Marie Golsäter

Adjungerad lektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor, Ph.D.

Kontakt

Extern telefon
0722417511
Schema
Ändra din information

Marie Golsäter är barnsjuksköterska, Fil dr i omvårdnad och adjungerad universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad vid Jönköping University. Marie arbetar som verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Region Jönköpings Län och är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University.

Maries avhandlingsarbete hade fokus på ungdomars och sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal inom barnhälsovård och elevhälsa. Syftet var också att studera användbarheten av "Hälsokurvan" som pedagogiskt verktyg vid hälsosamtal inom barnhälsovård och elevhälsa.

Fortsatta studier har till stor del haft fokus på barns möten med hälso- och sjukvården inom bland annat barnhälsovård, elevhälsa, röntgen samt barns som anhöriga när en förälder är sjuk. Hälsofrämjande arbete med fokus på samtal om hälsa och levnadsvanor är också ett fortsatt område för Maries forskning.

I samverkan med Mälardalens högskola arbetar Marie nu med projektet Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa där fokus är sjuksköterskors kulturella kompetens samt barns delaktighet.

 

 

Antologibidrag

Golsäter, M., Enskär, K. (2012). Elevcentrerade hälsosamtal med hjälp av ett strukturerat hälsoverktyg. In: Clausson, E & Morberg, S (Ed.), Skolsköterskans hälsofrämjande arbete (pp. 153 -172). Lund: Studentlitteratur
Enskär, K., Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom: den växande människans omvårdnadsbehov. In: Friberg, F & Öhnén, J (Ed.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (pp. 109 -145). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Wahlström, E., Golsäter, M., Granlund, M., Holmström, I., Larm, P., Harder, M. (2021). Adjusting and doing the same: school nurses’ descriptions of promoting participation in health visits with children of foreign origin BMC Public Health, 21(1).
Tell, M., Hedin, K., Nilsson, M., Golsäter, M., Lingfors, H. (2021). Food intake in children and adolescents: a cross-sectional study from 2009/2010 to 2015/2016 Journal of Nutritional Science, 10.
Andersson, A., Golsäter, M., Andersson-Gäre, B., Melke, A. (2020). Learning through networking in healthcare and welfare: The use of a breakthrough collaborative in the Swedish context International Journal of Healthcare Management, 13(3), 236-244.
Wahlström, E., Harder, M., Granlund, M., Holmström, I., Larm, P., Golsäter, M. (2020). School nurses' self-assessed cultural competence when encountering children of foreign origin: A cross-sectional study. Nursing and Health Sciences, 22(2), 226-234.
Bäckström, C., Söderlund, T., Thorstensson, S., Mårtensson, L., Golsäter, M. (2020). Midwives' Experiences of Providing the “Inspirational Lecture” as a Care Intervention for Expectant Parents: A Qualitative Study Frontiers In Public Health, 8.
Wahlström, E., Golsäter, M., Granlund, M., Holmström, I., Larm, P., Harder, M. (2020). How do school nurses promote participation in health visits with children of foreign origin? European Journal of Public Health, 30(Supplement 5).
Stenmarker, M., Enskär, K., Björk, M., Pinkava, M., Rolander, B., Golsäter, M. (2020). Childhood cancer survivors: Self-reported quality of life during and after the cancer trajectory Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 7(4), 336-345.
Johansson, L., Lingfors, H., Golsäter, M., Kristenson, M., Fransson, E. (2019). Can physical activity compensate for low socioeconomic status with regard to poor self-rated health and low quality-of-life? Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-10.
Golsäter, M., Enskär, K., Knutsson, S. (2019). Parents’ perceptions of how nurses care for children as relatives of an ill patient: Experiences from an oncological outpatient department European Journal of Oncology Nursing, 39, 35-40.
Oldin, C., Golsäter, M., Schollin Ask, L., Fredriksson, S., Stenmarker, M. (2019). Introduction of rotavirus vaccination in a Swedish region: assessing parental decision-making, obtained vaccination coverage and resulting hospital admissions Acta Paediatrica, 108(7), 1329-1337.
Harder, M., Andersson, S., Golsäter, M. (2019). Child healthcare nurses’ encounters with parents whose child is overweight Nordic journal of nursing research, 39(3), 152-158.
Wigert, H., Fors, A., Nilsson, S., Dalenius, K., Golsäter, M. (2019). A person-centred approach when encountering students with recurrent pain: School nurses’ experiences Journal of School Nursing.
Golsäter, M., Nilsson, S., Wigert, H. (2019). Dealing with adolescents' recurrent pain problems in school health care—Swedish school nurses' view Nursing Open, 6(4), 1626-1633.
Almqvist, L., Sjöman, M., Golsäter, M., Granlund, M. (2018). Special support for behavior difficulties and engagement in Swedish preschools , 3.
Andersson, A., Melke, A., Andersson Gäre, B., Golsäter, M. (2018). Identification of children as relatives with a systematic approach; a prerequisite in order to offer advice and support Quality Management in Health Care, 27(3), 172-177.
Eriksson, M., Lingfors, H., Golsäter, M. (2018). Trends in prevalence of thinness, overweight and obesity among Swedish children and adolescents between 2004 and 2015. Acta Paediatrica, 107(10), 1818-1825.
Bäckström, C., Kåreholt, I., Thorstensson, S., Golsäter, M., Mårtensson, L. (2018). Quality of couple relationship among first-time mothers and partners, during pregnancy and the first six months of parenthood Sexual & Reproductive HealthCare, 17, 56-64.
Knutsson, S., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). Nurses' experiences of what constitutes the encounter with children visiting a sick parent at an adult ICU Intensive & Critical Care Nursing, 39, 9-17.
Knutsson, S., Enskär, K., Andersson-Gäre, B., Golsäter, M. (2017). Children as relatives to a sick parent: Healthcare professionals’ approaches Nordic journal of nursing research, 37(2), 61-69.
Bäckström, C., Larsson, T., Wahlgren, E., Golsäter, M., Mårtensson, L., Thorstensson, S. (2017). ‘It makes you feel like you are not alone’: Expectant first-time mothers’ experiences of social support within the social network, when preparing for childbirth and parenting Sexual & Reproductive HealthCare, 12, 51-57.
Harder, M., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). Nurses’ use of pliable and directed strategies when encountering children in child and school healthcare Journal of Child Health Care, 21(1), 55-64.
Petersson, C., Huus, K., Åkesson, K., Enskär, K., Golsäter, M. (2017). To promote child involvement – healthcare professionals' use of a health-related quality of life assessment tool during paediatric encounters European Journal for Person Centered Healthcare, 5(1).
Golsäter, M., Johansson, L., Harder, M. (2017). General practitioners’ accounts of how to facilitate consultations with toddlers: An interview study Scandinavian Journal of Primary Health Care, 36(1), 3-9.
Bäckström, C., Thorstensson, S., Mårtensson, L., Grimming, R., Nyblin, Y., Golsäter, M. (2017). 'To be able to support her, I must feel calm and safe': Pregnant women's partners perceptions of professional support during pregnancy BMC Pregnancy and Childbirth, 17(1).
Golsäter, M., Henricson, M., Enskär, K., Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility? How nurses perceive their role in caring for children as relatives of seriously ill patients European Journal of Oncology Nursing, 25, 33-39.
Hasselberg, M., Huus, K., Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 45(6), 825-835.
Golsäter, M., Norlin, Å., Nilsson, H., Enskär, K. (2016). School nurses’ health dialogues with pupils regarding food habits Nordic journal of nursing research, 36(3), 136-141.
Johansson, L., Golsäter, M., Hedberg, B. (2016). Health dialogue with non-native-speaking parents: Child health nurses’ experiences Nordic journal of nursing research, 36(4), 209-215.
Day, A., Währborg, P., Andersson-Gäre, B., Golsäter, M., Rydå, U., Jansson, M. (2016). An evaluation of daily relaxation training and psychosomatic symptoms in young children , 3(3), 198-208.
Bäckström, C., Mårtensson, L., Golsäter, M., Thorstensson, S. (2016). “It's like a puzzle”: Pregnant women's perceptions of professional support in midwifery care Women and Birth, 29(6), e110-e118.
Golsäter, M., Fast, A., Bergman-Lind, S., Enskär, K. (2015). School nurses' health dialogues with pupils about physical activity British Journal of School Nursing, 10(7), 330-336.
Björkman, B., Golsäter, M., Enskär, K. (2014). Children's Anxiety, Pain, and Distress Related to the Perception of Care While Undergoing an Acute Radiographic Examination Journal of Radiology Nursing, 33(2), 69-78.
Golsäter, M., Enskär, K., Harder, M. (2014). Nurses' encounters with children in child and school health care: negotiated guidance within a given frame Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(3), 591-599.
Björkman, B., Golsäter, M., Simeonson, R., Enskär, K. (2013). Will it Hurt? Verbal Interaction between Child and Radiographer during Radiographic Examination Journal of Pediatric Nursing, 28(6), e10-e18.
Golsäter, M., Lingfors, H., Sidenvall, B., Enskär, K. (2012). Health dialogues between pupils and school nurses: a description of the verbal interaction Patient Education and Counseling, 89(2), 260-266.
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., Enskär, K. (2011). Adolescents' and school nurses' perceptions of using a health and lifestyle tool in health dialogues Journal of Clinical Nursing, 20(17-18), 2573-2583.
Golsäter, M., Sidenvall, B., Lingfors, H., Enskär, K. (2010). Pupils' perspectives on preventive health dialogues British Journal of School Nursing, 5(1), 26-33.
Golsäter, M., Enskär, K., Lingfors, H., Sidenvall, B. (2009). Health counselling: parental-oriented health dialogue - an innovation for child health nurses Journal of Child Health Care, 13(1), 75-88.
Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E., Kreuger, A. (1997). Life situation and problems as reported by children with cancer and their parents Journal of Pediatric Oncology Nursing, 14(1), 18-26.
Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E., Kreuger, A. (1997). Parental reports of changes and challenges that result from parenting a child with cancer Journal of Pediatric Oncology Nursing, 14(3), 156-163.
Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E. (1997). Symptom distress and life situation in adolescents with cancer Cancer Nursing, 20(1), 23-33.

Doktorsavhandling

Golsäter, M. (2012). Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa: en utmanande uppgift (Doctoral thesis). School of Health Sciences, Jönköping University

Konferensbidrag

Golsäter, M., Enskär, K., Sidenvall, B., Andersson-Gäre, B., Lingfors, H. (2006). Att arbeta med Hälsokurvan inom Barnhälsovården. Familjefokuserad Omvårdnad, Kalmar 18-19 maj 2006..

Rapport

Andersson, A., Andersson-Gäre, B., Golsäter, M., Melke, A. (2016). Erfarenheter från lärandeseminarier: Barn som anhöriga: Reflektioner från följeforskning. Jönköping: Jönköping University, Jönköping Academy For Improvement Of Health And Welfare

Övrigt