Vezir Aktas

Universitetslektor
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Docent

Kontakt

Rum
Hc331
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Aktas är utbildad vid Hacettepe-universitetet i Ankara i Turkiet. Han har en kandidat-, master- och forskarutbildning från universitetes humanistiska fakultet, Institutionen för psykologi. Hans forskningsfokus faller främst inom två områden: aggression och altruism. Även sociala representationer, attribution, stereotypering och grupprelationer samt konflikter är av särskilt intresse.
Hans doktorsavhandling fokuserade på prosociala och antisociala beteenden i en turkisk urvalsgrupp genom att tillämpa Bernard Weiners ansvarsmodell (Judgement of Responsibility Model).  

Biografi

Han har sedan sin doktorsexamen arbetat 4 år vid Dicle-universitetet i Diyarbakir, där han tjänstgjorde som avdelningschef och undervisade i flera av psykologins huvudområden samt i forskningsmetoder och statistik.

Aktas är sedan 2011 verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation och är sedan 2014 anställd som universitetslektor i socialpsykologi. Han tillhör forskningsmiljön Livslångt lärande och är därmed också knuten i huvudsak till Personalprogrammet samt fristående kurser. Han undervisar i allmän psykologi, socialpsykologi, politisk psykologi, forskningsmetoder och statistik.

Antologibidrag

Persson, R., Aktaş, V. (2019). Understanding why an immigrant neurosurgeon is driving your taxi: On highly qualified foreign labour looking for work in your country. In: H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 153 -162). London, UK: Routledge
Persson, R., Aktas, V. (2019). Those who know more than you: Talent management in the Google era. In: H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 190 -202). London, UK: Routledge
Aktaş, V., Persson, R. (2017). Fel person på fel plats: Om högutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 191 -206). Lund, SE: Studentlitteratur AB
Persson, R., Aktaş, V. (2017). De som kan mer än du: Talent management i Googles tidevarv för särskilda begåvningar i svenska organisationer. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 237 -256). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Aktaş, V., Tepe, Y., Persson, R. (2021). Investigating Turkish university students’ attitudes towards refugees in a time of Civil War in neighboring Syria Current Psychology, 40(2), 553-562.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2020). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara British Journal of Educational Studies, 68(3), 365-388.
Rapp, S., Aktaş, V., Ståhlkrantz, K. (2020). Schoolboards' expectations of the superintendent–a Swedish national survey Educational review (Birmingham).
Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts , 1, 30-35.
Kındap-Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). The mediating role of needs satisfaction for prosocial behavior and autonomy support Current Psychology.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186.
Cirhinlioğlu, F., Aktaş, V. (2006). Sosyal Temsil Kuramı’na genel bir bakış (A General Approach to the Social Representation Theory) C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (Cumhuriyet University-Journal of Social Sciences), 30(2), 163-174.
Aktaş, V., Cirhinlioğlu, F., Özkan, B. (2004). Türk örnekleminde avukat olan ile olmayanların adalete ve Türkiye’deki hukuk sistemine ilişkin sosyal temsilleri (Social representations of justice system among lawyers vs. non lawyers in a Turkish sample) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Hacettepe University-Journal of Faculty of Letters), 21(2), 61-80.

Konferensbidrag

Ishäll, L., Aktaş, V., Bjursell, C., Ozturkcan, S., Bäcklund, J. (2021). Upplevelser av digitaliseringens effekter på lärandet, sociala interaktioner och arbetsmiljön: en kvalitativ pilotstudie under global pandemi. FALF 2021, "Hälsosamt arbetsliv - utopi eller verklighet?", Online, June 14-16, 2021.
Lecusay, R., Mrak, L., Aktaş, V. (2019). Rethinking the Relation between Pedagogy and Sustainability: The Views of Preschool Teachers in Sweden. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, 28 augusti, 2019, Jönköping.
Aktaş, V., Kindap Tepe, Y. (2019). Düşmanca niyet yükleme eğilimi ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Evaluation of the psychometric properties of the Hostile Attribution of Intent Scale]. Cumhuriyet Zirvesi 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 28-30, Ankara, Türkiye [2nd International Congress of Social Sciences, October 28-30, Ankara, Turkey].
Aktaş, V., Kindap Tepe, Y. (2019). Düşmanca niyet yükleme eğilimi ölçeği geliştirme çalışması [Evaluation of the psychometric properties of the Hostile Attribution of Intent Scale]. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mart 08-10, Urfa, Türkiye [1st International Harran Multidisciplinary Studies Congress, March 08-10, Urfa, Turkey].
Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Evlilik öncesi cinsel ilişkiye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması [The development of a scale to measure attitudes towards premarital sex]. Cumhuriyet 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Nisan 19-21, Sivas, Türkiye [Republic 1st International Multidisciplinary Studies Congress, April 19-21, Sivas, Turkey].
Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Eşlerin algıladığı özerk irade ve psikolojik kontrol ölçeklerinin uyarlama çalışması [The adaptation of Autonomy Support Scale-Spouse Form and Psychological Control Scale-Spouse Form]. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 28-30, Ankara, Türkiye [2nd International Congress of Social Sciences, October 28-30, Ankara, Turkey].
Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å., Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Şahin Nafia, D., Orhan, A., Aktaş, V. (2002). A decade-Span View to Changes in The Beliefs in A Just World in The Turkish Culture. The IXth International Social Justice Conference, University of Skövde, Sweden, June, 17-20 2002.