Vezir Aktas

Universitetslektor Socialpsykologi
Avdelningen för pedagogik och psykologi , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktor i socialpsykologi

Forskning

Aktas är utbildad vid Hacettepe-universitetet i Ankara i Turkiet. Han har en kandidat-, master- och forskarutbildning från universitetes humanistiska fakultet, Institutionen för psykologi. Hans forskningsfokus faller främst inom två områden: aggression och altruism. Även sociala representationer, attribution, stereotypering och grupprelationer samt konflikter är av särskilt intresse.
Hans doktorsavhandling fokuserade på prosociala och antisociala beteenden i en turkisk urvalsgrupp genom att tillämpa Bernard Weiners ansvarsmodell (Judgement of Responsibility Model).  

Biografi

Han har sedan sin doktorsexamen arbetat 4 år vid Dicle-universitetet i Diyarbakir, där han tjänstgjorde som avdelningschef och undervisade i flera av psykologins huvudområden samt i forskningsmetoder och statistik.

Aktas är sedan 2011 verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation och är sedan 2014 anställd som universitetslektor i socialpsykologi. Han tillhör forskningsmiljön Livslångt lärande och är därmed också knuten i huvudsak till Personalprogrammet samt fristående kurser. Han undervisar i allmän psykologi, socialpsykologi, politisk psykologi, forskningsmetoder och statistik.

Antologibidrag

Persson, R., Aktaş, V. (2019). Understanding why an immigrant neurosurgeon is driving your taxi: On highly qualified foreign labour looking for work in your country. In: H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 153 -162). London, UK: Routledge
Persson, R., Aktas, V. (2019). Those who know more than you: Talent management in the Google era. In: H. Ahl, I. Bergmo-Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 190 -202). London, UK: Routledge
Aktaş, V., Persson, R. (2017). Fel person på fel plats: Om högutbildade invandrare på den svenska arbetsmarknaden. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 191 -206). Lund, SE: Studentlitteratur AB
Persson, R., Aktaş, V. (2017). De som kan mer än du: Talent management i Googles tidevarv för särskilda begåvningar i svenska organisationer. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo-Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 237 -256). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K., Persson, R. (2020). Taking to the streets: A study of the street academy in Ankara British Journal of Educational Studies, 68(3), 365-388.
Rapp, S., Aktaş, V., Ståhlkrantz, K. (2020). Schoolboards' expectations of the superintendent–a Swedish national survey Educational review (Birmingham).
Borell, K., Nilsson, M., Aktaş, V. (2019). Den akademiska friheten i Turkiet har snöpts , 1, 30-35.
Kındap-Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). The mediating role of needs satisfaction for prosocial behavior and autonomy support Current Psychology.
Aktaş, V., Nilsson, M., Borell, K. (2019). Social scientists under threat: Resistance and self-censorship in Turkish academia British Journal of Educational Studies, 67(2), 169-186.
Aktaş, V., Tepe, Y., Persson, R. (2018). Investigating Turkish university students’ attitudes towards refugees in a time of Civil War in neighboring Syria Current psychology (New Brunswick, N.J.).
Cirhinlioğlu, F., Aktaş, V. (2006). Sosyal Temsil Kuramı’na genel bir bakış (A General Approach to the Social Representation Theory) C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi (Cumhuriyet University-Journal of Social Sciences), 30(2), 163-174.
Aktaş, V., Cirhinlioğlu, F., Özkan, B. (2004). Türk örnekleminde avukat olan ile olmayanların adalete ve Türkiye’deki hukuk sistemine ilişkin sosyal temsilleri (Social representations of justice system among lawyers vs. non lawyers in a Turkish sample) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Hacettepe University-Journal of Faculty of Letters), 21(2), 61-80.

Konferensbidrag

Lecusay, R., Mrak, L., Aktaş, V. (2019). Rethinking the Relation between Pedagogy and Sustainability: The Views of Preschool Teachers in Sweden. Symposium: Barn, lek, lärande och hållbarhet i utomhusmiljöer, 28 augusti, 2019, Jönköping.
Aktaş, V., Kindap Tepe, Y. (2019). Düşmanca niyet yükleme eğilimi ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi [Evaluation of the psychometric properties of the Hostile Attribution of Intent Scale]. Cumhuriyet Zirvesi 2. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 28-30, Ankara, Türkiye [2nd International Congress of Social Sciences, October 28-30, Ankara, Turkey].
Aktaş, V., Kindap Tepe, Y. (2019). Düşmanca niyet yükleme eğilimi ölçeği geliştirme çalışması [Evaluation of the psychometric properties of the Hostile Attribution of Intent Scale]. 1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Mart 08-10, Urfa, Türkiye [1st International Harran Multidisciplinary Studies Congress, March 08-10, Urfa, Turkey].
Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Evlilik öncesi cinsel ilişkiye yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması [The development of a scale to measure attitudes towards premarital sex]. Cumhuriyet 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Nisan 19-21, Sivas, Türkiye [Republic 1st International Multidisciplinary Studies Congress, April 19-21, Sivas, Turkey].
Kindap Tepe, Y., Aktaş, V. (2019). Eşlerin algıladığı özerk irade ve psikolojik kontrol ölçeklerinin uyarlama çalışması [The adaptation of Autonomy Support Scale-Spouse Form and Psychological Control Scale-Spouse Form]. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ekim 28-30, Ankara, Türkiye [2nd International Congress of Social Sciences, October 28-30, Ankara, Turkey].
Samuelsson, M., Hugo, M., Aktaş, V., Söderström, Å., Ekholm, M. (2018). Social pressure and standpoints in moral dilemmas made by twelve year olds in 1973 and in 2017. 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), 8-10 March 2018, Oslo, Norway.
Şahin Nafia, D., Orhan, A., Aktaş, V. (2002). A decade-Span View to Changes in The Beliefs in A Just World in The Turkish Culture. The IXth International Social Justice Conference, University of Skövde, Sweden, June, 17-20 2002.