Björn Bradling

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Björn Bradling är doktorand i pedagogik och ingår i forskarskolan “Culturally Empowering Education through Language and Literature.” Positionen bygger på ett samarbete mellan högskolan Jönköping University och Högskolan i Borås. Han arbetar också som gymnasielektor i svenskämnet.

Bradlings huvudsakliga forskningsfokus är inriktat på litteraturundervisning i gymnasieskolan och hämtar inspiration från bland annat den pedagogiska idéen om transformativt lärande samt från litteraturvetenskap. 2020 avlade Bradling licentiatexamen med ett avhandlingsarbete om hur romanen Låt den rätte komma in (Ajvide Lindqvist, 2004) kan användas i gymnasieskolans svenskundervisning för att främja elevernas transformativa lärande. Dessförinnan utkom Bradling med ett antologibidrag (samskrivet med Lindberg 2018) om kritiska perspektiv som avancerade lässtrategier och därefter (2021) med en artikel om relationen mellan så kallad vikingarock och det svenska förändrade politiska landskapet. Hans nuvarande forskning behandlar lärandemöjligheter genom världslitteraturundervisning på gymnasiet.

Artikel

Bradling, B. (2022). ‘We are the Others’: A literary analysis of the rise, fall and resurrection of Ultima Thule’s Viking-rock Punk & Post Punk, 11(1), 7-33. More information
Bradling, B. (2021). När Bergman plötsligt funkade i klassrummet Svenskläraren. More information

Antologibidrag

Bradling, B., Lindberg, Y. (2018). Critical Perspectives as Advanced Reading Strategies: An Intersectional Approach to John Ajvide Lindqvist's Let the Right One In and Handling the Undead. In: Mark A. Fabrizi (Ed.), Horror Literature and Dark Fantasy: Challenging Genres (pp. 81 -98). Leiden: Brill Academic Publishers More information

Konferensbidrag

Bradling, B. (2021). Vad händer nu då? – Att nyttiggöra litteraturdidaktisk forskning i och utanför gymnasieskolan. Forskningsbaserad undervisning – teori och praktik i samverkan, Jönköping University, 9 november 2021. More information
Bradling, B. (2021). ”Jag hade velat att det skulle hända nånting!” – ett lärararbetslag om tio minuters läsning varje lektion. Litteraturdidaktiskt nätverk 2021, Högskolan Kristianstad, 11-12 november 2021. More information
Bradling, B., Lindberg, Y. (2020). Kulturellt möjliggörande litteraturläsning: Skolbibliotekariers och lärares samverkan i förmedlingen av världslitteratur på gymnasiet. SMDI 14, 18-19 november 2020, Malmö universitet. More information
Bradling, B. (2020). Licentiatavhandlingen "Låt romanen komma in - Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning". Presentation i seminarieserien "Högre seminarium UBF 2020" (Arrangör: Utbildningsförvaltningen, Jönköpings kommun), 11 september 2020, Huskvarna. More information
Bradling, B. (2019). Låt romanen komma in: litteraturundervisning för transformativt lärande på gymnasiet. LDN 2019: Litteraturstudiers samhällsrelevans, Högskolan Dalarna, Falun, Sweden, November 7-8, 2019. More information
Bradling, B. (2018). Låt romanen komma in: Litteraturdidaktik och transformativt lärande på gymnasiet. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, 13/11, 2018, Jönköping. More information
Bradling, B. (2017). Det särskiljande och det allmänmänskliga: om gymnasieskolans litteraturdidaktik. Litteraturdidaktisk konferens, Jönköping, 6-7 oktober, 2017. More information

Licentiatavhandling

Bradling, B. (2020). Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication). More information