Maria Segerström

Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Doktorand
Magisterexamen i arbetsterapi
VFU-samordnare

Maria Segerström är doktorand inom Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd samt hör även till Forskarskolan Nära vård i Örebro. Maria arbetar även som universitetsadjunkt på Avdelningen för Rehabilitering på School of health and Welfare.

 

Marias doktorandprojekt tillhör projektet: BeWell™ – Fotostödda samtal i primärvård för att främja hälsa och välbefinnande hos personer med stressrelaterad ohälsa.

 

Biografi:

Maria är legitimerad arbetsterapeut, har magister i Arbetsterapi samt specialist inom Arbetsterapi. Maria har arbetat som arbetsterapeut i Region Jönköping, varit forskningassistent i Region Kronoberg samt universitetsadjunkt på Avdelningen för rehabilitering- Arbetsterapeutprogrammet.  

Maria besitter även specifika kunskaper gällande förflyttning av person samt ergonomi.