Marie Golsäter

Adjungerad lektor omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Filosofie Doktor, Ph.D.

Kontakt

Extern telefon
0722417511
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Marie Golsäter är barnsjuksköterska, Fil dr i omvårdnad och adjungerad universitetslektor vid avdelningen för omvårdnad vid Jönköping University. Marie arbetar som verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Region Jönköpings Län och är medlem i den tvärprofessionella forskningsmiljön CHILD vid Jönköping University.

Maries avhandlingsarbete hade fokus på ungdomars och sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal inom barnhälsovård och elevhälsa. Syftet var också att studera användbarheten av "Hälsokurvan" som pedagogiskt verktyg vid hälsosamtal inom barnhälsovård och elevhälsa.

Fortsatta studier har till stor del haft fokus på barns möten med hälso- och sjukvården inom bland annat barnhälsovård, elevhälsa, röntgen samt barns som anhöriga när en förälder är sjuk. Hälsofrämjande arbete med fokus på samtal om hälsa och levnadsvanor är också ett fortsatt område för Maries forskning.

I samverkan med Mälardalens högskola arbetar Marie nu med projektet Hälsobesök med barn med utländsk bakgrund inom barnhälsovård och elevhälsa där fokus är sjuksköterskors kulturella kompetens samt barns delaktighet.