Marie Golsäter

Universitetslektor omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Filosofie Doktor, Ph.D.


Kontakt

Rum
Ga637
Telefon
+46 36-10 1238
Signatur
GoMa
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Det övergripande syftet med Marie Golsäters forskningsprojekt är att  studera och beskriva barn, ungdomars och sjuksköterskors erfarenheter av hälsosamtal inom barn och skolhälsovården. Syftet är också att studera användbarheten av "Hälsokurvan" som pedagogiskt verktyg vid hälsosamtal inom barn och skolhälsovård.

Projektet har sin utgångspunkt i ett länsövergripande arbete för att främja en hälsosam livsstil hos barn och ungdomar i Jönköpings län och är en del av barndialogen som är ett arbetet i samverkan mellan Landstinget i Jönköping och kommunerna i länet.

För närvarande arbetar Marie med en videoobservationsstudie där interaktionen i mötet mellan eleven och skolsköterskan studeras.

Antologibidrag

Golsäter, M. Enskär, K. (2012). Elevcentrerade hälsosamtal med hjälp av ett strukturerat hälsoverktyg. Lund: Studentlitteratur More information
Enskär, K. Golsäter, M. (2009). Från barndom till ungdom. Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Knutsson, S. Golsäter, M. Enskär, K. (2017). Nurses' experiences of what constitutes the encounter with children visiting a sick parent at an adult ICU. : Elsevier More information
Bäckström, C. Larsson, T. Wahlgren, E. Golsäter, M. Mårtensson, L. Thorstensson, S. (2017). ‘It makes you feel like you are not alone’. : Elsevier More information
Harder, M. Enskär, K. Golsäter, M. (2017). Nurses’ use of pliable and directed strategies when encountering children in child and school healthcare. : Sage Publications More information
Golsäter, M. Johansson, L. Harder, M. (2017). General practitioners’ accounts of how to facilitate consultations with toddlers. : Taylor & Francis More information
Golsäter, M. Norlin, Å. Nilsson, H. Enskär, K. (2016). School nurses’ health dialogues with pupils regarding food habits. More information
Golsäter, M. Henricson, M. Enskär, K. Knutsson, S. (2016). Are children as relatives our responsibility?. More information
Hasselberg, M. Huus, K. Golsäter, M. (2016). Breastfeeding preterm infants at a neonatal care unit in rural Tanzania. More information
Day, A. Währborg, P. Andersson-Gäre, B. Golsäter, M. Rydå, U. Jansson, M. (2016). An evaluation of daily relaxation training and psychosomatic symptoms in young children. More information
Petersson, C. Huus, K. Åkesson, K. Enskär, K. Golsäter, M. (2016). To promote child involvement – healthcare professionals use of an health-related quality of life assessment tool during pediatric encounters. More information
Knutsson, S. Enskär, K. Andersson-Gäre, B. Golsäter, M. (2016). Children as relatives to a sick parent. More information
Johansson, L. Golsäter, M. Hedberg, B. (2016). Health dialogue with non-native-speaking parents. More information
Bäckström, C. Mårtensson, L. Golsäter, M. Thorstensson, S. (2016). “It's like a puzzle”. : Elsevier More information
Golsäter, M. Fast, A. Bergman-Lind, S. Enskär, K. (2015). School nurses' health dialogues with pupils about physical activity. : MA Healthcare Limited More information
Björkman, B. Golsäter, M. Enskär, K. (2014). Children's Anxiety, Pain, and Distress Related to the Perception of Care While Undergoing an Acute Radiographic Examination. More information
Golsäter, M. Enskär, K. Harder, M. (2014). Nurses' encounters with children in child and school health care: negotiated guidance within a given frame. More information
Björkman, B. Golsäter, M. Simeonson, R. Enskär, K. (2013). Will it Hurt? Verbal Interaction between Child and Radiographer during Radiographic Examination. More information
Golsäter, M. Lingfors, H. Sidenvall, B. Enskär, K. (2012). Health dialogues between pupils and school nurses. More information
Golsäter, M. Sidenvall, B. Lingfors, H. Enskär, K. (2011). Adolescents' and school nurses' perceptions of using a health and lifestyle tool in health dialogues. More information
Golsäter, M. Sidenvall, B. Lingfors, H. Enskär, K. (2010). Pupils' perspectives on preventive health dialogues. More information
Golsäter, M. Enskär, K. Lingfors, H. Sidenvall, B. (2009). Health counselling. More information
Enskär, K. Carlsson, M. Golsäter, M. Hamrin, E. Kreuger, A. (1997). Parental reports of changes and challenges that result from parenting a child with cancer. More information
Enskär, K. Carlsson, M. Golsäter, M. Hamrin, E. Kreuger, A. (1997). Life situation and problems as reported by children with cancer and their parents. More information
Enskär, K. Carlsson, M. Golsäter, M. Hamrin, E. (1997). Symptom distress and life situation in adolescents with cancer. More information

Avhandling

Golsäter, M. (2012). Hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa. Dissertation Series. School of Health Sciences. : School of Health Sciences, Jönköping University More information

Konferensbidrag

Golsäter, M. Enskär, K. Sidenvall, B. Andersson-Gäre, B. Lingfors, H. (2006). Att arbeta med Hälsokurvan inom Barnhälsovården. More information

Rapport

Andersson, A. Andersson-Gäre, B. Golsäter, M. Melke, A. (2016). Erfarenheter från lärandeseminarier. Jönköping: Jönköping University, Jönköping Academy For Improvement Of Health And Welfare More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information