Anita Brun Fransson

Verksamhetsutvecklare
Avdelningen för Yrkeshögskolan , Tekniska Högskolan
Vd-kansli , Tekniska Högskolan