Clare Lindström

Universitetsadjunkt i didaktik inriktning engelska
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Artikel

Lindström, C. (2017). Two tenses are better than one: Using contrast and complexity to develop grammatical understanding International Journal for Lesson and Learning Studies, 6(2), 124-134. More information

Antologibidrag

Lindström, C. (2017). Att börja i det komplexa: Om hur undervisningskonventioner utmanas i en studie om engelsk grammatik. In: Ingrid Carlgren (Ed.), Undervisningsutvecklande forskning: exemplet Learning study (pp. 161 -171). Malmö: Gleerups Utbildning AB More information

Konferensbidrag

Lindström, C. (2016). Two tenses are better than one: Using contrast and complexity to develop grammatical understanding. World Association of Lesson Studies (WALS) International Conference 2016, Exeter, 3-5 September, 2016.. More information
Lindström, C. (2016). Om hur undervisningskonventioner utmanas i en Learning study. Nationell ämnesdidaktisk konferens, NÄD 2016: Ämnesdidaktiska broar, Malmö, 19-21 april, 2016.. More information
Lindström, C. (2015). ‘Drown’ or ‘drowning’ – what is the difference?: How patterns of variation and powerful examples contribute to creating conditions for enhanced student learning of the grammatical structure, the progressive aspect. 16th Biennial EARLI conference, Limassol, 25-29 August, 2015.. More information
Lindström, C. (2013). Intending Learning: A Report of a Learning Study about the Grammatical Structure, the Progressive, with 6th grade English Language Learners in Sweden. The World Association of Lesson Studies (WALS), Gothenburg, 6-9 September, 2013.. More information
Lindström, C. (2013). Intending Learning: A Report of a Learning Study about the Grammatical Structure, the Progressive Aspect, with 6th grade English Language Learners in Sweden. Passion for Language: Innovative Methods in Language Learning, International conference, Jönköping, 13-14 June, 2013.. More information

Licentiatavhandling

Lindström, C. (2015). Making a difference: Exploring the teaching and learning of the English progressive aspect among Swedish 6th grade students (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information