Sonny Johansson

Universitetsadjunkt Informatik
Filosofie magister
Programansvarig Nätverk, infrastruktur och cybersäkerhet