Cecilia Hedmo

Doktorand

Cecilia Hedmo är utbildad specialist inom ortodonti och verksam på avdelningen för ortodonti i Jönköping sedan 2017. Sedan 2018 är hon även doktorand på Forskarskolan.

Forskning

Cecilias avhandling handlar om, och jämför till viss del, två olika behandlingsmetoder för patienter som saknar en eller två av sina laterala incisiver (framtänder) i överkäken. 

Avhandlingen består av fyra stycken delarbeten där det övergripande syftet är att öka kunskapen gällande två behandlingsmetoder, ortodontisk luckslutning och implantatersättning, hos patienter som saknar en eller två av sina laterala incisiver med avseende på estetiskt resultat, kostnader och hur de olika behandlingsalternativen upplevs av patienten.  

Två delarbeten är publicerade. Det första är en studie som undersöker och jämför det estetiska resultatet hos patienter med aplasi av laterala incisiven behandlade med antingen ortodontisk luckslutning eller implantatersättning. 
Laypeople and dental professionals’ perception of the aesthetic outcome of two treatments for missing lateral incisors
Clin Exp Dent Res 2022 Vol. 8 Issue 1 Pages 262-269
Cecilia Hedmo, Rune Lindsten, Eva Josefsson

Den andra publicerade studien utvärderar kostnader för behandling med ortodontisk luckslutning eller implantatersättning hos patienter med avsaknad av en eller två laterala incisiver i överkäken. Utvärdering görs med avseende på samhällskostnader som uppkommer till följd av behandlingen under en 12års period. 
A cost analysis of orthodontic space closure and implant treatment in patients missing maxillary lateral incisors with a long-term perspective. 
Eur J Orthod. 2023. 
Cecilia Hedmo, Runde Lindsten, Eva Josefsson, Thomas Davidson.

Kommande delarbeten fokuserar på att genom kvalitativa intervjuer med patienter som saknar en eller två laterala incisiver i överkäken, och som behandlats med implantat eller ortodontisk luckslutning, undersöka deras erfarenheter av de två olika behandlingsmetoderna samt att utvärdera estetiska och kliniska fynd hos patienter behandlade med ortodontisk luckslutning eller implantat ersättning p.g.a. agenesi av en eller två laterala incisiver i överkäken som är behandlade med 10 års skillnad. 

Huvudhandledare är Docent Rune Lindsten. Bihandledare är Doktor Eva Josefsson och Doktor Aimee Ekman. 

Artikel

Hedmo, C., Lindsten, R., Josefsson, E. (2024). Evaluation of the aesthetics and clinical findings in patients with missing maxillary lateral incisors treated with a 10-year interval European Journal of Orthodontics, 46(3). More information
Hedmo, C., Lindsten, R., Josefsson, E., Davidson, T. (2023). A cost analysis of orthodontic space closure and implant treatment in patients missing maxillary lateral incisors with a long-term perspective European Journal of Orthodontics, 45(4), 468-474. More information
Hedmo, C., Lindsten, R., Josefsson, E. (2022). Laypeople and dental professionals' perception of the aesthetic outcome of two treatments for missing lateral incisors Clinical and Experimental Dental Research, 8(1), 262-269. More information