, France. More information
Hussmo, D., Säfsten, K., Wlazlak, P. (2023). Aspects affecting boundary objects in product realization: A systematic literature review. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Wlazlak, P., Ashour Pour, M. (2022). Knowledge Integration in Product and Production Development Through Boundary Objects and Additive Manufacturing. 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Raudberget, D., Wlazlak, P. (2022). Knowledge Reuse during New Product Development: A Study of a Swedish Manufacturer. Cambridge: Cambridge University Press, 17th International Design Conference, DESIGN 2022, 23-26 May 2022, Croatia, Online. More information
Hussmo, D., Säfsten, K., Wlazlak, P. (2022). Engineering Tools as Boundary Objects Between Product Development and Production. 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Hussmo, D., Säfsten, K., Wlazlak, P. (2022). Knowledge Integration in Industrialized House Building – Current Practice and Challenges. Cham: Springer, CARV2021, 8th Changeable, Agile, Reconfigurable and Virtual Production Conference and the World Mass Customization & Personalization Conference, Aalborg, Denmark, October/November 2021. More information
Safavi, E., Wlazlak, P., Johansen, K. (2021). Aspects on a Digitalized Industrialization Process: Are There Challenges to Overcome?. Amsterdam: IOS Press, Proceedings of the 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Wlazlak, P., Hussmo, D., Säfsten, K. (2021). Integration Across Knowledge Boundaries During New Product Introduction. Amsterdam: IOS Press, Proceedings of the 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Wlazlak, P., Andersen, A., Raudberget, D. (2020). Interconnecting Product and Manufacturing Domains: A Literature Review. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Edh Mirzaei, N., Wlazlak, P., Sansone, C., Hilletofth, P. (2016). Challenges with competitive manufacturing in high cost environment. The 23rd EurOMA conference, 17th-22nd of June 2016, Trondheim, Norway. More information
Hilletofth, P., Wlazlak, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Challenges with industralization in a supply chain network: A supplier perspective. MakeLearn and TIIM Joint International Conference. More information
Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. (2015). Supplier involvement in product development: Critical issues from a supplier perspective. 22nd EurOMA International Annual Conference, Neuchâtel, Switzerland, 26 June–1 July, 2015. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). Management of international manufacturing relocation projects of new and existing products. 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, 20 - 25 June 2014. More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2014). Bridging Geographically Distant R&D and Manufacturing. R&D Management Conference, Stuttgart, Germany, 3–6 June 2014.. More information
Wlazlak, P., Johansson, G., Cederfeldt, M. (2012). A study of the R&D-Manufacturing interface in distributed settings: Experiences from a Chinese manufacturing site.. 5th Swedish Production Symposium (SPS12). More information
Wlazlak, P., Johansson, G. (2012). Communication challenges in a product development project faced with culture and language differences: The Sweden/China case. The R&D Management Conference 2012. More information

Övrigt

Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G., Säfsten, K. . Managing disturbances during the industrialisation process from a supplier perspective. More information
Hussmo, D., Säfsten, K., Wlazlak, P. . Aspects affecting boundary objects in product realization: A systematic literature review. More information
Hussmo, D., Säfsten, K., Wlazlak, P. . Boundary objects in product realization: The role of properties, situation, and interplay. More information

Licentiatavhandling

Wlazlak, P. (2016). Integration in global development projects: A study of new product development and production relocation projects (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information