Helena Anderström

Universitetsadjunkt i didaktik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Doktorand i pedagogik inriktning didaktik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Koordinator för utbildningsvetenskaplig kärna

Forskning

I ett pluralistiskt, globalt samhälle möts människor med olika uppfattningar om värden och värderingar vilket innebär att elever i skolan möter andra etiska uppfattningar och erfarenheter. En viktig fråga att ställa, utifrån dessa förutsättningar, är hur undervisning kan och bör realiseras i skolans praktik. Helenas forskningsintresse är skolan som moralisk arena och hennes avhandling handlar om etik och undervisning i skolåren 4 – 6 med specifikt fokus på de samhällsorienterande ämnena.

Biografi

Helena är utbildad 1 – 7 SV/SO med behörighet för SO i 4 – 9 och har arbetat i grundskolans alla åldrar. Utöver tjänsten som doktorand så undervisar Helena i lärarutbildningen. Hon undervisar framför allt i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan men också i SO – didaktiska kurser. Helena medverkar också i ett nationenellt nätverk - forum för religionsdidaktisk och pedagogisk forskning (NFR) - för forskare som undersöker frågor om religion och lärande.

 

Artikel

Bäcklund, J., Florin Sädbom, R., Manderstedt, L., Anderström, H. (2024). We are mentoring more often: experiences of being a mentor in a training school project Education Inquiry, 15(2), 203-226. More information
Manderstedt, L., Anderström, H., Florin Sädbom, R., Bäcklund, J. (2022). Consensus and discrepancies on quality: Mentor and student teacher statements on work placement mentoring Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 116. More information
Anderström, H., Manderstedt, L., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2020). Lärarstudenters utsagor om kvalitetsaspekter i handledning under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen Utbildning och Lärande / Education and Learning, 14(1), 45-64. More information
Florin Sädbom, R., Bäcklund, J., Anderström, H., Manderstedt, L. (2019). En skenbar tydlighet? En studie om VFU-handledares och lärarstudenters beskrivningar av hur bedömningsmatrisen används i handledningssamtal Högre Utbildning, 9(1), 48-60. More information

Rapport

Anderström, H., Bäcklund, J., Florin Sädbom, R. (2019). Utvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor 2015–2019. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information