Paula Bergman

Doktorand

Kontakt

Rum
Gf315
Extern telefon
0706980100
Ändra din information

Forskningsgrupper

Paula Bergman är doktorand inom Välfärd- och socialvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd. I henns doktorandprojekt studerar hon betydelsen av deltagande i kulturaktiviteter i grupp (KUR) som rehabiliteringsinsats för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller långvarig ospecifik smärta.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera om KUR kan vara en insats som kan bidra till ökat välbefinnande, minskad sjukskrivning och ökad arbetsåtergång för individer i målgruppen.

Avhandlingen kommer innehålla studier med både kvalitativ- och kvanitativ metod.

Paula arbetar som folkhälsoutvecklare inom Region Jönköpings län och har en magisterexamen  i folkhälovetenskap.

 

 

Artikel

Bergman, P., Rusaw, D., Bülow, P., Skillmark, M., Jansson, I. (2023). Effects of arts on prescription for persons with common mental disorders and/or musculoskeletal pain: A controlled study with 12 months follow-up Cogent Public Health, 10(1). More information
Bergman, P., Jansson, I., Bülow, P. (2021). ‘No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study Nordic Journal of Arts, Culture and Health, 3(1-2), 9-20. More information
Elmqvist, C., Lindahl, J., Bergman, P., Ekeberg, B., Svensson, I. (2019). Benefits of a slideshow with nature pictures and music in the emergency department waiting room - a pilot study European Journal for Person Centered Healthcare, 7(2). More information
Carlsson, N., Kullberg, A., Johansson, I., Bergman, P., Skagerström, J., Andersson, A. (2018). Exploring experiences among adopters during the diffusion of a novel dance intervention in Sweden International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 13(1). More information

Rapport

Johansson, A., Bergman, P., Timén, E. (2022). Möten med minnen: Ett samverkansprojekt mellan Jönköpings läns Hembygdsförbund, Region Jönköpings län och Hälsohögskolan, Jönköping University. Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare More information