Dag Raudberget

Universitetslektor produktutveckling
Civilingenjör

Forskning

Jag forskar om "Multilösningsteknik", en metod för att göra produktutvecklingen effektivare. Metoden kallas på Engelska "Set Based Concurrent Engineering" och upptäcktes på Toyota i början av 1990- talet.  Tillsammans med ett antal företag och institutet IVF i Mölndal har vi tillämpat Multilösningsteknik i ett antal utvecklingsprojekt med gott resultat och jag arbetar nu med att skapa verktyg som underlättar införandet metoden i andra projekt.

Biografi

Dag Raudberget är civilingenjör i Farkostteknik från KTH, med fordonsteknisk inriktning. Han har arbetat som konsult inom produktutveckling under 1997-2000, och har drivit eget företag inom mekanisk konstruktion.

År 2000 anställdes han vid avdelningen för Maskinteknik på nuvarande Tekniska Högskolan i Jönköping som lärare i konstruktion och produktutveckling och år 2001 blev han programansvarig för kandidatprogrammet 'Produktutveckling och Design'. Vid sidan om lärartjänsten har han även doktorerat i maskinkonstruktion genom att studera tillämpningarna av Toyotas “Set Based Concurrent Engineering".

Artikel

Arjomandi Rad, M., Salomonsson, K., Cenanovic, M., Balague, H., Raudberget, D., Stolt, R. (2022). Correlation-based feature extraction from computer-aided design, case study on curtain airbags design Computers in industry (Print), 138. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Stolt, R., Johansson, J., Lennartsson, M. (2019). Developing agile platform assets: exploring ways to reach beyond modularisation at five product development companies International Journal of Agile Systems and Management, 12(4), 311-331. More information
Müller, J., Isaksson, O., Landahl, J., Raja, V., Panarotto, M., Levandowski, C., Raudberget, D. (2019). Enhanced function-means modeling supporting design space exploration Artificial intelligence for engineering design, analysis and manufacturing, 33(4), 502-516. More information
Johannesson, H., Landahl, J., Levandowski, C., Raudberget, D. (2017). Development of product platforms: Theory and methodology Concurrent Engineering - Research and Applications, 25(3), 195-211. More information
Raudberget, D., Levandowski, C., Isaksson, O., Kipouros, T., Johannesson, H., Clarkson, J. (2015). Modelling and Assessing Platform Architectures in Pre-embodiment Phases through Set-based Evaluation and Change Propagation Journal of Aerospace Operations, 3(3-4), 203-221. More information
Raudberget, D., Bjursell, C. (2014). A3 reports for knowledge codification, transfer and creation in research and development organisations International Journal of Product Development, 19(5/6), 413-431. More information
Raudberget, D. (2010). Practical Applications of Set-Based Concurrent Engineering in Industry Strojniski vestnik, 56(11), 685-695. More information

Doktorsavhandling

Raudberget, D. (2015). Industrial Application of Set-based Concurrent Engineering – Managing the design space by using Platform System Families (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology). More information

Antologibidrag

Bjursell, C., Raudberget, D. (2019). Organising for knowledge and learning – a balancing act between divergent forces. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 42 -55). London, UK: Routledge More information
Bjursell, C., Raudberget, D. (2017). Organisering för kunskap och lärande: En balansgång mellan motsättningar. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 59 -76). Lund: Studentlitteratur AB More information

Konferensbidrag

Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. (2023). A method to capture and share production requirements supporting a collaborative production preparation process. Cambridge: Cambridge University Press, International Conference On Engineering Design, Iced23, 24-28 July 2023, Bordeaux, France. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Lennartsson, M., Areth Koroth, R. (2023). The use of design assets as potential platform elements in two manufacturing disciplines. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Lennartsson, M., Raudberget, D., Elgh, F. (2023). Analysis of product development connected to production for industrialized housebuilding. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Lennartsson, D., Raudberget, D., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2023). The complex reality of modularization: towards an approach for a business-driven modularization of smart products. Amsterdam: IOS Press, 30th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, Hua Hin Cha Am, Thailand, July 11–14, 2023. More information
Sandkuhl, K., Seigerroth, U., Lennartsson, D., Raudberget, D. (2023). Module and Interface: Towards a Cross-Disciplinary Understanding based on Quantified Product design. 16th IFIP WG 8.1 Working Conference on the Practice of Enterprise Modeling (PoEM 2023), 28 November–1 December, Vienna, Austria. More information
Raudberget, D., Elgh, F., Lennartsson, M., Areth Koroth, R. (2022). A Study of the Application of Design Assets in Product Development. Amsterdam: IOS Press, 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Arjomandi Rad, M., Raudberget, D., Stolt, R. (2022). Data-driven and Real-time Prediction Models for Highly Iterative Product Development Processes. 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 2022, MI, MA, USA. More information
Lennartsson, M., Raudberget, D., Elgh, F., Areth Koroth, R. (2022). Exploring the Technical Platform in Industrialized Housebuilding for Robust Product Architecture. Amsterdam: IOS Press, 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Lennartsson, D., Raudberget, D., Sandkuhl, K., Seigerroth, U. (2022). Modularisation Metrics - Contrasting Industrial Practice and State-of-Research. Cambridge: Cambridge University Press, 17th International Design Conference, DESIGN 2022, 23-26 May 2022, Croatia, Online. More information
Raudberget, D., Wlazlak, P. (2022). Knowledge Reuse during New Product Development: A Study of a Swedish Manufacturer. Cambridge: Cambridge University Press, 17th International Design Conference, DESIGN 2022, 23-26 May 2022, Croatia, Online. More information
Lennartsson, D., Raudberget, D., Seigerroth, U., Sandkuhl, K. (2022). An Approach Towards Operationalization of Modularization Interfaces for Industrial Product Development. The 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, United States, from 5 – 8 July 2022. More information
Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. (2022). Design for Producibility: A Case Study on Theory, Practice and Gaps. Amsterdam: IOS Press, 29th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, 5–8 July 2022, Cambridge, MA, USA. More information
Trolle, J., Raudberget, D., Rösiö, C. (2021). Exploring Barriers for Software Development in Agile and Integrated Development of Production Systems. 2021 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 13-16 December 2021. More information
Areth Koroth, R., Lennartsson, M., Raudberget, D., Elgh, F. (2021). Product Platforms and Production: Current State and Future Research Directions Targeting Producibility and Production Preparation. Amsterdam: IOS Press, 28th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, July 5 – July 9, 2021. More information
Popovic, D., Raudberget, D., Elgh, F. (2020). Product platforms in industrialized house building – information modeling method. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS), 6-9 October, 2020, Jönköping, Sweden. More information
Wlazlak, P., Andersen, A., Raudberget, D. (2020). Interconnecting Product and Manufacturing Domains: A Literature Review. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden. More information
Raudberget, D., Elgh, F. (2019). Improving Modularization in Industry by Introducing a New Model for Module Classification. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand. More information
Raudberget, D., Hornmark, K., Younadam, B. (2019). Developing Flexible Modules - A Pragmatic Way to Organize and Reuse Engineering Assets. 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2019, Macau, 15 - 18 December 2019. More information
Raudberget, D., André, S., Elgh, F. (2018). Modularisation in two Global Product Developing Companies: Current State and Future Outlook. Linköping: The Design Society, NordDesign 2018, August 14-17, Linköping. More information
Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M., Stolt, R., Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia. More information
Raudberget, D., Ström, M., Elgh, F. (2018). Supporting innovation and knowledge transfer from individual to corporate level. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering (TE2018), Modena, Italy, July 3 to July 6, 2018. More information
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy. More information
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. , ... Stolt R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017.. More information
Isaksson, O. Arnarsson, Í. Bergsjö, D. Catic, A. Gustafsson, G. Kaya, O. , ... Ström M. (2017). Trends, observations and drivers for change in systems engineering design. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017.. More information
Johansson, J., Stolt, R., Raudberget, D. (2016). An approach to capture engineering knowledge through visual evaluation of mass generated design proposals. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Ström, M., Raudberget, D., Gustafsson, G. (2016). Instant Set-Based Design, an Easy Path to Set-Based Design. 26th CIRP Design Conference. More information
Gustafsson, G., Raudberget, D., Ström, M. (2016). Unveiling fundamental relationships in industrial product development. 26th CIRP Design Conference. More information
Raudberget, D., Landahl, J., Levandowski, C., Müller, J. (2016). Bridging the gap between functions and physical components through a structured functional mapping chart. 2016 ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering. More information
Ström, M., Raudberget, D., Gustafsson, G. (2016). Development of a methodology to implement set-based design in a day. DESIGN 2016, 14th International Design Conference. More information
Levandowski, C., Corin Stig, D., Raudberget, D., Johannesson, H. (2015). Accommodating Emerging Technologies in Existing Product Platforms. 24th Annual IAMOT Conference for the International Association for Management of Technology, Cape Town, 8-11 June, 2015. More information
Landah, J., Raudberget, D., Johannesson, H. (2015). Assessing System Maturity of Interacting Product and Manufacturing Alternatives Before Early Technology Commitment. 24th Annual IAMOT Conference for the International Association for Management of Technology, Cape Town, 8-11 June, 2015. More information
Levandowski, C., Raudberget, D., Johannesson, H. (2014). Set-Based Concurrent Engineering for Early Phases in Platform Development. The 21st ISPE International Conference on Concurrent Engineering. More information
Raudberget, D., Michaelis, M., Johannesson, H. (2014). Combining Set-Based Concurrent Engineering and Function - Means Modelling to Manage Platform-Based Product Family Design. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM. More information
Raudberget, D., Gustafsson, G. (2012). From DDB to TDB - A New Approach to Design-Build Projects. 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. More information
Raudberget, D., Edholm, P., Andersson, M. (2012). Implementing the principles of Set-based Concurrent Engineering in Configurable Component Platforms. Aalborg: Center for Industrial Production, 9th NordDesign Conference, NordDesign 2012, Aalborg University, Aalborg, Denmark, 22-24 August, 2012. More information
Raudberget, D. (2011). Enabling Set-Based Concurrent Engineering in traditional product development. International Conference on Engineering Design, ICED11. More information
Raudberget, D., Sunnersjö, S. (2010). EXPERIENCES OF SET BASED CONCURRENT ENGINEERING IN FOUR PRODUCT DEVELOPING COMPANIES. TMCE 2010. More information
Raudberget, D. (2009). Guidelines for cooperation between industry and academia in design projects. TMCE 2010. More information
Raudberget, D., Cannmo, P. (2008). Learning product development through a design-build-test project: Why is coaching important?. TMCE 2010. More information

Övrigt

Areth Koroth, R., Elgh, F., Lennartsson, M., Raudberget, D. . Aligning Production Requirements with Product and Production Maturities: Enhancing Production Preparation during Product Development. More information

Licentiatavhandling

Raudberget, D. (2012). Industrial Experiences of Set-based Concurrent Engineering- Effects, results and applications (Licentiate thesis). Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development, SE- 412 96 Göteborg More information