Julia Lindblom

Universitetsadjunkt
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Doktorand

Research

Julia Lindblom är doktorand inom Hälsa och Välfärd vid forskarskolan Hälsa och Välfärd. Hennes projekt fokuserar på interaktionen mellan föräldrar med övervikt, vars barn också har övervikt, och sjuksköterskor inom Barnhälsovården (BHV). Det övergripande syftet är att undersöka hur föräldrar, oavsett om de har övervikt eller inte, samt deras barn, beskriver sin hälsa och sina upplevelser av konsultationer med BHV-sjuksköterskor. Dessutom undersöks hur BHV-sjuksköterskorna själva beskriver dessa konsultationer och eventuella utmaningar de möter.

Biografi

Julia Lindblom är utbildad distriktsköterska med klinisk erfarenhet från akutsjukvård och neurokirurgi. Sedan sin specialistutbildning 2016 har hon arbetat inom primärvården med särskilt fokus på hälsofrämjande samtal.

Hon anställdes som adjunkt på Hälsohögskolan år 2020 och är medlem i den interprofessionella forskargruppen CHILD vid Jönköping University.