Lena Patomella

Universitetsadjunkt

Lena Patomella är legitimerad tandhygienist och arbetar vid Avdelningen för odontologi och oral hälsovetenskap. Lenas forskningsområde är oral hälsa med fokus på parodontal sjudom och abdominal aortaaneurysm.