Ann-Sofi Kall

Universitetslektor
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Telefon
Skype
a.s.kall
Schema
Ändra din information

Forskning 

Vilken kunskap, vilka perspektiv och vilka aktörer inkluderas? Vilka framtider berättas och vilken historia beskrivs? Frågor om vilka föreställningar våra beskrivningar rymmer och hur relationer till det vi definierar som natur ser ut, är av betydelse. Om detta handlar Ann-Sofie Kalls forskning. 

Energi, miljö och teknik är centrala teman, men också politiska processer, aktörers möjlighet till påverkan och hur frågor blir politiska. 

I det pågående forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning utforskar hon, tillsammans med kollegorna Therese Asplund, Ola Uhrqvist och Per Gyberg från Linköpings universitet, hur förskolor kan arbeta med att skapa kunskap, aktiviteter och engagemang i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle.

Projektet är ett samverkansprojekt med förskolor i Norrköpings kommun, och tar sin utgångspunkt i pågående diskussioner om samhällets omställning för att nå FN:s globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling. Läs mer om projektet här.

Ann-Sofie Kall delar även i forskningsprojektet Att vända strömmen - ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet  som syftar till skapa en plattform som kan möjliggöra en ökad förståelse för olika aktörers perspektiv på energisystemet. Projektet är tvärvetenskapligt och förlagt till Linköping universitet. Arbetsgruppen omfattar kognitionsvetare, dataloger, lingvister, miljövetare, pedagoger och spelutvecklare. 

 

Biografi

I sin tidigare forskning har hon, bland annat, analyserat hur omställningen av energisystemet till förnybara energikällor har debatterats i riksdagen, politiska och vetenskapliga kontroverser i hanteringen av kärnavfallet, mål- och värderingskonflikter i bruket av skogen, och relationerna mellan miljöengagemang och expertis. Med en tvärvetenskaplig utgångspunkt kombinerar hon perspektiv och analytiska verktyg från framförallt teknik- och vetenskapsstudier, sociologi och historia. 

Kalls avhandling Förnyelse med förhinder. Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010  (2011) handlar om svårigheterna, men också möjligheterna att ställa om energisystemet till förnybara energikällor.  

 

 

Artikel

Kall, A., Asplund, T. (2022). Let Many Stories Bloom: Scholarly Contributions on Narratives for Climate Transitions The International Journal of Climate Change, 14(1), 181-206. More information
Uhrqvist, O., Carlsson, L., Kall, A., Asplund, T. (2021). Sustainability Stories to Encounter Competences for Sustainability Journal of Education for Sustainable Development, 15(1), 146-160. More information

Bok

Anshelm, J., Hultman, M., Kall, A. (2021). Att ställa frågan - att våga omställning: Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971-1991. Lund: Arkiv förlag & tidskrift More information

Antologibidrag

Kall, A., Ford, R., Schick, L. (2021). The power of stories. In: J. Maguire, L. Watts & B. R. Winthereik (Ed.), Energy worlds in experiment (pp. 34 -65). Manchester, UK: Mattering Press More information