Victor Strandgren

Universitetsadjunkt produktutveckling
Programansvarig Produktutveckling med möbeldesign