Lisbeth Johansson

Doktorand

Lisbeth Johansson är doktorand inom Hälsa- och Vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Doktorandprojektet innefattar fysisk aktivitet, riktade hälsosamtal ur ett salutogetetiskt perspektiv.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att ytterligare förstå sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa i befolkningen och i socialt utsatta grupper. Vidare är syftet att validera frågorna om fysisk aktivitet och utforska patienters upplevelser i kontexten av det svenska konceptet för hälsosamtal riktade mot hjärtkärlsjukdom. 

 Majoriteten av avhandlingsartiklarna har en kvantitativ studiedesign, av vilka två bygger på ett datamaterial från LSH studien (Livsvillkor, stress och hälsa) och handlar om fysisk aktivitet, hälsa, livskvalitet med fokus på socioekonomiska svaga grupper. Den tredje är en valideringsstudie för ett frågeunderlag om fysisk aktivitet som används i samband med riktade hälsosamtal. En kvalitativ artikel planeras också med intervjuer om samtalet om fysisk aktivitet, motivation och känsla av sammanhang i samband med det riktade hälsosamtalet.

Lisbeth blev legitimerad sjuksköterska 1995 och är även distriktssköterska med magisterexamen. Hon arbetar nu inom Region Jönköpings Län med riktade hälsosamtal för vuxna på primärvårdens FoU enhet, Futurum- akademin för hälsa och vård. Lisbeth är som doktorand kopplad till forskningsmiljön Jönköping Academy.

Artikel

Johansson, L., Fransson, E., Lingfors, H., Golsäter, M. (2024). Exploring how people achieve the recommended levels of physical activity despite self-reported economic difficulties: a sense of coherence perspective BMC Primary Care, 25(1). More information
Johansson, L., Eriksson, M., Dahlin, S., Lingfors, H., Golsäter, M. (2023). Healthcare professionals' experiences of targeted health dialogues in primary health care Scandinavian Journal of Caring Sciences. More information
Johansson, L., Lingfors, H., Golsäter, M., Rolander, B., Fransson, E. (2023). Agreement between questions about physical activity and sitting time, and device-based measures, used in Swedish targeted health dialogues in the context of primary health care BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 15(1). More information
Johansson, L., Lingfors, H., Golsäter, M., Kristenson, M., Fransson, E. (2021). Physical activity related to mastery and vitality in a Swedish adult population with economic difficulties BMC Public Health, 21(1). More information
Johansson, L., Lingfors, H., Golsäter, M., Kristenson, M., Fransson, E. (2019). Can physical activity compensate for low socioeconomic status with regard to poor self-rated health and low quality-of-life? Health and Quality of Life Outcomes, 17(1), 1-10. More information
Johansson, L., Golsäter, M., Hedberg, B. (2016). Health dialogue with non-native-speaking parents: Child health nurses’ experiences Nordic journal of nursing research, 36(4), 209-215. More information

Doktorsavhandling

Johansson, L. (2024). To do or not to do? Physical activity in relation to socioeconomic status and health – a salutogenic perspective in the context of targeted health dialogues (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Antologibidrag

Hultgren, E., Johansson, L. (2021). Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. In: E.-K. Hultgren (Ed.), Distriktssköterskans specialistområden (pp. 129 -140). Lund: Studentlitteratur AB More information