Ann-Sofi Kall

Universitetslektor i sociologi
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning 

Vilken kunskap, vilka perspektiv och vilka aktörer inkluderas? Vilka framtider berättas och vilken historia beskrivs? Frågor om vilka föreställningar våra beskrivningar rymmer och hur relationer till det vi definierar som natur ser ut, är av betydelse. Om detta handlar Ann-Sofie Kalls forskning. 

Energi, miljö och teknik är centrala teman, men också politiska processer, aktörers möjlighet till påverkan och hur frågor blir politiska. 

Ann-Sofie Kall deltar i två forskningsprojket om megaspel. I forskningsprojektet Att vända strömmen - ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet syftar till skapa en plattform som kan möjliggöra en ökad förståelse för olika aktörers perspektiv på energisystemet. I forskningsprojektet Att smälta polariseringen – megaspel för nya narrativ om en hållbar framtid används spel för att skapa dialog och upplevelser om  möjligheter och förutsättningar för omställning i stad och på landsbyggd. Projekten är tvärvetenskapliga och båda är förlagda till Linköping universitet. Projektgrupperna omfattar kognitionsvetare, dataloger, ekologer, lingvister, miljövetare, sociologer, pedagoger och spelutvecklare. På bloggen Games for social transformations reflekterar projektets spelutveckalare Magnus Persson om processen att utveckla spelen i projekten.  

I forskningsprojektet ”Världen behöver en ny berättelse” narrativets roll i förskolors arbete med samhällsomställning har hon, tillsammans med kollegor från Linköpings universitet, utforskat hur förskolor kan arbeta med att skapa kunskap, aktiviteter och engagemang i frågor som rör omställning till ett hållbart samhälle.

Projektet är ett samverkansprojekt med förskolor i Norrköpings kommun, och tar sin utgångspunkt i pågående diskussioner om samhällets omställning för att nå FN:s globala mål och agenda 2030 för hållbar utveckling. Läs mer om projektet här.

Biografi

I sin tidigare forskning har hon, bland annat, analyserat hur omställningen av energisystemet till förnybara energikällor har debatterats i riksdagen, politiska och vetenskapliga kontroverser i hanteringen av kärnavfallet, mål- och värderingskonflikter i bruket av skogen, och relationerna mellan miljöengagemang och expertis. Med en tvärvetenskaplig utgångspunkt kombinerar hon perspektiv och analytiska verktyg från framförallt teknik- och vetenskapsstudier, sociologi och historia. 

Kalls avhandling Förnyelse med förhinder. Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010  (2011) handlar om svårigheterna, men också möjligheterna att ställa om energisystemet till förnybara energikällor.  

 

 

Artikel

Kall, A., Uhrqvist, O., Asplund, T. (2024). What’s the matter in education for sustainable development?: How sustainability stories make matter as issues or problems Environmental Education Research, 30(4), 544-559. More information
Asplund, T., Uhrqvist, O., Kall, A., Bijedic, A. (2023). Att lära för FN:s Globala Mål: utmaningar och möjligheter med ämnesövergripande och samskapande undervisning i förskolan NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, 19(1), 35-48. More information
Asplund, T., Kall, A., Uhrqvist, O. (2023). Creative arts for sustainability transformations: Exploring children’s theater for the UN Sustainable Development Goals Elementa: Science of the Anthropocene, 11(1). More information
Kall, A., Asplund, T. (2022). Let Many Stories Bloom: Scholarly Contributions on Narratives for Climate Transitions The International Journal of Climate Change, 14(1), 181-206. More information
Uhrqvist, O., Carlsson, L., Kall, A., Asplund, T. (2021). Sustainability Stories to Encounter Competences for Sustainability Journal of Education for Sustainable Development, 15(1), 146-160. More information
Hultman, M., Kall, A. (2016). Genus och miljö - en fruktbar symbios Tidskrift för Genusvetenskap, 37(1), 3-10. More information

Bok

Anshelm, J., Hultman, M., Kall, A. (2021). Att ställa frågan - att våga omställning: Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971-1991. Lund: Arkiv förlag & tidskrift More information

Antologibidrag

Kall, A., Ford, R., Schick, L. (2021). The power of stories. In: J. Maguire, L. Watts & B. R. Winthereik (Ed.), Energy worlds in experiment (pp. 34 -65). Manchester, UK: Mattering Press More information

Konferensbidrag

Fälton, E., Asplund, T., Kall, A. (2022). Narratives of the relationship between the human and the non-human within Agenda 2030. Other than Human World: Emerging Vegetal Communication in the Public Space, May 25, 2022. More information

Rapport

Uhrqvist, O., Wessbo, S., Asplund, T., Kall, A. (2023). Att skapa den nya berättelse som världen behöver: Ett fortbildningsmaterial för att arbeta med berättelser i lärande för hållbar utveckling i förskolan. Linköping: Linköping University Electronic Press More information