Djordje Popovic

Biträdande universitetslektor integrerad produkt- och produktionsutveckling
Teknologie doktor

Biografi


Djordje föddes (1985) och är uppvuxen i Belgrad, Serbien. År 2011 avlade han teknologi kandidatexamen inom huvudområdet Trä bearbetnings processer med inriktning Möbler kvalité vid Skog och Trä Högskolan, Belgrad Universitetet. Året efter (augusti, 2012) flyttade han till Skellefteå, Sverige och började med masterstudier inom Träteknik vid Luleå tekniska universitet. Början av 2015 fick han masterexamen och därefter flyttade till Jönköping och började därvid sin doktorandtjänst inom området produktionssystem på avdelningen Industriell Organisation och Produktion vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Samtidigt var han inskriven i ProWOOD forskarskola. Han disputerade i september 2020. Efter 9 månader anställning i industrin (OBOS Sverige AB) har han tagit en biträdande universtitetslektor tjänsten på JTH där han håller på med 50% forskningsaktiviteter på OBOS Sverige AB och 50% undervisning på både kandidat, master och avancerat nivå.

Forskning

Syftet med forskningen är att få en bättre förståelse av hur effektiviteten för småhus off-site produktion kan förbättras genom processplattformsutveckling. Liksom andra branscher står industriellt husbyggande också inför ett ökat behov av kundanpassade produkter. Det enda sättet för företagen att erbjuda variation till marknaden och göra vinst med prisvärda produkter är genom att förbättra den interna effektiviteten. Detta innebär att eliminera icke värdeskapande moment från sina processer och behålla värdeskapande aktiviteter. Under de senaste årtionden finns det många företag som har mött denna utmaning och fått en ekonomisk positiv utveckling med hjälp av processplattformar. Denna studie har fokus på prefabriceringsprocesser i off-site produktion av småhus. Genom att samla tillgänglig kunskap från litteratur om processplattformar och förena den med empiriska resultat från fallföretag, kommer det att undersökas hur dessa principer kan tillämpas inom ramen för industriellt husbyggande. Omkonfigurerbara och flexibla produktionslösningar tillsammans med barriärerna för deras genomförande förväntas vara de viktigaste slutsatserna från detta forskningsprojekt.

Artikel

Vestin, A., Säfsten, K., Popovic, D. (2023). Mitigating product data management challenges in the wooden single-family house industry Journal of Information Technology in Construction, 28, 757-773. More information
Popovic, D., Schauerte, T., Elgh, F. (2022). Product platform alignment in industrialised house building Wood Material Science & Engineering, 17(6), 572-585. More information
Popovic, D., Elgh, F., Heikkinen, T. (2021). Configuration of flexible volumetric elements using product platforms: Information modeling method and a case study Automation in Construction, 126. More information
Pahlberg, T., Thurley, M., Popovic, D., Hagman, O. (2018). Crack detection in oak flooring lamellae using ultrasound-excited thermography Infrared physics & technology, 88, 57-69. More information
Popovic, D., Meinlschmidt, P., Plinke, B., Dobic, J., Hagman, O. (2015). Crack Detection and Classification of Oak Lamellas Using Online and Ultrasound Excited Thermography Pro Ligno, 11(4), 464-470. More information

Doktorsavhandling

Popovic, D. (2020). The development and use of product platforms in single-family industrialized house building (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Antologibidrag

Popovic, D., Rösiö, C. (2019). Product and manufacturing systems alignment: a case study in the timber house building industry. In: Irene Lill & Emlyn Witt (Ed.), 10th Nordic Conference on Construction Economics and Organization (pp. 357 -364). More information

Konferensbidrag

Popovic, D., Lindholm, J. (2023). Applying generative design in industrialized house building? – Prerequisites. 2023 European Conference on Computing in Construction and the 40th International CIB W78 Conference, Crete, Greece, 10-12 July, 2023. More information
Vestin, A., Säfsten, K., Popovic, D. (2022). Information Management in the Wooden Single-Family House Industry-Challenges and Potential Solutions. Amsterdam: IOS Press, 10th Swedish Production Symposium (SPS2022), School of Engineering Science, University of Skövde, Sweden, April 26–29 2022. More information
Popovic, D., Raudberget, D., Elgh, F. (2020). Product platforms in industrialized house building – information modeling method. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS), 6-9 October, 2020, Jönköping, Sweden. More information
Popovic, D., Thajudeen, S., Vestin, A. (2019). Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building. Modular and Offsite Construction Summit 2019, May 21-24 2019, Banff, Canada. More information
Popovic, D., Schauerte, T., Johansson, J. (2017). Prefabrication of single-family timber houses - Problem areas and wastes. 25th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, IGLC 2017, Heraklion, Greece, 9-12 July 2017. More information
Popovic, D., Fast-Berglund, Å., Winroth, M. (2016). Production of customized and standardized single family timber houses – A comparative study on levels of automation. 7th Swedish Production Symposium. More information
Popovic, D., Winroth, M. (2016). Industrial timber house building – levels of automation. 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction, Auburn, United States, 18 July 2016 through 21 July 2016. More information
Popovic, D., Broman, O., Hagman, O. (2014). Optimizing the cross cutting operation using research design metod. Annual International Conference on “Production Engineering & Management” : 25/09/2014 - 26/09/2014. More information

Övrigt

Vestin, A., Säfsten, K., Popovic, D. (2023). Enablers for PLM implementation in the Wooden Single-Family House Industry. More information

Licentiatavhandling

Popovic, D. (2018). Off-site manufacturing systems development in timber house building: Towards mass customization-oriented manufacturing (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information