Helene Ahl

Professor företagsekonomi
Avdelningen för pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation
Ekonomie doktor

Kontakt

Rum
Hc340
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Helene Ahl är verksam som professor och forskare vid Encell, Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping (www.encell.se).

Hennes forskningsprojekt inkluderar en kunskapsöversikt om motivation och vuxnas lärande, forskning om lärande i arbetslivet samt forskning inom genusteori och entreprenörskap (se www.emblaresearch.se). För närvarande leder hon ett forskningsprojekt om kvinnors företagande på landsbygden, ett annat om mödrar som startar eget, och ett tredje om integration av invandrade syrier i samarbete med McMaster University i Kanada. Hon är också Visiting Scholar vid Lancaster University i England. Hon undervisar i genus och organisering på personalprogrammet och i genuspedagogik för universitetslärare, samt handleder doktorander inom området.

Biografi

Helene Ahl, född 1958, tog sin civilekonomexamen och sin gymnasielärarexamen vid Lunds Universitet 1984. Hon flyttade sedan till USA där hon erhöll en MBA vid UCLA Anderson School of Management, Los Angeles.

Fram till 1996 arbetade Helene på olika företag i USA och i Sverige med marknadsföring, marknadsanalys, produktutveckling och internationell handel. År 2002 disputerade hon vid Jönköping International Business School. Hennes avhandling är en kritisk granskning av forskningstexter om kvinnors företagande ur ett genusteoretiskt perspektiv. Avhandlingen är dubbelt prisbelönt.

Antologibidrag

Ahl, H. (2021). Sweden. In: Entrepreneurship policies through a gender lens (pp. 82 -84). Paris: OECD Publishing
Ahl, H. (2021). Sweden. In: Entrepreneurship policies through a gender lens (pp. 82 -84). Paris: OECD Publishing
Ahl, H. (2020). Why research on women entrepreneurs needs new directions. In: C. Lütge, C. Lütge & M. Faltermeier (Ed.), The praxis of diversity (pp. 65 -104). Cham: Palgrave Macmillan
Ahl, H. (2019). Introduction: Nordic perspectives on human resource management. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 1 -13). London, UK: Routledge
Ahl, H. (2019). The equality work that needs to be done. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 105 -118). London, UK: Routledge
Ahl, H., Marlow, S. (2018). Analysing entrepreneurial activity through a postfeminist perspective: A brave new world or the same old story?. In: P. Lewis, Y. Benschop, & R. Simpson (Ed.), Postfeminism and organization (pp. 141 -159). London: Routledge
Ahl, H. (2017). Det nödvändiga jämställdhetsarbetet. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 137 -150). Lund: Studentlitteratur AB
Ahl, H. (2017). Inledning: Att ta tillvara mänskliga resurser. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 17 -30). Lund: Studentlitteratur AB
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K. (2017). Tales of heroine entrepreneurs. In: Colette Henry, Teresa Nelson, Kate Lewis (Ed.), The Routledge companion to global female entrepreneurship (pp. 320 -339). New York: Routledge
Henry, C. Orser, B. Coleman, S. Foss, L. Welter, F. Ahl, H. , ... Yousafzai S. (2017). Women’s entrepreneurship policy: A 13-nation cross-country comparison. In: atiana S. Manolova, Candida G. Brush, Linda F. Edelman, Alicia Robb & Friederike Welter (Ed.), Entrepreneurial ecosystems and growth of women's entrepreneurship: A comparative analysis (pp. 244 -278).
Ahl, H., Sundin, E. (2013). Kvinnors företagande och genusordningen. In: Eva Blomberg & Kirsti Niskanen (Ed.), Arbete och jämställdhet - förändringar under femtio år (pp. 169 -187). Stockholm: SNS förlag
Ahl, H. (2012). Gender, organizations and entrepreneurship. In: Daniel Hjorth (Ed.), Handbook on Organisational Entrepreneurship (pp. 134 -150). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Ahl, H. (2011). Politik för kvinnors företagande i Sverige och USA. In: E. Blomberg, G. Hedlund & M. Wottle (Ed.), Kvinnors företagande – mål eller medel? (pp. 292 -322). Stockholm: SNS Förlag
Ahl, H. (2010). La teoría de la motivación como el poder disfrazado. In: A. Fejes & K. Nicoll (Ed.), Foucault y el aprendizaje permanente. Gobernando el sujeto (pp. 231 -248). Xàtiva: Ediciones del CREC
Ahl, H. (2010). La teoria de la motivació com el poder disfressat. In: A. Fejes & K. Nicoll (Ed.), Foucault i l'aprenentatge permanent. Governant el subjecte (pp. 227 -244). Xàtiva: Edicions del Crec i Denes Editorial 2010
Ahl, H., Czarniawska, B. (2010). Many words about tea. In: William B. Gartner (Ed.), ENTER: Entrepreneurial Narrative Theory Ethnomethodology and Reflexivity: An Issue about The Republic of Tea (pp. 191 -210).
Ahl, H. (2008). Motivation theory as power in disguise. In: Foucault and Lifelong Learning: governing the subject (pp. 151 -162). London: Routledge
Ahl, H. (2008). Why research on women entrepreneurs needs new directions. In: Robert A. Blackburn and Candida G. Brush (Ed.), Small business and entrepreneurship Thoasand Oaks: Sage
Ahl, H. (2008). Internationell forskning: tillämpning i Sverige. In: Pär Larsson, Ulla Göransson, Magnus Lagerholm (Ed.), Sesam öppna dig!: Forskarperspektiv på kvinnors företagande (pp. 135 -143). Stockholm: Vinnova
Ahl, H. (2008). The problematic relationship between social capital theory and gender research. In: Women, entrepreneurship and social capital: A dialogue and construction (pp. 167 -189). Copenhagen: Copenhagen Business School Press
Ahl, H. (2007). The construction of the adult learner in motivation theory. In: Adult education - liberty, fraternity equality?: Nordic views on lifelong learning (pp. 139 -160). Turku: Finnish Educational Research Association
Ahl, H. (2007). Gender stereotypes. In: International Encyclopedia of Organization Studies: 2, E-L (pp. 544 -547). London: Sage
Ahl, H. (2007). A Foucauldian framework for discourse analysis. In: Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship (pp. 216 -250). Cheltenham: Edward Elgar
Ahl, H. (2006). Women and humanities: Allies or enemies?. In: Management Education and Humanites (pp. 45 -66). Cheltenham: Edward Elgar
Ahl, H. (2004). Företagandets särskilda nytta. In: Det oavsedda entreprenörskapet (pp. 108 -122). Lund: Academia Adacta
Ahl, H. (2002). The construction of the female entrepreneur as the other. In: Barbara Czarniawska and Heather Höpfl (Ed.), Casting the Other: The production and maintenance of inequalities in work organizations (pp. 52 -67). London: Routledge
Ahl, H. (1997). Looking for the true woman: An essay of the social construction of women and men. In: Teorier och metoder för forskning om sociala representationer

Artikel

Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2021). Gender (in)equality within the household and business start-up among mothers Small Business Economics, 56, 903-918.
Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2021). The gendered effects of entrepreneurialism in contrasting contexts Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K. (2021). Neo-liberalism translated into preconditions for women entrepreneurs – two contrasting cases Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Foss, L., Henry, C., Ahl, H., Mikalsen, G. (2019). Women’s entrepreneurship policy research: a 30-year review of the evidence Small Business Economics, 53(2), 409-429.
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, M. (2018). Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden Gender, Work and Organization, 25(5), 531-556.
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia , 57(3), 316-333.
Pettersson, K., Ahl, H., Berglund, K., Tillmar, M. (2017). In the name of women? Feminist readings of policies for women's entrepreneurship in Scandinavia Scandinavian Journal of Management, 33(1), 50-63.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2016). From feminism to FemInc.ism: On the uneasy relationship between feminism, entrepreneurship and the Nordic welfare state The International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 369-392.
Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2016). Gender and entrepreneurship research: A review of methodological approaches International Small Business Journal, 34(3), 217-241.
Ahl, H., Nelson, T. (2015). How policy positions women entrepreneurs: A comparative analysis of state discourse in Sweden and the United States Journal of Business Venturing, 30(2), 273-291.
Hedegaard, J., Ahl, H., Rovio-Johansson, A., Siouta, E. (2014). Gendered communicative construction of patients in consultation settings Women & health, 54(6), 513-529.
Ahl, H., Nelson, T. (2010). Moving forward: Institutional perspectives on gender and entrepreneurship International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2(1), 5-9.
Ahl, H. (2007). Sex business in the toy store: A narrative analysis of a teaching case Journal of Business Venturing, 22(5), 673-693.
Ahl, H. (2007). Motivationsteori som verktyg för styrning och kontroll Studies in Educational Policy and Educational Philosophy Discourse.
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control? International Journal of Lifelong Education, 25(4), 385-405.
Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions Entrepreneurship: Theory & Practice, 30(5), 595-621.
Ahl, H. (2003). The making of the female entrepreneur Edamba journal: 1st thesis competition, 1, 69-74.

Bok

Ahl, H. (2004). Motivation och vuxnas lärande: en kunskapsöversikt och problematisering. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling

Doktorsavhandling

Ahl, H. (2002). The Making of the Female Entrepreneur: A Discourse Analysis of Research Texts on Women’s Entrepreneurship (Doctoral thesis, Jönköping: Internationella Handelshögskolan).

Konferensbidrag

Hedegaard, J., Ahl, H. (2019). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. Faro: Universidade do Algarve, The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018.
Ahl, H., Hedegaard, J. (2019). The theory of conditional social equality: Group homogeneity as a prerequisite for challenging (some) inequalities among older men. ESREA 10th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), May 10-11, 2019, Ljubljana, Slovenia.
Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). All about My Mother: Factors Influencing Women’s Entrepreneurship. 79th Annual Meeting of the Academy of Management, August 9-13, 2019, Boston, Massachusetts, United States..
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2019). How mothers narrate their entrepreneurial endeavours? The case of Swedish mumpreneurs. Australian Centre for Entrepreneurship (ACE) Research Exchange Conference 2019, 5–8 February, Sydney, Australia.
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, K. (2019). Practicing ’intellectus’ in rural entrepreneurship. ESRS2019, XXVIII European Society for Rural Sociology Congress, "Rural futures in a complex world", Trondheim, Norway, June 25-28, 2019.
Tillmar, M., Ahl, H., Sköld, B., Berglund, K., Pettersson, K. (2019). Women’s businesses for rural economic growth and gender equality – data from a welfare state. FALF 2019, Hållbar utveckling i organisationer, 10-12 juni 2019, Norrköping, Sverige.
Naldi, L., Baù, M., Ahl, H., Markowska, M. (2019). Home Alone: Gender (in)equality Within The Household And Business Start-up Among Mothers. 39th Annual Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), June 5-8, 2019, Wellesley, Massachusetts, United States..
Hedegaard, J., Ahl, H. (2018). Catching glimpses of youth: Women’s experiences of their husbands visiting Men’s Shed. The 9th Conference of the ESREA Research Network on Education and Learning of Older Adults (ELOA), Faro, Portugal, 11-13 October 2018.
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2018). The narratives of choice: Contextualizing mumpreneurship in Sweden. 2018 Babson College Entrepreneurship Research Conference(BCERC) and Doctoral Consortium, Waterford, Ireland, June 6–9, 2018.
Markowska, M., Ahl, H., Naldi, L. (2018). Paths to entrepreneurship: Life stories of Swedish mumpreneurs. 3rd Annual “Entrepreneurship as Practice” Doctoral Consortium and Conference/Workshop, Linnaeus University, Växjö, April 16–20.
Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., Tillmar, M. (2018). Movi(e)ing practices of gender, rurality and entrepreneurship. 3rd Annual “Entrepreneurship as Practice” Doctoral Consortium and Conference/Workshop, Linnaeus University, Växjö, April 16–20.
Henry, C., Ahl, H., Foss, L., Mikalsen, G. (2018). Women's entrepreneurship research: What's context got to do with it?. 2018 Babson College Entrepreneurship Research Conference(BCERC) and Doctoral Consortium, Waterford, Ireland, June 6–9, 2018.
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). The Nordic translation of “Men’s Shed”, a gendered model for adult learning. The 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning, Jönköping, 3-5 May, 2017..
Ahl, H., Hedegaard, J., Golding, B. (2017). How the idea of a Men’s Shed travels to Scandinavia. Melbourne Conference: Learning in later life and social inequalities, 15th February, 2017..
Ahl, H., Marlow, S. (2017). Can sisters do it for themselves? Critiquing the possibilities of entrepreneurship through a postfeminist perspective. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, August 4-8, 2017, Atlanta, Georgia, USA.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Sköld, B., Tillmar, M. (2017). Entrepreneurship in rural areas: The role of women?. RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) conference 2017, Lund, Sweden, November 15-17.
Ahl, H., Marlow, S. (2017). Postfeminist times: New opportunities or business as usual?. RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) conference 2017, Lund, Sweden, November 15-17.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2017). Women’s entrepreneurship in rural areas: A literature review. Nordic Geographers Meeting, Stockholm, 18th–21st June 2017.
Ahl, H., Marlow, S. (2017). Gendering entrepreneurship: have the sisters done for themselves?. ISBE, Institute for Small Business and Entrepreneurship Conference, Belfast, Ireland, November 8-9.
Henry, C. Orser, B. Coleman, S. Foss, L. Ahl, H. Berglund, K. , ... Yousafzai S. (2016). Women’s entrepreneurship policy: A 13 nation cross-country comparison. 9th Diana International Research Conference, Bodø, June 12-14, 2016..
Ahl, H. (2016). Entrepreneurship and Gender. Diversity in Business, Institutions and Culture, München, June 2-4, 2016..
Ahl, H., Marlow, S. (2016). Entrepreneurship and the postfeminist turn: Women’s final emancipation or the same old story?. 9th Biennial International Interdisciplinary conference: Gender, Work and Organization, Keele, 29th June-1st July, 2016..
Tillmar, M., Ahl, H. (2015). Translating feminism in the neoliberal era: Comparing differing Context. The 4th European Conference on Politics and Gender, University of Uppsala, Sweden, June 11-13, 2015.
Ahl, H., Tillmar, M. (2015). Swedish welfare state retrenchment and the call for women’s entrepreneurship to fill the void. The 4th European Conference on Politics and Gender, Uppsala, June 11-13, 2015.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2014). Is institutional support for women’s entrepreneurship feminist?. Gender, Work and Organization – 8th international conference, Keele, UK, June 2014 http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291468-0432.
Foss, L., Henry, C., Ahl, H. (2014). Review of Policy and Practice Implications in Gender and Entrepreneurship Research. Diana International Research Conference 2014.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2014). Can governments support both women and entrepreneurship?  . Diana International Research Conference 2014 http://www.esbri.se/june2014/diana.asp.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2013). Entrepreneurship for Equality?. HELIX International Conference, “Innovative Practices in Work, Organisation and Regional Development - Problems and Prospects” the 12th - 14 th of June, 2013 in Linköping.
Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2013). Parallel Lines? A Thirty-Year Review of Methodological Approaches in Gender and Entrepreneurship Research. ISBE Institute for Small Business and Entrepreneurship, Cardiff, UK, Nov.
Henry, C., Foss, L., Ahl, H. (2013). A Minority Report? Reviewing the research on women’s science & technology entrepreneurship. The 4th Annual We Own it Summit, London, UK, June.
Hedegaard, J., Ahl, H. (2012). The gender subtext of public health care innovation: the case of implementing Clinical Microsystems in Sweden. Gender, Work and Organization 2012, 7th Biennial International Interdisciplinary Conference, 27th -29th June 2012, Keele University, Staffordshire, UK.
Ahl, H., Nelson, T. (2012). Contextualizing women’s entrepreneurship: How discourses on gender, public policy and welfare state regimes position women entrepreneurs. Presented at Gender, Work and Organization – 7th international conference, Keele, UK, June 2012.
Ahl, H., Berglund, K., Pettersson, K., Tillmar, M. (2012). Will business ownership support gender equality?. Göteborg g12 Nationell konferens för genusforskning http://www.g12.se/.
Ahl, H. (2012). Comparing entrepreneurship policy in different welfare state regimes: lessons from a gender perspective. The joint ACERE/Diana research conference, Freemantle, Australia, 31 January - 3 February 2012.
Ahl, H., Marlow, S. (2011). Recognising the inter-sectionality between feminist theory and entrepreneurship: advancing debate and escaping the dead end. The joint ACERE/Diana research conference, Freemantle, Australia, 31 January - 3 February 2012.
Ahl, H. (2011). Do policies for women's entrepreneurship support or challenge gender inequalities?. The joint ACERE/Diana research conference, Freemantle, Australia, 31 January - 3 February 2012.
Ahl, H., Bjursell, C. (2011). Conceptualizing entrepreneurship as creative space. The 56th Annual ICSB Conference.
Ahl, H., Nelson, T. (2011). Welfare Systems and Policies for Women’s Entrepreneurship in Sweden and the United States. The 56th Annual ICSB Conference.
Boström, A., Chaib, M., Ahl, H., Chaib, C., Bergmo Prvulovic, I., Petersson, R. (2010). Universities Regional Engagement in Regional settings in Sweden: and the case of the National Centre of Lifelong Learning (Encell), Jönköping University. Council of Europe Standing Conference of Ministers of Education.
Ahl, H., Nelson, T. (2010). The case for an instituional perspective on women's entrepreneurship. Presented at 1) European Academy of Management, Rome, Italy 2) Diana International Conference, Banff, Canada.
Ahl, H., Marlow, S. (2010). Analysing women's entrepreneurship from an institutional perspective. Presented at 1) European Academy of Management, Rome, Italy 2) Diana International Conference, Banff, Canada.
Hedegaard, J., Ahl, H. (2009). Microsystem theory - a paradgimatic change in health care?. Poster presentation at The clinical microsystem festival, Jönköping County Council.
Boström, A., Ahl, H., Bergmo Prvulovic, I., Chaib, C., Chaib, M., Petersson, R. (2009). Universities’ regional engagement in regional settings in Sweden. Presented at Pascal International Observatory, 7th annual conference, Univ. of British Columbia, Vancouver, Canada.
Ahl, H. (2008). Is motivation  theory power in disguise?. Presented at Nordic Education Research Association conference, Copenhagen, Denmark.
Ahl, H., Berglund, K. (2008). The introduction of entrepreneurship in contemporary Swedish education policy: Ugly duckling or beautiful swan?. Presented at European Conference on Education Research, Gothenburgh, Sweden.
Ahl, H. (2007). Lessons on gender: unintended side-effects of using teaching cases in adult education. Nordic Conference on Adult Education, Linköping, Sweden.
Ahl, H. (2007). How an entrepreneurship teaching case constructs gender and how students learn other things than intended. Nordic Education Research Association, Turku, Finland.
Ahl, H. (2007). The desperate search for a difference in gender research. Doing and undoing gender in entrepreneurship research, HEC/Advanzia, Paris, France.
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?. Fouculdian perspectives on adult education, Nyköping, Sweden.
Ahl, H. (2006). Motivation in adult education: A problem solver or a euphemism for direction and control?. Nordic Education Research Association, Örebro, Sweden.
Ahl, H. (2006). Narrating the entrepreneur in an entrepreneurship teaching case. Conference on Rhetoric and Narrative in Management Research, ESADE, Barcelona, Spain.
Ahl, H. (2005). Learning in an inter-organizational project: A case study. Scandinavian Academy of Management, Aarhus, Denmark.
Ahl, H. (2005). Motivation and adult education: a problem solver or a euphemism for direction and control?. Nordic Conference on Adult Education, Turku, Finland.
Ahl, H. (2004). Interorganizational learning: A case study of a systems supplier network. Nordic Education Research Association, Reykjavik, Iceland.
Ahl, H. (2004). A narrative analysis of gender in entrepreneurship stories. The Greiff Symposium, University of Southern California, Los Angeles, USA.
Ahl, H. (2003). The scientific reproduction of gender inequality in entrepreneurship texts. Presented at 1) European Academy of Management, Milan, Italy. 2) 5:th European Feminist Research Conference, Lund, Sweden. 3) Scandinavian Academy of Management, Reykjavik, Iceland.
Ahl, H. (2003). Can women join the new elites?. Presented at "The role of humanities inthe formation of new European elites", Cini Foundation, Venice, Italy.
Ahl, H. (2003). Ways to study the text of entrepreneurship. Scandinavian Academy of Management Conference.
Ahl, H. (2002). Constructing the female entrepreneur. Scandinavian Academy of Management Conference.
Ahl, H., Florin Samuelsson, E. (2001). Testing networking strategies for nascent women entrepreneurs. Presented at Babson-Kauffman Entrepreneurship Research Consortium, Jönköping, Sweden.
Ahl, H. (2001). A rhetorical analysis of research articles on women's entrepreneurship: The 'whys', the 'hows' and the 'whats'. Presented at 1) Scandinavian Academy of Management, Uppsala and 2) EGOS, European Group of Organization Studies, Lyon.
Ahl, H. (2001). Testing empowerment as a way of building networks among women entrepreneurs: Or how theory plus practice became two theories. Presented at 1) Scandinavian Academy of Management, Uppsala and 2) EGOS, European Group of Organization Studies, Lyon.
Ahl, H. (2000). Constructing the female entrepreneur as the other. Presented at EGOS, European group of Organization Studies, Helsinki, FInland.
Ahl, H., Samuelsson, E. (1999). The pricing of an entrepreneurs: An identity construction dilemma. Presented at Scandianvian Academy of Management, Helsinki, FInland.
Ahl, H., Florin Samuelsson, E. (1999). Walking a tightrope: Women entrepreneurs on the pricing decision as a delicate act of balancing inner and outer forces. San Diego: University of San Diego, USASBE.
Ahl, H. (1998). The desperate sesarch for a difference: an instituional perspective on resesarch on female entrepreneurship. Presented at EGOS, European Conference of Organization studies, Maastricht, Holland.

Rapport

Escobar, K., Nilsson, M., Ahl, H. (2021). Multi-level governance and civil society’s work on integrating migrants after the migrant crisis of 2015 in Jönköping. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Escobar, K., Nilsson, M., Ahl, H. (2021). Styrda fast ändå inte?: Flernivåstyrning och civilsamhällets arbete med att integrera flyktingar efter flyktingkrisen 2015 i Jönköping. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication
Sköld, B., Tillmar, M., Ahl, H., Berglund, H., Pettersson, K. (2018). Kvinnors företagande i landsbygdskommuner med fokus på Småland och Öland. Linköping: Linköping University Electronic Press

Recension

Samlingsverk

(2017). HR: Att ta tillvara mänskliga resurser. Lund: Studentlitteratur AB

Övrigt