Anne-Marie Suutari

Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Anne-Marie Suutari arbetar som överläkare och kardiolog på Medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. I arbetet ingår kliniskt arbete med hjärtpatienter samt kvalitetsförbättringsarbete lokalt på kliniken och i Region Jönköpings län. Våren 2017 slutförde Anne-Marie masterprogrammet Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping. Efter examen har Anne-Marie medverkat i masterprogrammet som coach och föreläsare.

Sedan våren 2018 är Anne-Marie inskriven som doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, tillhörandes Jönköping Academy. Hon bedriver interaktiv forskning kring co-production, samskapad hälso- och sjukvård, med syftet att studera hur personer som lever med hjärtsjukdom, deras närstående samt sjukvårdspersonal kan samverka för att designa och skapa vården tillsammans. Anne-Marie är särskilt intresserad av att studera co-production i en komplex organisation med olika aktörer och med patienter som har komplexa vårdbehov som behöver tillgodoses både inom primärvården och den specialiserade vården. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är “Co-production of Health and Care Services - Perspectives from Cardiac Care”. 

Anne-Marie var en av talarna vid International Forum Quality & Safety i Amsterdam, maj 2018, då avhandlingens första delstudie presenterades under titeln ‘Learning Café’ Group Education Program with Atrial Fibrillation Patients – A Model for Co-production”. Anne-Marie genomförde sitt halvtidsseminarium hösten 2020.

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, docent vid Hälsohögskolan. Bihandledare är lektor Annika Nordin och docent Johan Thor, samtliga anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Artikel

Suutari, A., Nordin, A., Kjellström, S., Thor, J., Areskoug Josefsson, K. (2022). Using stakeholders' experiences to redesign health services for persons living with heart failure: a case study protocol in a Swedish cardiac care setting [Protocol] BMJ Open, 12(3). More information
Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2). More information
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250. More information

Konferensbidrag

Suutari, A. (2022). Co-producing Health and Care Services – Perspectives from Cardiac Care. SynEnergy, The Microsystem Festival, March 2 – March 4, 2022, Jönköping, Sweden. More information
Suutari, A. (2020). Thesis in progress - Perspectives on co-production in a Swedish chronic cardiac care setting. IIAS Study Group on the Co-Production of Public Services, University of Haifa, Israel, 10 November 2020. More information
Suutari, A., Thor, J. (2018). ‘Learning Café’ group education program with atrial fibrillation patients – a model for co-production. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 2-4 May 2018, Amsterdam, the Netherlands. More information