David Johansson

Universitetsadjunkt Socialt arbete
Doktorand
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

David Johansson är doktorand i Välfärd och socialvetenskap samt universitetsadjunkt vid Avdelningen för socialt arbete. Johanssons forskning berör psykologiskt välbefinnande hos vuxna individer med psykiska funktionshinder.

David Johansson är Socionom med en masterexamen i psykologi. Johansson har arbetat som familjebehandlare inom den sociala barnavården med ett särskilt fokus på barn som tidigt familjehemsplaceras.