Alice Mohlin

Forskningsassistent

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Alice ingår i forskningsprojektet PrepAIr som studerar organisatorisk beredskap för AI-transformation i tillverkande industrier, samt PropAIr (start jan 2023) som studerar proaktiv organisering för AI-transformation. Hennes egen forskning fokuserar på problem-förståelsefasen i denna transformation ur ett socio-tekniskt perspektiv. 

Alice har tidigare studerat informationssystem, biblioteks- och informationsvetenskap, medieteknik samt organisation och ledarskap, och har ett speciellt intresse för knutpunken mellan avancerad teknik och människa. 

Konferensbidrag

Engström, A., Mohlin, A., Edh Mirzaei, N., Pittino, D., Johansson, A. (2022). Understanding Organizational Tensions During Artificial Intelligence Transformation. EURAM 2022, Leading Digital Transformation, 15-17 June 2022, Zürich, Switzerland. More information
Engström, A., Pittino, D., Johansson, A., Mohlin, A., Edh Mirzaei, N. (2022). How AI Transformation triggers new perspectives in organizational learning. OLKC conference 2022, 7-9 September, 2022, Trollhättan, Sweden. More information
Engström, A., Mohlin, A., Edh Mirzaei, N., Pittino, D., Johansson, A. (2022). Understanding Organizational Tensions During Artificial Intelligence Transformation. 82nd Annual Meeting of the Academy of Management, 5-9 August, Seattle, Washington, USA, 4-10 August 2022, Virtual Platform. More information
Mohlin, A. (2022). Problem-Solving in Manufacturing Industry with Advanced Technology – What Problems Are We Really Solving?. Organisational Learning, Knowledge and Capabilities, OLKC conference 2022, 7-9 September, Trollhättan, Sweden. More information