Jens Alvén Sjöberg

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hb136
Telefon
SMS-nummer
+46 73-910 08 14
Ändra din information

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-2033-2550 

Forskning

Jens Alvén Sjöberg (tidigare Sjöberg) forskning är fokuserar på offentliga organisationer och strategisk kommunikation. Hans forskning fokuser på sociala medier, trygghet, tillit, deltagarprocesser och Critical Making. Begreppet Critical Making handlar (i korta drag) om glappet mellan teknik och samhälle, och här är kommunikation och interaktion är nyckelfaktorer i arbetsprocessen/erna.

Jens avhandling undersöker den svenska polisen sociala mediekommunikation gällande skapa trygghet. Projektet involverar anställda inom polismyndigheten och allmänheten. Avhandlingen ämnar att öka kunskapen och förståelsen kring polisens sociala (delvis digitala) kommunikation med fokus på att skapa trygghet. Agenda 2030 finns också med som ett paraply i forskningsprojektet. 


Avhandlingens handledare är Professor Renira Rampazzo Gambarato (huvudhandledare) och docent Cecilia Cassinger (bihandledare).

Medieuppmärksamhet kring Jens forskning

Biografi

Jens tog examen från magisterutbildningen Strategisk medieutveckling, Malmö högskola 2016. Han har alltid varit intresserad av mediekommunikation och lärande. Jens har flerårig erfarenhet som universitetsadjunkt från både Malmö universitet och Blekinge Tekniska Högskola inom ämnen medieproduktion, medieteknik och visuell kommunikation. Utöver det har han arbetat med olika Tv-produktioner från Sveriges television (SVT) Malmö, samt medieproduktioner inom grafisk design och visuell kommunikation för olika företag och organisationer i södra Sverige.

Undervisning

Jens undervisar i kandidatprogrammet inom medie- och kommunikationsvetenskap som föreläsare, handledare och examinator i kurserna: 

  • Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap I, 7,5hp.
  • Kandidatuppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap, 15hp.
  • Kommunikation och organisation, 7,5hp.
  • Organisationers kommunikativa grunder, 7,5hp

Övriga uppdrag vid JU och medieframträdanden

Jens var med och startade upp Högskolan för Lärande och Kommunikations egen doktorandorganisation 2020 och satt som en av två representanter mellan 2020-01-01 och fram till 2022-08-31. 

Utöver det är Jens medgrundarna till HLKs doktorandpodd: https://on.soundcloud.com/bqVSL 

Jens har i samband med valet 2022 medverkat som expert kring politikers sociala medier i SVT Nyheter: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/experten-om-toppolitikernas-sociala-medier 

Artikel

Sjöberg, J., Berglez, P., Gambarato, R. (2023). “Malmö is not Sweden's Chicago”: Policing and the challenge of creating a sense of safety through social media strategies Nordicom Review, 44(1), 44-64. More information
Sjöberg, J., Cassinger, C., Gambarato, R. (2023). Communicating a sense of safety: the public experience of Swedish Police Instagram communication Journal of Communication Management. More information

Konferensbidrag

Sjöberg, J. (2023). Publics experience of the Swedish Police Instagram regarding a sense of safety. Lund: Department of Communication and Media, Lund University, MEDIA IMAGINARIES | A MARCUS WALLENBERG INTERNATIONAL SYMPOSIUM | 16TH MARCH 2023 | LUND UNIVERSITY. More information
Sjöberg, J. (2023). “How Do We Communicate a Sense of Safety?”: A Study to Enhance the Swedish Police Social Media Communication to Create a Sense of Safety in the Public Sphere. Tallinn: Juri Lotman Semiotics Repository, Tallinn University The School of Humanities, Tallinn University, Estonian Semiotics Association, Tallinn University, Fear in Culture and Culture of Fear, the 13th Annual Lotman Conference at Tallinn University, June 15-17, 2023. More information
Reinikainen, H., Sjöberg, J. (2023). Personal or professional?: An exploratory analysis of Finnish and Swedish police officers on social media. Bergen: Nordicom, NordMedia23, August 16 - 18, 2023.. More information
Sjöberg, J. (2023). Participatory Processes to Make Sense of Communicating Public Safety via Social Media. Toronto, Canada: International Communication Association, International Communication Association (ICA) Preconference by the Organizational Communication Division. More information
Sjöberg, J. (2023). “How do we communicate a sense of safety?”: Participatory processes to enhance the Swedish Police's social media communication regarding creating a sense of safety in the public sphere. Bergen: Nordicom, NordMedia23, August 16 - 18, 2023.. More information
Alvén Sjöberg, J. (2023). Communicating a sense of public safety: The case of the Swedish Police Authority’s strategic social media communication. Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication, Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023, 14 december 2023. More information
Sjöberg, J. (2022). Swedish Police Employees Reflect on the Swedish Police Authority’s Use of Social Media to Raise Trust and Safety in Society. Lund: Department of Communication and Media, Lund University, MEDIA BREAKDOWN AND RECOVERY | INTERNATIONAL SYMPOSIUM | 16TH MARCH 2022 | LUND UNIVERSITY. More information
Sjöberg, J., Stjerna Doohan, I. (2021). Swedish police students' perspective on the Swedish Police Authority's use of digital media and its role in creating the sense of safety for the public. 8th Nordic Police Research Conference, 14-16 June, 2021. More information
Sjöberg, J. (2021). How Swedish Police Authority Communicate on Social Media to Create the Sense of Safety to the Public. Reykjavik: NordMedia Network, NordMedia2021, 18–20 August 2021.. More information
Sjöberg, J. (2021). Co-Creation Processes, a Way to Develop how the Swedish Police Communicate Safety to the Swedish Society. Braga: ECREA, 8th ECREA European Communication Conference, 6-9 September 2021. More information

Bloggpost

Övrigt

Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Balans mellan undervisning och forskning + besök av prof. Tobias Samuelsson! Doktorandpodd@HLK: Avsnitt 15 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Nyfiken på MKV-doktoranden Annika W!: Avsnitt 17 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Vad är det här om HLKs doktorandsymposium och ska Jens bli pappa?: Avsnitt 18 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2023). Vara på konferens om rädsla och vad gör andra doktorander?: Avsnitt 16 av HLKs doktorandpodd [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J. (2022). POLISER PÅ SOCIALA MEDIER. Jönköping: Kommunikationsdagen JKPG (JU) More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2022). HLK:s doktorandpodd 2022: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2021). HLK:s doktorandpodd 2021: En doktorandpodd av doktorander från Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikations doktorandorganisation, Jönköping University More information
Sjöberg, J., Blom, K., Rostedt, J. (2020). HLK:s doktorandpodd 2020: En doktorandpodd av doktorander vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University [podcast]. Jönköping: Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation More information

Proceedings (redaktörskap)

Blom, K., Rostedt, J., Alvén Sjöberg, J. (Eds.). (2023). Lärande och kommunikations doktorandsymposium 2023: Abstrakt bok. , Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information