Yuliya Lakew

Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation