Karen Ann Blom

Doktorand i pedagogik
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hc225
Telefon
SMS-nummer
+46 73-682 98 58
Ändra din information

Forskning

Vem är jag? Vem är du? Vem vi är och var vi är påverkas ofta av våra förfäders ursprung. Jakten på våra rötter verkar på många sätt vara en längtan efter anknytning till det förflutna, en sökning efter tillhörighet. I en allt mer globaliserad digital värld med fler människor i rörelse och med mindre personlig social interaktion förefaller fler och fler människor uppleva ett behov av tillhörighet till en plats.

Karen Anns avhandling fokuserar på ett slags personligt historiebruk och den ökande trenden av olika former av släktforskning. Syftet är att undersöka och generera kunskap kring individers egna föreställningar om släktskap, hur de använder släktforskning för att försöka återskapa anknytning inte bara till personer utan även platser som de upplever sig ha anknytning till och hur detta avspeglas i dessa personers identitet.

Biografi

Med sin bakgrund som grundskolelärare har Karen Ann mycket erfarenhet både praktiskt och teoretiskt där hon har utvecklat hennes tänkande omkring vad lärande betyder i olika sammanhäng. Hon forskade aktivt under sina år som lärare. Vid Institute of International and Comparative Education (IIE), Stockholm University skrev Karen Ann sin mastersavhandling med titeln,”The Transmission of Indigenous Culture: An Analysis of Policy Implementation and Reflection of Non-Formal Education and Sami Community Perspectives in Sweden”. Sedan dess har Karen Ann jobbat med olika projekt bl a ”Education for Rural Transformation” (ERT) samt barns sociala samspel inom skolor. 

Karen Ann har jobbat som adjunkt och har undervisat flera kurser inom lärarutbildning och i fristående kurser. Hon var en av två doktorandrepresentanter vid HLKs doktorandgrupp och var med JU doktorandrådet tidigare. Nu håller Karen Ann på att utveckla sin egen kunskap, är delaktig i kurser på forskningsnivå och jobbar med sitt eget projekt.

Artikel

Blom, K. (2023). “What is the Real Sweden?”: Negotiating a presented frame of identity from within "Allt för Sverige" Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 15(2), 22-44. More information
Blom, K. (2022). Navigating narratives of genetic categorization at the frayed edges of identity New genetics and society (Print), 41(4), 334-357. More information
Cederborg, A., Ringmar Sylwander, K., Blom, K. (2016). Research expanding current understandings of bullying in Sweden Pensamiento Psicológico, 14(1), 131-146. More information

Antologibidrag

Chinapah, V., Blom, K. (2013). Education for Rural Transformation (ERT) Good Practices: Myth or reality!. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspectives, Volume 1: From theory to practice (pp. 31 -52). Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University More information
Chinapah, V., Blom, K., Gani-Dutt, K. (2013). Introduction. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspectives, Volume 1: From theory to practice Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University More information
Chinapah, V., Blom, K., Gani-Dutt, K. (2013). Introduction. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Education for Rural Transformation (ERT): Good practices from national and international perspectives, Volume 2: The "schooling" challenge Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University More information
Chinapah, V., Blom, K. (2012). Introduction. In: Vinayagum Chinapah (Ed.), Voices from within: Redefining the “Spaces” of international and comparative education, a collective contribution Stockholm: Institute of International Education, Department of Education, Stockholm University More information

Konferensbidrag

Blom, K. (2023). Negotiated learning of the past for knowing in the present: Family history encounters with(in)Sweden. De Svenska Historiedagarna [The Swedish Historical Days Conference], Uppsala, 30 september–2 oktober 2022. More information
Blom, K. (2021). Emotional Assemblage of Place in the Process of Authentication. Paris: European Sociological Association, 15th ESA Conference, 31 August - 3 September 2021, Barcelona, Spain. More information
Blom, K. (2021). The Transitional Space of Genetic Ancestry Maps in the Construction of Identity. Space and Place in the Humanities Workshop, 8-10 June, Stockholm, Sweden. More information
Blom, K. (2019). At the Crossroads of Learning, Place, and Identity. American Studies in Sweden Workshop, October 4-5, 2019, Uppsala, Sweden. More information

Övrigt

Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Balans mellan undervisning och forskning + besök av prof. Tobias Samuelsson! Doktorandpodd@HLK: Avsnitt 15 av HLKs doktorandpodd. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Vara på konferens om rädsla och vad gör andra doktorander?: Avsnitt 16 av HLKs doktorandpodd. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Nyfiken på MKV-doktoranden Annika W!: Avsnitt 17 av HLKs doktorandpodd. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2022). HLK:s doktorandpodd 2022: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University.. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2021). HLK:s doktorandpodd 2021: En doktorandpodd av doktorander från Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2020). HLK:s doktorandpodd 2020: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information